«L'aforisma in Italia». Dall'Antologia del Premio «Torino in Sintesi»

È di recente uscito il volume bilingue Aforismul în Italia – Antologia Premiului “Torino in Sintesi” / L’aforisma in Italia – Antologia dal Premio “Torino in Sintesi” (Focus, Petrosani 2011), a cura di Fabrizio Caramagna, con la prefazione di Valeriu Butulescu e la postfazione di Anna Antolisei, Presidente del Premio “Torino in Sintesi”. La traduzione è di Simona Enache. Nel libro compaiono gli autori che fanno parte della giuria e del comitato fondatore del Premio “Torino in Sintesi” (Maria Luisa Spaziani, Alberto Casiraghy, Sandro Montalto, Donato Di Poce, Roberto Bertoldo) e gli autori vincitori e menzionati per le opere edite nelle due edizioni 2008 (Marcella Tarozzi, Rinaldo Caddeo, Antonio Castronuovo, Roberto Morpurgo) e 2010 (Mauro Parrini, Mario Postizzi, Silvana Baroni, Fabrizio Caramagna). Presentiamo qui una selezione bilingue di aforismi di Donato Di Poce, Rinaldo Caddeo, Mauro Parrini, Silvana Baroni, Mario Postizzi.


Donato Di Poce

Donato Di Poce, nato a Sora nel 1958, vive dal 1982 a Milano. Noto per i molteplici talenti, è poeta, fotografo, critico d'arte e scrittore di aforismi.


Me ne vado in giro
Con il cielo in tasca
All'insaputa dei Poeti.

Mă duc să mă plimb
Cu cerul în buzunar
Fără ştirea Poeţilor.Scrivere aforismi
È come entrare in un dramma
E uscirne con una risata.

A scrie aforisme
Înseamnă a intra într-o dramă
Şi a ieşi râzând.


I miei Pensieri
Sono alghe che fluttuano
Tra gli squali dell'editoria.

Gândurile mele
Sunt alge care plutesc
Printre rechinii publicaţiilor.Prima o poi riuscirò
A pensare con l'Anima
Guardare con il Cuore
Scrivere con gli Occhi.

Mai devreme sau mai târziu voi reuşi
Să gândesc cu Sufletul
Să privesc cu Inima
Să scriu cu Ochii.

La Poesia vera è quella che rimane
Nel cuore di chi ascolta
Quando il Poeta ha finito di parlare.

Poezia adevărată este cea care rămâne
În inima celui care ascultă
Când Poetul a terminat de vorbit.Rinaldo Caddeo

Rinaldo Caddeo è nato nel 1952 a Milano, dove insegna in un Istituto Tecnico. Ha pubblicato saggi critici, recensioni, racconti, aforismi, traduzioni e poesie su diverse riviste. È redattore della rivista milanese “La mosca”.


Se conosci te stesso conosci un altro.
Dacă te cunoşti pe tine însuţi, cunoşti un altul.

Il più grande spettacolo che si possa immaginare? Il vuoto.
Cel mai mare spectacol care poate fi imaginat? Vidul.

La croce è il fallimento di due parallele.
Crucea este eroarea a două paralele.

Dio non pretende niente, nemmeno di esserci.  
Dumnezeu nu pretinde nimic, nici măcar că există.

Il tempo scorre fuori: dentro non esiste età e pulsiamo eterni.
Timpul se scurge în afară: înăuntru nu există vârstă şi pulsăm etern.

Gli altri sono in me, fuori di me mi sfuggono.
Alţii sunt în mine, afară din mine mă evită.

Il labirinto più intricato è quello senza muri: il deserto.
Cel mai complicat labirint este acela fără ziduri: deşertul.

Ho l’orizzonte nei miei occhi senza poterlo mai raggiungere.
Am orizontul în ochii mei fără a-l putea vreodată ajunge.

Ci sono più parole senza cosa che cose senza parola.
Există mai multe cuvinte fără obiect, decât obiecte fără cuvânt.

Leggere: mettersi dietro le parole. Scrivere: mettersi davanti.
A citi: a se pune în spatele cuvintelor. A scrie: a se pune în faţă.

Dio è la formica che hai calpestato, chiedendoti dove era Dio.
Dumnezeu este furnica pe care ai călcat-o, întrebându-te unde era Dumnezeu.


Mauro Parrini

Mauro Parrini, nato a Firenze nel 1961, è insegnante di Filosofia in un liceo presso Milano. Scrittore di narrativa e saggistica, predilige la forma breve (aforismi, racconti, favole).

Un buon aforisma nasce soltanto da un mondo in rovina: è un'Apocalisse provocata con un colpo di spillo.
Un aforism bun se naşte doar dintr-o lume în ruină: este un Apocalips provocat de o înţepătură de ac.

Togliete il superfluo dal mondo e resterà un aforisma.
Scoateţi inutilul din lume şi va rămâne un aforism.

Altruismo. Voler morire per ultimi, per non far soffire nessuno. Da non confondere con l'egoismo.
Altruism. Să vrei să mori printre ultimii, pentru a nu face pe nimeni să sufere. A nu se confunda cu egoismul.

L'anima si incarna due volte: nel corpo e nella voce.
Sufletul se încarnează de două ori: în corp şi în voce.

Non c’è emozione più grande di quella che si prova esprimendola mediante concetti.
Nu există emoţie mai mare decât cea care încearcă să se exprime prin intermediul conceptelor.

