Manifestare științifică de anvergură la Universitatea de Vest din Timișoara

Destinul unic al latinităţii şi puterea ei de a transmite un mesaj spiritual este opera romanităţii. „Occidentul şi-a primit educaţia latină de la Romania şi iradiaţiile ei”, sublinia Ernst Robert Curtius în Literatura europeană şi Evul Mediu latin. Romanitatea, definită în sensul de concepţie despre lume (Weltanschauung), reprezintă un important izvor de cultură. Teritoriile, popoarele şi culturile pe care istoria le-a destinat să formeze Romania pot fi privite şi interpretate astăzi prin prisma mottoului ales de Revue de Linguistique Romane, una dintre cele mai prestigioase reviste de romanistică: „Razze latine non esistono... esiste la latinità”.

Atare idei s-au aflat la baza inițierii de către Universitatea de Vest din Timișoara a unei complexe manifestări științifice ce unifică dimensiunea științifică și culturală cu cea diplomatică. Inițiat de către un pasionat grup de cadre didactice ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Colocviul Internațional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE: www.ciccre.uvt.ro), coagulat în jurul ideii reflectate de deviza acestuia – Pontem romanitatis servemus „Să menținem podul/unitatea romanității”–, a devenit o manifestare de referință a romanității. Cel mai mare eveniment de acest gen din România, unic prin dimensiunea sa multi- și interculturală, congresul romanității se bucură în fiecare an de participarea a peste o sută de cadre didactice și de cercetători din numeroase țări ale Europei, Americii de Nord, Americii de Sud, Africii. 

Ivit din dorința profilării dintr-o perspectivă complexă, integratoare, a elementelor unităţii în diversitate, a armoniei dinamice şi perene ce caracterizează europenitatea nutrită de romanitate, prin instituirea acestei manifestări științifice internaționale s-a urmărit crearea unui cadru academic de comunicare pe teme de interes larg pentru susținerea unității și a identității spațiului romanic de cultură și civilizație. Dedicate unui spaţiu creator de mare istorie, secţiunile manifestării implică o parte din itinerariul care străbate cultura latină şi culturile romanice, oferind posibilitatea filologilor, istoricilor, muzicologilor, teatrologilor, tuturor celor preocupaţi de latinitate şi romanitate să conceapă comunicări pe subiecte diverse, subsumabile temei ediției respective.

În deschiderea oficială a lucrărilor, alături de reprezentanții instituției organizatoare, Universitatea de Vest din Timișoara, și a celor partenere, Universitatea din Szeged și Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, manifestarea se bucură de participarea și de susținerea unor reprezentanți ai instituțiilor consulare și culturale ale țărilor din spațiul romanic. Aceștia impresionează în fiecare an publicul prin alocuțiuni ce surprind dimensiunea culturală a tematicii, văzută prin prisma spațiului reprezentat.

Desfășurat pe parcursul a două zile, evenimentul cuprinde conferințe plenare și pe secțiuni. Participanții contribuie la cartografierea domeniului investigat într-o pluralitate de secțiuni paralele. Grație fiecărei secțiuni (limbă și literatură latină, limba română, limba română pentru străini, literatură română, lingvistică franceză, literatură franceză și francofonă, limbă și lingvistică italiană, literatură italiană, limbă și literatură spaniolă, traductologie, cultură și civilizație, istorie, arte, muzică și teatru, religie, carte și bibliotecă), colocviul deschide un câmp de investigaţie fructuos, fiind de fiecare dată privilegiată chiar premisa nodală a evenimentului, aceea de a evidenția originile, evoluția, elementele de rezistență ale romanității.

Fiecare nouă ediție prilejuiește și lansarea volumului ediției precedente, Quaestiones Romanicae, care apare la JatePress, editura instituției partenere, Universitatea din Szeged. Disponibil online (https://ciccre.uvt.ro/ro/quaestiones-romanicae), acesta este deja indexat în mai multe baze de date internaționale (Erih+, Index Copernicus, DRJI, Worldcat).

Valy Ceia
(nr. 9, septembrie 2019, anul IX)