Conferință Internațională la Sibiu

(Re)construind latinitatea: identități naționale și transnaționale ale culturilor romanice.
Abordări interdisciplinare și transdisciplinare

Locul: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada: 21-23 noiembrie 2013

Justificarea: Este arhicunoscut faptul că ceea ce numim culturi „(neo)latine” sau „romanice” formează o comunitate transnațională constituită pe o bază lingvistică. Cu toate acestea, rămâne problematic în ce măsură această comunitate rămâne un simplu designator taxonomic sau, dimpotrivă, își configurează o identitate reală, sprijinită pe o serie de factori de ordin cultural, artistic, instituțional sau chiar social, geopolitic și tehnologic. Dacă a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au înregistrat o resurecție a construcțiilor identitare pan-latine, în a doua jumătate a secolului trecut latinitatea pare a se articula mai degrabă sub forma unor (sub)comunități precum francophonie sau hispanismo. Conferința noastră își propune să exploreze o posibilă reconstrucție contemporană a conceptului de latinitate, care să genereze noi perspective de studiu și politici de acțiune în domeniul studiilor romanice. Prin urmare, vom acorda prioritate propunerilor care nu se limitează la abordarea unei singure culturi romanice și/sau celor care își propun să studieze latinitatea dintr-o perspectivă inter- sau transdisciplinară.

Teme: Conferința va aborda următoarele probleme:
- Există în momentul de față o identitate transnațională (neo)latină reală sau, dimpotrivă, latinitatea e un simplu designator taxonomic?
- În ce măsură identitatea națională a culturilor neolatine se constituie astăzi pe baza conceptului transnațional de latinitate?
- Ce afinități și interferențe (artistice, politice, instituționale ș.a.) dintre culturile romanice pot impulsiona o posibilă (re)construcție a conceptului de „latinitate”?
- Este latinitatea o noțiune limitată la aspecte lingvistice, artistice și culturale sau se pot identifica și o serie de parametri geografici, sociali și tehnologici relevanți pentru circumscrierea conceptului respectiv?
- Este conceptul „ecumenic” de latinitate o alternativă sustenabilă la coagularea identitară în jurul culturilor latine cu veleități globalizante (e.g., francophonie, hispanismo etc.)?
- În ce măsură latinitatea a fost asimilată ca componentă identitară definitorie în fostele colonii ale țărilor latine?
- Există anumite „latinități regionale” (precum latinitatea africană sau cea est-europeană)?
- Cum se configurează latinitatea în interacțiunea sa cu anumite culturi non-latine (ex.: cazul culturilor latino din Statele Unite sau al României aflate sub dominație sovietică)?

Domenii: Conferința va acoperi următoarele domenii:
- literatură
- lingvistică
- studii culturale
- istorie
- științe ale educației
- sociologie
- științe politice
- psihologie
- științe economice
- teologie și spiritualitate
- istoria și filosofia științei
- studii de gen
- studii postcoloniale

Limbile conferinței: engleză, franceză, spaniolă, portugheză, italiană, română.

Taxă de participare: 50 EURO. Taxa va acoperi doar cheltuielile de participare, nu și pe acelea privind transportul și cazarea participanților.

Publicarea: Selecții ale lucrărilor conferinței va fi publicate în revista „Transilvania” (revistă CNCS categoria B, indexată în BDI SCOPUS) și într-un volum colectiv care va apărea la o editură de prestigiu din străinătate.


Pentru a vizualiza programul conferinţei, clicaţi aici.


(nr. 11, noiembrie 2013, anul III)