Quando il linguaggio accarezza la vita, nasce una poesia; quando la vita accarezza il linguaggio, nasce una preghiera.
Când limbajul mângâie viaţa, se naşte o poezie; când viaţa mângâie limbajul, se naşte o rugăciune.

La banalità è una caratteristica del linguaggio, non della realtà. Chi tace non è mai banale, chi parla lo è quasi sempre.
Banalitatea este o caracteristică a limbajului, nu a realităţii. Cine tace nu este niciodată banal, cine vorbeşte este aproape întotdeauna.

Ormai ogni paese ha il suo scrittore come una volta aveva il suo prete: alla prospettiva della resurrezione l'umanità preferisce, senza indugi, quella della pubblicazione.
Fiecare ţară are deja scriitorul său, precum odată avea preotul său: în perspectiva învierii umanitatea o preferă, fără zăbavă, pe cea din publicaţii.


Silvana Baroni

Silvana Baroni, nata nel 1944, vive a Roma. È medico psichiatra e psicoanalista junghiana. Ha scritto testi teatrali, ha pubblicato aforismi, racconti e poesie ed ha partecipato a numerose mostre in cui sono state esposte le sue creazioni di grafica e pittura.


L'uomo non fa la storia, la secerne.
Omul nu face istoria, o răspândeşte.

Se in democrazia ci lasciano parlare, non vuol dire che ci ascoltino.
Dacă în democraţie ne este permis să vorbim, nu înseamnă că vom fi şi ascultaţi.

La seconda metà della vita o è finalmente la prima o inesorabilmente l’ultima.
A doua jumătate a vieţii, ori este, finalmente, prima ori, inevitabil, ultima.

Chi ha ragione da vendere… mi pare giusto che ci guadagni.
Cine are minte de vânzare... mi se pare corect să câştige.

Basterebbe lo stupore...per sentirsi in paradiso.
Ar fi de ajuns stupoarea... pentru a te simţi în paradis.

Fraintende la vita chi crede che l’anima non sia fatta di sangue.
Înţelege greşit viaţa cel care crede că sufletul nu este făcut din sânge.

La vita implica la morte, non la mortificazione.
Viaţa implică moartea, nu mortificarea.

Più l’ideale è folgorante, più fitta è l'ombra attorno.
Cu cât idealul este mai fulgurant, cu atât mai compactă este umbra din jur.

Si dovrebbe parlare solo in presenza di un dizionario
Ar trebui să se vorbească doar în prezenţa unui dicţionar.

Già a metà della vita il mondo indietreggia di fronte alla nostra presbiopia.
Deja la mijlocul vieţii lumea se retrage din faţa prezbitismului nostru.

L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.
Eternitatea este locul unde timpul este îndrăgostit.


Mario Postizzi

Mario Postizzi è nato nel Canton Ticino nel 1952. Da più di 30 anni è attivo quale avvocato a Lugano. È scrittore di aforismi e si occupa di pubblicazioni nell'ambito giuridico segnatamente nel campo del Diritto penale e della Filosofia del diritto.

Chi scrive un diario intimo è costantemente alla ricerca di un po' di biancheria.
Cine scrie un jurnal intim este, în mod constant, în căutare de puţină lenjerie.

Nel plagio l'ultima mano cerca di camuffare la prima.  
În plagiat, ultima mână încearcă s-o ascundă pe prima.

Una buona intuizione si porta appresso un intenso profumo di caffè, di tabacco, di erba tagliata da poco, di latte appena munto.
O bună intuiţie duce cu sine un parfum intens de cafea, de tutun, de iarbă tăiată recent, de lapte proaspăt muls.

Al filosofo non è sfuggito nulla del tutto e perciò ha pensato e scritto di tutto sul nulla.
Filozofului nu i-a scăpat nimic din tot şi, prin urmare, s-a gândit şi a scris de toate despre nimic.

L'errore maschera la verità, il dubbio macera la certezza.
Eroarea maschează adevărul, dubiul macerează certitudinea.

Curvi, sempre tesi, sulla corda. Per il distacco mancano frecce e prospettive di un bersaglio.
Arcuiţi, mereu încordaţi, pe frânghie. Pentru desprindere, lipsesc săgeţile şi perspectivele unei ţinte.

La libertà si veste dei nostri tentativi e si sveste delle nostre tentazioni.
Libertatea se îmbracă cu încercările noastre şi se dezbracă de ispitele noastre.

L'idea di spreco parte da lontano. Chi non è convinto può chiedere il parere di tutti gli spermatozoi che hanno corso a vuoto e si sono persi senza trovare il bandolo o il fiocco dell'esistenza.
Ideea de irosire vine de departe. Cine nu este convins poate cere părerea tuturor spermatozoizilor care au alergat în zadar şi s-au pierdut fără a găsi firul sau ghemul existenţei.

L'uomo ha conquistato lo spazio, non il tempo.
Omul a cucerit spaţiul, nu timpul.

Nel momento in cui si sta per morire la paura non vive più con noi. È  passata dall'altra parte a preparare il terreno.
În momentul în care murim, frica nu mai trăieşte în noi. A trecut de cealaltă parte pentru a pregăti terenul.

Traduzione di Simone Enache
(n. 1, gennaio 2012, anno II)


Articoli correlati
Un volume bilingue: «Aforismul în Italia / L'aforisma in Italia»