Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, ediţia a X-a

În perioada 10-11 iunie 2022 va avea loc la Universitatea de Vest din Timişoara Ediţia a X-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE), cu tema Identitate – Diversitate.
Este un fapt de netăgăduit că civilizația romană unitară s-a construit pe un fundament de mare diversitate etno-culturală și a evoluat asimilând influențele culturale și lingvistice exercitate de populațiile cu care a intrat ulterior în contact. Aceasta a constituit, deopotrivă, un excepțional generator de resurse de creativitate și germenele numeroaselor tendințe centrifuge – tendințe din care au luat naștere culturile și civilizațiile neolatine care-și dau întâlnire la ediția a X-a, aniversară, a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE), ce se va desfășura în 10-11 iunie 2022, la Universitatea de Vest din Timișoara.
Unitatea în diversitate – rezultată, așadar, prin agregarea identităților și particularităților locale/regionale – a constituit în urmă cu două milenii, după cum rămâne și în zilele noastre, un deziderat; un deziderat care, sub numeroase aspecte (bunăoară, în echivalarea funcțional-terminologică a aspectelor de limbă, în circulația și validarea bunurilor cultural-creative sau în înțelegerea istoriei macro-regionale ca proces de devenire comună), continuă să fie foarte aproape de a fi atins.
Concepte fundamentale ale existenței, largo sensu, termenii-cheie pe care-i propune ediția aniversară a CICCRE – identitate și diversitate – sunt astfel, deloc întâmplător, la fel de actuali astăzi, precum au fost de-a lungul celor două milenii de configurare și manifestare a Romaniei europene înseși. Evoluția matricii comunicaționale comune care a fost limba latină (păstrată, însă, ca liant, drept limbă a culturii scrise), apariția și dezvoltarea limbilor neolatine (deopotrivă prin reactivarea substraturilor și prin asimilarea noilor experiențe cultural-lingvistice generate mai cu seamă de prefacerile mileniului I), dar și contra-reacțiile civilizaționale din vechiul Barbaricum (devenit Europa de formulă germanică și slavă, dar nu numai) sunt, desigur, cele mai vizibile etape, fiind direct legate de actul comunicării nemijlocite. Procese similare oglindesc însă și formele de comunicare mediată (asociate mai ales artelor și limbajului estetic), respectiv, cele de organizare și reactivitate social-instituțională sau de proiectare în spațiul credințelor și ideologiilor.
Ediția a X-a a Colocviului Internațional Comunicare și cultură în Romania europeană își propune să evalueze – cu instrumentele specifice ale cercetării din sfera filologiei, istoriei, studiilor clasice, artei – modul în care identitățile culturilor ce configurează dimensiunea neolatină a Europei contemporane (o dimensiune primordială, nu doar în sens istoric) se articulează în spațiul civilizațional unitar al continentului nostru. Totodată, asemenea edițiilor precedente, în centrul interesului se află articulările extra-europene romanice asupra relației dinamice dintre identitate și diversitate, pentru o profilare cât mai largă și mai fidelă a acestor realități. Astfel jalonată, problematica ediției a X-a a colocviului așteaptă să fie descifrată de către toţi cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi –, care urmează să prezinte comunicări la diferitele secţiuni ale colocviului: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și studii culturale; religie; muzică și teatru; carte și bibliotecă; arte plastice.


Pentru mai multe detalii consultaţi site-ul https://ciccre.uvt.ro/


(nr. 6, iunie 2022, anul XII)