Concurs Internaţional de Poezie “Castello Di Duino” 2012 – Ediţia a VIII-a

Ediţia a VIII-a a concursului – 2012

Scadenţa: 7 ianuarie 2012

Condiţii de participare
- Participarea la concurs este rezervată tinerilor până în 30 de ani.
- Participarea este gratuită

Tema Ediţiei a VIII-a (2012) a concursului este: „Oglindă/Măşti”

Este admisă participarea la una sau mai multe secţiuni:

SECŢIUNE: POEZIE INEDITĂ

-1 poezie care nu a mai fost niciodată publicată şi premiată (Maximum 50 de versuri).
Poeziile vor fi evaluate şi în limba maternă a concurenţilor, cu condiţia să fie însoţite de o traducere în limba engleză, franceză sau italiană. Pentru poeziile scrise în limba italiană este binevenită, dar nu obligatorie, traducerea în engleză.

- Poeziile trebuie să parvină până la data de 7 ianuarie 2012.

a) prin poşta electronică pe adresa valeragruber@alice.it  ca attachment  în format word sau rtf (un format diferit atrage după sine excluderea din concurs)
Mesajul de poştă electronică trebuie să conţină şi formularul de participare completat în mod adecvat (vezi modelul de mai jos)

b)  sau prin poşta normală: destinatar Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste. Datele personale ale autorului vor fi declarate în formularul de participare (vezi modelul de mai jos) completat şi semnat. Se va lua în considerare data expedierii marcată de ştampila poştei, dar niciun text nu va mai fi acceptat din momentul în care juriul va fi început selecţia. 

Premii:

  1. Premiile I, II şi III constau în 500 € fiecare.
  2. Medalia conferită de Preşedinţia Republicii Italiene.
  3. Concursul este una din activităţile promovate de Asociaţia „Poezie şi Solidaritate” şi este legat de proiecte umanitare. Câştigătorii sunt obligaţi să acorde o parte din premiu (200 €) unui scop umanitar la alegerea lor.
  4. Recomandări în vederea publicării şi cupe altor poezii meritorii.
  5. Placheta „Sergio Penco”: celei mai bune poezii al cărei autor are „sub 16 ani”.
  6. Poeziile premiate şi recomandate de juriu vor fi publicate în ediţie bilingvă (italiană şi engleză) de „Ibiskos Editrice Risolo” (Empoli, Italy) (Sponsor al concursului). Vor fi de asemenea înregistrate în limba originală pe CD. Încasările provenite din vânzarea cărţii vor fi donate Fundaţiei Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin pentru copiii victime ale războiului www.fondazioneluchetta.org .

Recomandări speciale şi premii mai mici vor fi acordate celor mai bune poezii ce aparţin tinerilor sub 16 ani.


SECŢIUNE: TEATRU (monolog sau dialog între 2 personaje)

Se participă trimiţând un text de dramaturgie de maximum 5 pagini cu 2000 de semne. TEXTELE MAI LUNGI NU VOR FI ACCEPTATE.

Textele TREBUIE să fie însoţite în mod obligatoriu de o EXCELENTĂ TRADUCERE în limba ITALIANĂ. Textele vor fi evaluate în traducere, NU vor putea fi evaluate în limba originală.

a)  prin poştă electronică pe adresa valeragruber@alice.it  ca attachment în format word sau rtf. Mesajul e-mail trebuie să conţină şi formularul de participare completat conform modelului de mai jos

b) sau prin poştă normală: destinatar Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste. Datele personale ale autorului vor fi declarate în formularul de participare (vezi modelul de mai sus) completat şi semnat. Se va lua în considerare data expedierii marcată de ştampila poştei, dar niciun text nu va mai fi acceptat din momentul în care juriul va fi început selecţia. 

Premii

  1. Premiile I, II şi III: Cupă şi plachetă personalizată.
  2. Recomandări de merit.
  3. Operele premiate şi selecţionate vor fi reprezentate pe scenă într-un important teatru din oraş în cursul manifestărilor de premiere a concursului.

Reguli speciale pentru şcoli

Profesorii pot trimite rodul (una sau mai multe compoziţii) unei activităţii colective (al unui grup de elevi, al întregii clase sau al mai multor clase). Aceste compoziţii vor fi luate în considerare ca produs colectiv şi premiate pentru capacitatea pe care o demonstrează de a stimula elevii în domeniul scrierii poetice.

Celei mai bune şcoli i se acordă un premiu de 500 €, cu obligaţia de a alege, împreună cu elevii participanţi, un proiect de solidaritate căruia i se va destina suma câştigată.

Celor mai bune şcoli li se vor acorda menţiuni speciale.

SE VA DEDICA O ZI ÎNTREAGĂ PENTRU PREMIEREA GRUPURILOR ŞCOLARE CARE VOR VENI LA TRIESTE (PREMIATE ŞI SEMNALATE), ÎN AŞA FEL ÎNCÂT TOŢI PROFESORII SĂ POATĂ PREZENTA PROIECTELE DE GRUP ŞI TOŢI ELEVII SĂ-ŞI POATĂ CITI POEZIILE ÎNTR-O SALĂ DIN ORAŞ, SĂ SE CUNOASCĂ ÎNTRE EI ŞI SĂ SE FACĂ CUNOSCUŢI ÎN FAŢA CELORLALŢI.
ÎN CADRUL PREMIERII LA CASTELUL DIN DUINO LE VA FI CONFERITĂ PROFESORILOR RECUNOAŞTEREA OFICIALĂ.

Tuturor profesorilor şi tuturor claselor li se va trimite, la cerere, un atestat de participare.

Şcolile trebuie să trimită compoziţiile prin poştă în dublu exemplar: destinatar Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, indicând următoarele date:

Şcoala                  Clasa                 Adresa completă a şcolii (Strada, Nr., Codul poştal, Oraşul)      
Telefonul şcolii          Nr. de fax al şcolii           Adresa de e-mail a şcolii     
Profesorul responsabil de proiect (Nume şi Prenume)       
Telefonul şi adresa e-mail ale profesorului (sau ale referentului).

Este binevenită expedierea aceloraşi materiale şi prin poşta electronică pe adresa valeragruber@alice.it

 

PUBLICAREA CLASAMENTULUI

Clasamentul câştigătorilor şi al finaliştilor va fi publicat pe site-ul concursului www.castellodiduinopoesia.it

Câştigătorii şi finaliştii vor fi înştiinţaţi prin poştă electronică, telefon şi poştă normală.

Ceremonia de premiere se va desfăşura pe data de 25 martie 2012 la Castello di Duino.

 

 

Prenume                                    Nume                                        Data naşterii             
Strada                                        Nr.                                             Codul poştal                           
Oraş                                           Judeţ                                          Telefon            
Adresa e-mail          
Cetăţenia                                   Titlul compoziţiei


Link în limba română: http://www.castellodiduinopoesia.it/bandi/bandi-stranieri/bando-rumeno/

(nr. 1, decembrie 2011, anul I)