NR. 2/FEBRUARIE 2024 - ACTUALIZARE CONSTANTĂ, URMĂRIŢI-NE!


ÎNTÂLNIRI LITERARE

Întâlnire cu poetul Milo De Angelis la Accademia di Romania in Roma

În data de 18 ianuarie 2024 a avut loc, la Accademia di Romania in Roma, un dialog de excepţie între poeţii Milo de Angelis şi Dinu Flămând, prezentați de către criticul literar Luigi Tassoni și italienista Smaranda Bratu Elian, care semnează cronica evenimentului. Poetului italian i-a apărut anul trecut în România o antologie de poezie bilingvă, In apnea / În apnee, editată de Humanitas în colecţia Biblioteca Italiană, cu o prefață de Luigi Tassoni și în traducerea Aurorei Firța-Marin și a Danei Barangea. Publicăm aici un grupaj de versuri din acest volum.
ANCHETĂ

Carte tipărită sau digitală? Anchetă de Luciana Tămaș

Internetul devine un fel de infinit, iar întrebarea este dacă mintea umană poate cuprinde infinitul, dacă putem să ne apărăm în fața lui, să ne menținem integritatea de oameni”. Continuă, în acest număr, ancheta realizată de Luciana Tămaș, extinsă de această dată la spațiul literar. În dezbaterea privind diferența fundamentală dintre prezentarea unui text prin intermediul cărților tipărite și diseminarea acestuia prin mediul virtual, intervin traducătorul olandez Jan Willem Bos, scriitoarea de limbă engleză Cornelia Golna, alături de poeţii Liviu Ioan Stoiciu şi Robert Şerban.
ANIVERSĂRI LITERARE

Mario Luzi sau viaţa ca literatură

În 2024 se împlinesc 110 ani de la naşterea poetului Mario Luzi (1914-2005), căruia George Popescu îi dedică un amplu studiu, urmărind numeroasele mărturii ale aventurii sale umane şi culturale, majoritatea în baza intervenţiilor autorului mereu disponibil, de-a lungul întregii cariere, să primească, acasă, ori să se întâlnească, în varii prilejuri, cu cei interesaţi de credinţele şi poziţiile sale în raport cu propria existenţă, cu problemele curente, de la cele mai însemnate ale contemporaneităţii şi până la cele specifice unei categorii sociale, unei profesiuni etc.
SEMNALĂRI DE CARTE

„Gabriele D’Annunzio, între Poezie, Plăcere și Îndrăzneală” de A. Rizzo

Semnalăm ultimul Caiet bilingv al lui Antonio Rizzo, al şaselea din seria Îmi amintesc de o zi de școală, editat de Asociația Italienilor din România şi dedicat lui Gabriele D’Annunzio, între Poezie, Plăcere și Îndrăzneală. Caietul 6 a fost publicat în 2023, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Gabriele D’Annunzio (1863-2023), pentru a „oferi cititorului român o fereastră prin care să observe atent și să cunoască complexitatea unuia dintre cei mai importanți autori ai Italiei, protagonist al scenei literare la trecerea dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea”, cum scrie Ida Valicenti în Prefaţă.
TRADUCERI LITERARE

Din povestirile lui Dino Buzzati: „Coridorul marelui hotel”

Din povestirile lui Dino Buzzati publicăm Coridorul marelui hotel (Il corridoio del grande albergo), din volumul In quel preciso momento (În acel moment precis), 1950, tradusă în limba română de Anca-Domnica Ilea. La sfârşitul anilor ’50, scriitorul a declarat într-un interviu că povestirea era „forma lui preferată de expresie” şi, somat fiind să se explice, a definit-o ca pe o „structură scurtă şi sprintenă”: „Scurtă fiind, nu-i lasă vreme cititorului să se plictisească, chiar atunci când e proastă, adică neizbutită”. Se recunoaşte în aceste cuvinte ironia caracteristică stilului buzzatian.
ORIZONTURI DE POEZIE

Dario Bellezza, 80 de ani de la naştere. Autoportret în versuri

Destinat „diversității”, asemenea marelui său prieten și confesor Pasolini, cel care îl decretase încă de la debutul, cu volumul Invettive e licenze din 1971, drept „cel mai important poet al noii generații”, Dario Bellezza s-a născut la Roma, în 1944; orașul ce va deveni fundal și protagonist al întregii sale existențe și creații, ambele subsumate unei trăiri sub semnul dramaticului, deseori de un tragism extrem disputat între exigența autenticității și ficționalul filtrat himeric, și s-a stins la doar 52 de ani, în același oraș, în 1996. Prezentare şi traducere de George Popescu.
ORIZONTURI DONNA

