„Metamorfosi. Itineraria Picta”, expoziţie la Veneţia a artistei Luminiţa Ţăranu

Luminiţa Ţăranu, stabilită în Italia în 1987, una dintre puținii artiști români deplin afirmați în Peninsulă, revine pe simeze cu o nouă expoziție personală intitulată Metamorfosi - Itineraria Picta. Fregio - Project room /Metamorfoze - Itineraria Picta. Friză - Project room, deschisă publicului la Galeriile Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, din 30 noiembrie până în 14 decembrie 2021.
Catalogul în limba italiană, accesibil aici, cuprinde textele critice semnate de Simonetta Lux, Prof. onorific la Universitatea Sapienza din Roma, critic de artă modernă și contemporană, și de Prof. univ. Grigore Arbore Popescu, istoric, critic de artă, scriitor și poet, director al IRCCU Veneţia. Design project al expoziției: dr. arh. Pietro Bagli Pennacchiotti.
În continuare, artista ne prezintă conceptul expoziţional în contextul mai larg al cercetărilor sale de-a lungul timpului şi al tehnicii picturale proprii pe care a creat-o pornind de la serigrafie.Intenţia mea expozitivă, gândită pentru spaţiile Galeriilor IRCCU de la Veneţia, Noua Galerie şi Galeria Mică, este aceea de a prezenta publicului venețian si publicului român un ansamblu de lucrări care fac referinţă la percepţia raportului între timpul subiectiv şi cel obiectiv prin intermediul evocării.
Prezint seria de lucrări intitulată PICTA, reflecţii asupra conceptului de timp ca memorie subiectivă, istorică şi culturală. Interpretând materia arheologică, prin conținutul său informaţional istoric, artistic și arhitectural, am creat compoziții dintr-o perspectivă liberă și imaginativă, folosind instrumentele limbajului meu plastic evocator: icone, simboluri și scriituri, cu intenţia de a atinge acel dialog între antic și contemporan, de ani de zile în centrul cercetării mele.
Majoritatea aflate la prima expunere, realizate pe hârtie şi pe pânză, lucrările din ciclul PICTA au fost create în perioada 2016-2019. Ele se articulează urmărind conceptele de metamorfoză şi mutaţie. Metamorfoza reprezintă firul conducător al întregului meu parcurs artistic, care a devenit şi metodă de lucru și de cercetare. Consider că munca mea reflectă un pasaj/mișcare care traversează spațiul și timpul, într-o transformare evolutivă și dialectică care analizează raporturi în devenire, ce duc la stadiul de mutație și metaforă.

Am răspuns cu plăcere invitaţiei domnului prof. Grigore Arbore Popescu, director al IRCCU Veneţia, de a crea această expoziţie într-un oraș reprezentativ pentru întâlnirea istorică și artistică dintre Occident și Orient, în Galeriile IRCCU, instituție importantă pentru funcția conferită, în 1930, de către fondatorul său, marele Nicolae Iorga, aceea de a crea puntea culturală dintre cele două ţări prin dialogul italo-român. Consultându-mă cu arh. Pietro Bagli Pennacchiotti, care a realizat proiectul de montaj al expoziţiei, am organizat-o sub două aspecte, în cele două galerii ale IRCCU Veneția.
În Noua Galerie (la numărul civic 2215), făcând trimitere la conceptul de „friză”, lucrările din seria PICTA se succed într-un unicum compozițional care propune un itinerar pictat. Instalația Itineraria Picta este compusă din lucrări pe care le-am creat având ca punct de plecare – atât prin ​​mesajul referitor la „mutația" de semnificaţie care are loc în procesul istoric, cât si prin aspectul tehnico-artistic utilizat – expoziţia personală Columna mutatio – LA SPIRALE, pe care am realizat-o la Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali la Roma (28 noiembrie 2017 - 18 noiembrie 2018), expoziţie care s-a bucurat de patronajul IRCCU Veneţia, al Accademia di Romania in Roma, al Ambasadei României în Italia şi al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun. 

