Colocviu Culianu, la Iași

„La aproape o generație istorică după moartea sa brutală, Ioan Petru Culianu continuă să fie o prezență tenace, rodnică și obsedantă. Colocviul de față îl examinează pe Culianu într-o situație liminară, ce a unui om aflat pe pragul Istoriei, într-un spațiu fluid, angajat într-un rit de trecere de la o memorie preponderent vie, fragmentară, pasionată (de la hagiografie la calomnie), spre o memorie predominant istoricizată, cuprinzătoare, critică și calmă (cea pe care Paul Ricoeur o numea mémoire apaisée). Anii următori par decisivi pentru destinul pe termen lung al ideilor, operelor, proiectelor, vieților (reale și ficționale) ale lui Ioan Petru Culianu. Trecând în revistă primele trei decenii ale posterității lui Culianu, cu privirea spre viitor, ne întâlnim și discutăm în orașul său natal, în istorica sală de conferințe inaugurată de străbunicul său. În prezență sau de la distanță, participanții provin din generații, state și culturi diferite. Limba de lucru este engleza, cu câteva contribuții în română. Un volum colectiv, bazat pe comunicările prezentate la colocviu și pe unele dintre prelungirile sale trecute și viitoare, este prevăzut să apară în 2023.” (Din programul colocviului).

În Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași s-a desfășurat, din 21 în 23 octombrie 2022, simpozionul internațional „Ioan Petru Culianu. Lives, Works, Legacies”. Organizat de Asociația „Orbis Tertius”, Institutul de Studii și Cercetări Simbolice și Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, sub egida Academia Europaea și coordonat de Sorin Antohi și Alexandru Dan Ciochină, manifestarea a avut loc în modalitate mixtă (în prezență și online).
Cei șaptesprezece participanți care au ținut comunicări provin din cinci țări: șapte din România (Sorin Antohi, Liviu Antonesei, Gabriel Badea, Elena Bondor, Mircea Dumitru, Nicu Gavriluță și Andrei Oișteanu), cinci din Italia (Giovanni Casadio, Horia Corneliu Cicortaș, Grazia Marchianò, Roberta Moretti și Igor Tavilla), trei din Statele Unite (Ted Anton, Pablo Maurette, Dorin Tudoran) și câte unul din Germania (Eduard Iricinschi), respectiv Israel (Moshe Idel). Unele intervenții au fost citite (Marchianò, Tudoran) sau rezumate (Antonesei, Bondor, Gavriluță, Oișteanu) în engleză de Sorin Antohi.
În deschiderea colocviului, vineri 21 octombrie s-a desfășurat lansarea lucrării în două volume semnate de Elena Bondor, Ioan Petru Culianu. Bibliografie (Polirom, 2022). Au intervenit Emanuela Stoleriu, Ioan Milică, Sorin Antohi și autoarea.

La încheierea manifestării, Sorin Antohi a evidențiat, pentru revista „Orizonturi culturale italo-române”, scopurile și bilanțul provizoriu al manifestării:  

„Inițial, colocviul era planificat pentru 21-23 mai 2021, dar pandemia era încă imprevizibilă, astfel că am amânat. Obiectivele principale erau cele strict necesare: (a) comemorarea publică a lui Ioan Petru Culianu la treizeci de ani de la asasinat, inclusiv prin reveniri asupra vieții și morții autorului; (b) o evaluare critică a parcursului editării și exegezei operei sale în România și în lume, după aproape o generație istorică și în situația apariției unor noi promoții de cercetători (formate în noi paradigme, diverse ideologii și culturi publice/înalte); (c) lansarea unor idei și direcții de cercetare noi, devenite posibile prin progresul colecției coordonate la Polirom de Tereza Culianu-Petrescu, prin evoluția (studiului) contextelor operei și prin diversificarea receptării; (d) relansarea, pornind de la aceste premise și cooptând savanți care nu-l abordaseră încă sistematic pe Culianu, a unei posterități critice internaționale mai ample și mai diverse.
Bilanțul acestui colocviu este foarte încurajator. Cum se știe, anul trecut a fost fast pentru exegeza lui Culianu, în special în România și Italia (numărul special al revistei «Antarès» este exemplul suprem pentru ambele țări). Anul acesta au apărut ediția a patra, revăzută și adăugită, a monografiei Mircea Eliade, precum și Bibliografia masivă a operei și receptării, realizată de Elena Bondor. Foarte recent, un grup de cineaști americani multiplu premiați au început lucrul la un film despre Culianu. Ei au urmărit colocviul online, alături de numeroși savanți din toată lumea, mobilizați în primul rând de Giovanni Casadio. Vor fi postate curând versiuni mai bune tehnic ale filmului colocviului, iar eu am reluat lucrul la un volum colectiv în limba engleză, acum cu un sumar îmbogățit și actualizat. Scriu un raport tehnic asupra colocviului, lucru pe care îl fac și alți participanți. Astfel, dialogul internațional despre Culianu – în care colocviul a fost un moment semnificativ – continuă.”


Programul Simpozionului Culianu (între paranteze drepte, traducerea engleză a titlurilor comunicărilor ținute în limba română):

Vineri 21 octombrie, după-amiaza: Lives
Sorin Antohi, Opening Remarks
Grazia Marchianò, Culianu on Cognition: Prophetic Conjectures (text citit de Sorin Antohi)
Dorin Tudoran, He Wrote Books, Then He Died (text citit de Sorin Antohi)
Liviu Antonesei, Diptic: biografii alternative [Diptych: Alternative Biographies] (rezumat de Sorin Antohi)
Ted Anton, Thirty Years Later
Pablo Maurette, The Ludibrium: Ioan Petru Culianu Revisited in Fiction

Sâmbătă 22 octombrie, dimineața: Works 1
Roberta Moretti, History is Not a Matter of Time: Towards a New Paradigm for Knowledge.
Giovanni Casadio, Ioan Petru Culianu: From the Historical-Comparative Method to the Games of the Mind
Gabriel Badea, Ioan Petru Culianu and His Theory of Magic

Sâmbătă 22 octombrie, după-amiaza: Works 2  
Eduard Iricinschi, How to Become a Magister of the Art: Magic and the Art of Memory in Culianu’s Fiction
Igor Tavilla, A Synoptic Look on Culianu’s Trees of Gnosis (online)
Horia Corneliu Cicortaș, Remarks on the Literary Fortune of Ioan Petru Culianu

Sâmbătă 22 octombrie, seara: Legacies
Nicu Gavriluță, Actualitatea lui Ioan Petru Culianu [The Topicality of Ioan Petru Culianu]
Elena Bondor, Note despre receptarea operei lui Ioan Petru Culianu în România [Notes on the Reception of Ioan Petru Culianu’s Oeuvre in Romania]
Andrei Oișteanu, Ioan Petru Culianu despre dualismul religios în Europa de Sud-Est [Ioan Petru Culianu on Religious Dualism in South-East Europe]

Duminică 23 octombrie, dimineața: Synthesis
Mircea Dumitru, Is There a Role for Epistemology in the History of Religion(s)?
Moshe Idel, Ioan Petru Culianu. His Works and His Lives
Sorin Antohi, The Games of a Mind. A Portrait of Ioan Petru CulianuI.P. Culianu, Roma, 1990


Redacția rubricii „Orizonturi filosofice”
(nr. 11, noiembrie 2022, anul XII)