Ana Davila și Azilul Elena Doamna

La 13 ianuarie 2024 s-au împlinit 150 de ani de la moartea Anei Racoviță-Davila, o descendentă a nobilelor familii Racoviță și Golești, soția devotată a doctorului Carol Davila, mamă a patru copii, prietenă și colaboratoare a Doamnei Elena Cuza, a Reginei Elisabeta, filantroapă, salvatoare și educatoare de fete orfane în casa ei, apoi în Azilul Elena Doamna, o promotoare a portului popular și a tradițiilor naționale. În 1890 i s-a ridicat un monument care o reprezenta alături de un copil, iar scriitorul Ioan Slavici şi-a exprimat credința în supraviețuirea memoriei Anei Davila.
SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Simion Bărnuţiu la 160 de ani de la dispariţie: legăturile cu Italia

În 2024 se împlinesc 160 de ani de la dispariţia lui Simion Bărnuţiu (1808-1864). Cu acest prilej, publicăm studiul pe care istoricul Ionel Cionchin (1943-2021) l-a dedicat marelui cărturar ardelean şi contribuţiei sale la Revoluția Română de la 1848 din Transilvania. Se evidenţiază legăturile lui Bărnuţiu cu Italia, unde a plecat în 1852 pentru a se înscrie la Facultatea de Drept de la Universitatea din Pavia. În Lombardia a cercetat dialectele limbii italiene, cunoscându-i pe lingviştii italieni şi operele lor. De asemenea, a făcut importante comparaţii între poezia italiană şi cea românească.
ORIZONTURI FILOSOFICE

În amintirea lui Renato Del Ponte (1944-2023)

Medievist, istoric al cutumelor religioase și juridice al Romei antice, specialist în mituri, rituri și simboluri, Renato Del Ponte (1944-2023) nu a fost doar un apreciat cercetător al tradițiilor italice. În decursul intensei sale activități publicistice, a promovat cunoașterea gândirii lui Julius Evola în Italia și în străinătate, coordonând timp de peste patruzeci de ani revista de studii tradiționale „Arthos”. La un an de la dispariția sa, Igor Tavilla schițează o biografie intelectuală, îmbogățită de amintirile celui ce i-a fost elev în anii de liceu. Traducerea în română este semnată de Gabriel Badea.
MEDALION

Nobel pentru medicină, Renato Dulbecco la 110 ani de la naştere

Renato Dulbecco s-a născut la 22 februarie 1914 la Catanzaro. Pentru a înţelege extraordinara contribuţie pe care a avut-o în domeniul ştiinţei, să ne gândim că astăzi, fără studiile sale, mai mult ca sigur tumorile ar fi în continuare învăluite în mister. Ba mai mult. Poate că astăzi nu s-ar vorbi de medicină personalizată, de secvenţialitatea genomului şi de susceptibilitate la anumite boli. Laureat al Premiului Nobel pentru medicină în 1975, Dulbecco a lansat Proiectul „Genomul” pentru decodificarea hărţii genomului uman, devenit apoi un program de colaborare internaţională.
FOCUS EVENIMENTE

Invitaţie revista „Translationes”, nr. 16/2024

Publicăm invitaţia la colaborare pentru nr. 16/2024 al revistei „Translationes”. Tema centrală este Traducerea în perspectivă interculturală, căreia i se adaugă alte arii de interes şi actualitate: impactul informatizării şi digitalizării asupra domeniului traductologic (avantaje, riscuri, provocări); cercetarea istoriei recente a traducerilor în limba română (din 1990 până în prezent), prin analiza cantitativă și calitativă a datelor (domenii de traducere, autori, editori, traducători). Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 31 iulie 2024 la isttrarom.translationes@gmail.com.Apel Colocviul Comunicare şi cultură în Romània europeană 2024

În perioada 14-15 iunie 2024 va avea loc, la Universitatea de Vest din Timişoara, ediţia a XII-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE), cu tema Biografia. Noi perspective metodologice, delimitări tematice, studii de caz. Toți cei interesați, cadre didactice, cercetători, doctoranzi, sunt invitaţi să reflecteze asupra acestei tematici şi să propună comunicări pentru secţiunile consacrate. Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: www.ciccre.uvt.ro. Taxa de participare este de 70 € sau 340 lei.
Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALIPARTENERI SUSȚINĂTORI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.