Itineraria subliniază sursa de inspiraţie compoziţională a instalaţiei, din punct de vedere formal şi din punctul de vedere al percepţiei timpului istoric obiectiv. Păstrate în anticele biblioteci romane, Itineraria picta erau lungi papirusuri înfășurate, cele mai vechi „hărți” conţinând coordonate geografice, printre care şi localizarea Daciei. Plecând de la aceste surse de inspiraţie, creez prin opera mea un nou itinerarium pictum în care voi reconstrui  o „nouă istorie”, o nouă „călătorie in timp” care să conţină proiecțiile mele evocative personale.
Secvență ritmică de imagini interpretative, seria PICTA reprezintă evocări personale unite într-un parcurs fluid, într-o progresie de continuitate deschisă care face aluzie la sensul orizontal al istoriei și la dimensiunea abstractă a timpului prin poetica infinitului. Făcând referinţă la continuum ca o caracteristică compozițională, ideea este aceea de a sugera desfăşurarea unei frize compuse din momente dinamice în culori și din momente de reflecție în alb/negru, care propun simboluri ritualice inspirate din desenele colecţiilor de vase aparţinătoare culturii neolitice Cucuteni şi Gumelniţa, de la Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti. Instrumentele de limbaj ale „orchestrei” mele expresive evocative sunt simboluri, icone și scriituri.

Gravate pe cadre serigrafice, desenele mele interpretează într-un limbaj iconic aluziv figuri statuare ale Romei Antice, imagini simbolice umanizate si conexionate, în care corpul uman nu este inspirat din anatomie, ci din corpul uman „operă de artă“, compuse ca impulsuri de memorie într-un spațiu deschis, intercalate cu scriiturile în caracterul lapidar roman care devin ele însele imagine. Elemente cromatice care evocă o lume în culori.
Icona reprezintă crezul meu artistic şi filosofic despre lumea actuală: „L’UOMOMUCCA” (OMULVACĂ), descendent al Omului-Animal, fuziune între natură și civilizație, apare ca necesitate a restabilirii echilibrului vieţii pe pământ. Produs al unei metamorfoze și al unei mutații, reprezintă istoria transformării condiționate și a evoluției spiritului fiecăruia dintre noi. Vaca simbolizează nutriţia, natura, instinctul, atavicul, sacralitatea, madre Terra. Omul simbolizează inteligenţa, conştiinţa şi civilizaţia.

Icona COWMAN of the worldapare ca o contaminare care introduce crezul meu artistic, ca o privire spre viitor, o alternativă a rezolvării crizei ambientale actuale, prin regăsirea echilibrului şi a valorilor autentice, făcând, de asemenea, referire la conceptul de multiculturalism.Astăzi, raportul între atavic, natural şi civilizaţie, a devenit dificil şi este în criză din pricina prezenţei invazive a omului pe Terra, a exceselor sale. Noua fiinţă care apare sporadic în diverse continente este l’UOMOMUCCA Africa Orientale, l’UOMOMUCCA Europa, l’UOMOMUCCA America del Nord, l’UOMOMUCCA Australia Sud-Orientale, l’UOMOMUCCA America Latina, l’UOMOMUCCA Asia Orientale. Se multiplica până devine o populaţie. Forma sa evoluată este COWMAN şi întruchipează prototipul ideal al noii creaturi pe pământ, purtând acest mesaj de viaţă şi vitalitate. Transformarea calitativă îl conduce la un stadiu succesiv care este COWMAN of the world – cetățean al lumii și protagonist al viitorului. Reprezintă istoria transformării condiţionate şi a evoluţiei spiritului fiecăruia dintre noi.
Această icona este o concluzie a studiului meu pe tema „metamorfozei”, pe care am început-o acum 30 de ani, când lucrările pe care le preferam erau desenele, gravurile şi litografiile, utilizând ca pretext corpul animal (vaca, calul, mistreţul, porcul) şi corpul uman. De atunci lucrez pe tema vacii, iar subiectul meu s-a modificat, a evoluat şi a devenit o fiinţă superioară şi posibilă.
Scriitura, element pe care îl folosesc de mult timp în lucrările mele, concentrează sensul figurilor reprezentate, întărindu-le identitatea, codificându-le într-un alt limbaj, convențional, mai esențial. Scriiturile unesc iconele pe un singur nivel, devenind imagine în percepția privitorului, făcând astfel referinţă și la rolul important al scrierii, indispensabil în comunicarea dintre trecut și prezent, cu funcţia de a transmite spre viitor.

