Apel la comunicări: Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană 2024

APEL LA COMUNICĂRI
Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE)
Universitatea de Vest din Timişoara, 14-15 iunie 2024, ediţia a XII-a,
cu tema: Biografia. Noi perspective metodologice, delimitări tematice, studii de caz


În cultura europeană, Biografia a fost multă vreme „calea regală” a educației și a cunoașterii. De la Viețile lui Plutarh, gândite ca modele pedagogice individuale, până la Istoria papilor, a lui Leopold von Ranke, deloc moralizatoare, în care viețile suveranilor pontifi își pierd individualitatea, absorbite de amplele respirații ale epocilor istorice; de la Agricola lui Tacitus, monument dedicat neuitării unei mari personalități a istoriei romane, până la Menocchio, al lui Carlo Ginzburg, din cartea sa paradigmatică Brânza și viermii, în aparență o relatare a vieții unui personaj mărunt din secolul al XVI-lea; de la Viețile pictorilor a lui Giorgio Vasari până la Viața secretă a lui Salvador Dali, expunerea de tip biografic pare să acopere un spectru nelimitat de așteptări cognitive. A fost adoptată de istorici și de filologi, de filosofi și de moraliști, ba chiar de sociologi și de psihologi, care au găsit în „metoda biografică” un instrument de cercetare legitim, care aduce răspunsuri în procesul de exegeză a operei. Atât creațiile artistice, cât și cele științifice pot fi înțelese și din perspectiva experiențelor, credințelor, sensibilităților sau a idealurilor trăite efectiv de autorii lor.

S-a observat adesea, pe bună dreptate, că principalul avantaj al intervenției de tip biografic îl constituie posibilitatea proiectării pe axa timpului a „obiectului” studiat, altfel spus, adoptarea unei perspective diacronice asupra lucrurilor, plasarea în istoricitate. Cu toate acestea, perspectiva biografică nu a fost scutită de critici și contestații, mai ales în a doua jumătate a secolului XX. Pe de o parte, paradigma sistemică și modelul structuralist de analiză au înlocuit abordările de tip istorist (implicit pe cele biografice), pe de altă parte, curentele și orientările teoretice „critice” au contestat pretinsul elitism al biografismului, acuzat că se orientează spre scoaterea în evidență a vieților marilor personalități și că neglijează „omul de jos”, „clasele” sau „mulțimile”. Mai mult, aplicarea metodelor cantitative în științele socio-umane, cu precădere ale celor statistice, lăsa din ce în ce mai puțin loc pentru individ, singular, excepție.

Totuși, biografiile continuă să trezească interesul publicului mare. Viețile președinților, artiștilor, scriitorilor, geniilor, ba chiar ale unor criminali în serie, scrise de ei înșiși ori de către alții, continuă să fascineze. În spațiul academic, după o perioadă de marginalizare, Biografia pare să revină în atenție. Mai este ea actuală? Care sunt înfățișările ei de astăzi? Ce a păstrat din tradiția, deja milenară, a studiilor biografice? A reușit să depășească diferitele forme de contestare? Ce are de învățat de la acestea ? Ce noutăți tematice și metodologice aduc studiile biografice actuale? Care este, astăzi, relevanța intervenției de tip biografic în cunoașterea fenomenelor culturale? Acestea sunt câteva dintre provocările acestei ediții, a XII-a, a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romania Europeană.

Toți cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi – sunt invitaţi să reflecteze asupra caracterului interdisciplinar al acestei tematici şi să propună, în lumina multiplelor ei provocări, comunicări pentru secţiunile consacrate: limba și literatura latină, limba și literatura română, limba română ca limbă străină, limba și literatura franceză, limba și literatura italiană, limba și literatura portugheză, limba și literatura spaniolă, didactica limbilor romanice, istorie și studii culturale, muzică și teatru, arte plastice, carte și bibliotecă.


Calendarul colocviului

 Ediţia a XII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2024 la Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: www.ciccre.uvt.ro.
 Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2024.
 Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2024.
 Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae XII, va fi lansat în 13 iunie 2025.

Taxa de participare la CICCRE 2024 este de 70 € sau 340 lei și se achită în contul Fundației Universității de Vest din Timișoara începând cu 15 mai 2024, după ce va fi realizată selecția privind participarea la manifestare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review).

Alte informaţii utile:

 Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
 Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
 Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care după o selecţie prealabilă și după supunerea articolului procesului de double blind peer-review va face propunerea de publicare în volumul conferinţei, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura Universităţii de Vest din Timișoara.
 Informații detaliate privind normele de tehnoredactare, procesul de recenzare și de publicare sunt disponibile în secțiunea dedicată volumului.
 Transportul și cazarea pe durata manifestării, precum și taxele privind transmiterea volumului în format fizic sunt suportate de către participanţi.
 Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

ORGANIZATORI ȘI PARTENERI INSTITUȚIONALI
Această manifestare științifică este organizată de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT), în parteneriat cu Fundația Universității de Vest din Timișoara și Societatea de Studii Clasice, precum și cu Ambasada Spaniei la București, Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Asociația Comitato „Dante Alighieri”, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Din 2021 CICCRE face parte din seria evenimentelor UNITA Constellation (www.univ-unita.eu).


Pentru mai multe detalii consultaţi site-ul https://ciccre.uvt.ro/


(nr. 2, februarie 2024, anul XIV)