Expoziţia Apollo și Daphne, o perspectivă deschisă

Redescoperirea Antichităţii a reprezentat un subiect de reinvestire a creativităţii în diferite perioade istorice, fie că este vorba de Renaştere, Baroc sau Neoclasicism. Prezenţa personajelor mitologice abundă în pictura şi sculptura colecţiilor europene din aceste perioade. Calităţile artiştilor inspiraţi de aceste surse primare beneficiază de filtrul educaţiei, al talentului şi al virtuozităţii. A crea o analogie mitologică în orice perioadă istorică este un act de cunoaştere şi de re-poziţionare în cadrul unui sistem. Prin influenţa antropocentrismului greco-roman, întreaga cultură europeană a fost influenţată de ierarhia valorică a kalokagathiei, iar curentele culturale care au ieşit din aria influenţei utopiei indisolubilităţii binelui cu frumosul s-au constituit ca replici diverse în raportul cu idealul generat de etalonul specific clasicismului.
Prin platformele culturale universale create, structurile mitologice oferă o arhitectură intelectuală, un spaţiu paradoxal, care poate fi accesat numai prin repere puse la dispoziţie de artele frumoase, filosofie sau poezie. Spaţiul post-antic devine în acest fel o convenţie evolutivă, un loc cunoscut şi necunoscut deopotrivă, un buzunar al realităţii. Acest spaţiu este caracterizat de valenţele sale cumulative, de deschiderea pe care o manifestă în conştiinţa creativă a fiecăruia. Uvertura către discursul mitologic devine astfel teren conceptual propice atât aprofundării prin educaţie, cât şi motiv de investiţie creativă a unor viziuni artistice personale şi inedite.

Proiectul Apollo și Daphne îşi găseşte nişa în aceste hăţişuri ale posibilităţilor latente pe care le poartă spaţiul mitologic şi mitologizant. Experiment contemporan al curatoarei Simona Vilău, alături de artiştii Elena Bobi Dumitrescu și Alexandru Rădvan, expoziţia-obiect reprezintă o primă colaborare în acest format. Odată cu alegerea temei reprezentării zeului şi a nimfei, respectând planul curatoarei, Elena și Alexandru s-au reîntâlnit după aproximativ un an, în spaţiul expoziţional al Atelierului 030202 din Bucureşti. În acest timp, fiecare artist a creat câte un personaj: Elena Bobi Dumitrescu a realizat-o pe Daphne şi Alexandru Rădvan pe Apollo.
Cele două sculpturi au rămas alături în spaţiul expoziţional în perioada 7 martie – 23 aprilie 2018, timp în care expoziţia a fost promovată în social media, au fost organizate artist talkuri, discuţii şi polemici. Inspirată de Metamorfozele poetului roman Ovidiu, tema legendei antice prezintă povestea de dragoste şi ură dintre zeul Apollo şi nimfa Daphne. Cele două personaje sunt străpunse de Cupidon cu două săgeţi diferite: una de aur, care îl îndrăgosteşte pe zeu într-un fel bolnăvicios, iraţional, iremediabil; Daphne este săgetată cu plumb, metal metaforic ce introduce în sufletul ei respingerea, ura pentru zeul îndrăgostit.

De la acest raport conflictual debutează statutul şi forma celor două personaje, care devin motive compoziţionale în mâinile celor doi sculptori. După cum apreciază curatoarea, personajele create nu au nimic dintr-un alter ego al autorilor, lucru care subliniază un tip de maturitate creativă a acestora. Abordate ca două subiecte cu miza de a deveni un întreg, statuile zeului şi a nimfei sunt expresiile unor valori contrarii.
Subtilităţile tehnice folosite de artişti, utilizarea creativă a materialelor, expresivitatea personajelor, devin instrumente care subliniază contraste de formă şi de profunzime iniţiate de raporturile de putere dintre masculin şi feminin. Relaţia între metal şi materialul litic, dialogul dintre vechi şi nou, dintre istorie şi moment, dintre robotic şi natural, dintre aur şi plumb, dintre plăcere şi frică iniţiază dialoguri mai profunde, de ordin existenţial. Diferenţa dintre nemurire şi existenţă finită, dintre zeu şi nimfă, raportul dintre vânător şi vânat, dintre putere şi fragilitate, dintre dorinţă şi dezgust îşi brodează bogăţia de sensuri într-un context estetic ce ne este adus în prim plan cu limbajul formelor de inspiraţie industrială şi orfevră.  
În acest fel, jocul curatorial tip blind date al proiectului Apollo și Daphne, desfăşurat pe platforma ofertantă a mitologiei clasice, transformă un spaţiu de tranziţie între artele vizuale şi teatru într-o scenă a multiplelor posibilităţi de interpretare.Andreea Foanene

(nr. 5, mai 2018, anul VIII)