Tot în Noua Galerie prezint o serie de docu-video-uri care întărescc legătura vizuală cu lucrările expuse, un unicum spiritual și creativ între experiența trăită în România și cea trăită în Italia, regăsind în ele semne care oglindesc limbajul meu artistic. Sunt filme pe care le-am realizat în călătoria făcută în România în toamna anului 2012, pregătitoare lucrului pe tema Columnei lui Traian, materializat în cele două expoziții precedente realizate la Roma, la Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali (2013-2014 și 2017-2018). Un full immersion de autor în realitatea arheologică daco-romană și în peisajul care însoțește această călătorie incredibilă făcută împreună cu familia în România, de la est la vest, paralel cursului Dunării, voiaj presărat cu evocări de opere şi situri care fac parte din patrimoniului mondial. Am ținut mult să prezint aceste filme, în primă vizionare la IRCRU Veneția, atât pentru valoarea documentară, cât mai ales pentru importanța simbolică și afectivă pe care au avut-o în creația multora din lucrările mele. Câteva titluri: România orizontală cu: Dunărea mea, Îmbrățișarea, România antropică, Poetica - Cărțile deschise, Arbore; Poetica - Masa tăcerii, Poetica - Coloana infinitului, Poetica - Poarta Sărutului, Mișcare de cireadă I și II. Printre filmele privitoare la siturile arheologice: Sarmizegetusa Regia, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Adamclisi - Tropaeum Traiani – monument, muzeu și oraș roman, Podul pe Dunăre al lui Apolodor din Damasc, Histria - sit și muzeu, Densuș.

În Galeria Mică (la numărul civic 2211), am dorit să recreez atmosfera intimă a atelierului ca spațiu dedicat ideației, un project room în care proiectarea spirituală se contopește cu experimentarea materică. Pânze, hârtii și cadre serigrafice implică privitorul în lumea PICTA, ajutându-l să se familiarizeze cu particularitatea tehnicii de pictură pe care o pe care o utilizez încă din 1991, dezvoltată pornind de la tehnica serigrafiei, cu scopul de a crea opere unice și nu de a produce serii: am „pictat în straturi“, pe suportul de hârtie, cu culori acrilice/vinilice, prin intermediul imprimării serigrafice artistice realizate cu mâna, prin metoda directă. Manipulând pânza serigrafică ca și cum ar fi „o pensulă”, „un creion” sau „un ac de gravură”, și lucrând cu „grupuri de semne“, acest fapt mi-a permis să creez o imagine distinctă, cu impact cromatic puternic și curat, care susține materialitatea culorilor şi, în acelaşi timp, este realizată în detaliu. Momentul este irepetabil, ca în pictură.
Pictura în straturi este caracterizată de vitala intensitate cromatică a culorilor serigrafice acrilice/vinilice și de „grosimea” lor materială ce sugerează amprenta care transmite, în același timp, forța dinamică a gestului și sentimentul vizual al unei memoria incisurae, imagine care aspiră să rămână suspendată în timp.


Expoziţia a fost susţinută de Gruppo POUCHAIN, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul restaurării, al diagnosticului de proiectare în construcţii şi restructurări, şi care a ales România ca a doua ţară în care să-şi dezvolte activitatea, unul din sedii fiind la Bucureşti, confirmând importanţa raportului între artă şi mediul antreprenorial. Am realizat operele expuse cu participarea a trei colaboratori de excepţie, Fabriano pentru hârtie, Grafco SRL pentru culorile serigrafice, cunoscuţi la nivel mondial, şi SeritaliaLive, care deţine primatul în istoria difuzării tehnicii serigrafiei în Italia.Picta 31 - FregioPicta 2 - ItinerariaPicta 3 - ItinerariaPicta 11 - Fregio DeiPicta 21 - Itinerario DeiPicta 23 - Fregio CowmanPicta cPicta - L'amore che duraPicta a ItinerariaPicta b ItinerariaPicta c ItinerariaPicta d ItinerariaPicta e ItinerariaPicta f ItinerariaPicta g ItinerariaPicta 29 - Fregio DeiPicta 30 - Fregio DeiPicta - La Bellezza, installazionePicta - Scritture 5Picta - ScritturePicta 16 FregioPicta 5 Itineraria
Luminiţa Ţăranu
(nr. 12, decembrie 2021, anul XI)