FOCUS EVENIMENTE

Master în „Civilizaţie italiană şi cultură europeană”
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Universitatea de Vest din Timişoara

Programa de studii a masterului Programa de studii a masterului în „Civilizaţie italiană şi cultură europeană” din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie de la Universitatea de Vest din Timişoara poate fi consultată pe site-ul Universităţii de Vest din Timişoara.

Calendarul admiterii la studii de master este următorul:


16. 07. 2012 - 27. 07. 2012 (preînscrieri) şi 12. 09. 2012 – 24. 09. 2012 (înscrieri şi admitere).
12-20.09.2012

Înscriere admitere licență

21.09.2012

Probe scrise sau orale

21.09.2012 – după ora 14.00

Afișarea rezultatelor preliminare

22-24.09.2012

Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații

21-24.09.2012

Confirmarea locurilor, înmatriculare studenți – ciclul master

24.09.2012 – după ora 14.00

Afișarea rezultatelor


*

Premiul „Marian Papahagi”, ediţia a V-a

Data-limită pentru depunerea candidaturilor: 15 iulie 2012 (data poştei)

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Centrul Cultural Italian din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu patronajul Ambasadei Italiei în România, aşteaptă candidaturi pentru cea de-a cincea ediţie a premiului „Marian Papahagi”.

Premiul, instituit în memoria italienistului şi profesorului Marian Papahagi (1948-1999), este acordat anual în apropierea datei de 14 octombrie pentru realizări culturale notabile, care au ca obiect aspecte ale culturii şi civilizaţiei italiene (literatură, lingvistică, critică literară, istorie, politică). Poate fi luată în considerare şi întreaga activitate. Premiul este finanţat de întreprinderi italiene din România şi de Institutul Italian de Cultură. Candidaţii trebuie să fie cetăţeni români, fără limită de vârstă. Candidaturile vor fi evaluate de un juriu internaţional, compus din personalităţi române şi italiene. Acceptarea premiului impune prezenţa laureatului la Cluj pentru ceremonia de decernare.

Candidaţii vor trimite o declaraţie de candidatură, un CV, varianta electronică a operei sau operelor, precum şi 3-5 exemplare dintr-un volum publicat în ultimii cinci ani şi considerat reprezentativ. Acestea trebuie să fie trimise pe adresa Centrului Cultural Italian, Universitatea Babeş-Bolyai, Str. Universităţii nr. 7-9, 400091 Cluj-Napoca, până în data de 15 iulie 2012 (data poştei). Pentru informaţii suplimentare: culturaitclujro@gmail.com


*

Colocviul internaţional de Comunicare şi cultură în Romània europeană –  Ediţia  I, 15-16 iunie 2012
Scadenţa pentru înscriere: 15.04.2012

Colocviul este organizat de Universitatea de Vest şi Universitatea Politehnică din Timişoara. Înscrierile (precizarea titlului lucrării şi trimiterea unui rezumat de aproximativ 10 rânduri) se vor face pe adresa colocviului: colocviulint_uvtpoli@yahoo.ro, până în 15.04.2012.


Obiectivul întemeietor al Colocviului Internaţional de Comunicare şi cultură în Romània europeană este în concordanţă cu finalităţile Uniunii Europene. Prin organizarea acestei manifestări ştiinţifice internaţionale, se urmăreşte crearea unui cadru academic de comunicare pe teme de interes larg pentru susţinerea unităţii şi a identităţii spaţiului romanic de cultură şi civilizaţie.

Principalele secţiuni ale colocviului (Latinitate, Romanitate, Românitate) corespund unor domenii consacrate ale romanisticii, la care se adaugă secţiunea Istorie şi arheologie romană. Acestea vor fi organizate pe subsecţiuni, în funcţie de tema lucrărilor propuse, în sfera limbii, culturii, civilizaţiei, istoriei şi religiei popoarelor romanice.


Comunicările ştiinţifice vor putea fi prezentate în una dintre limbile: latină, româna, franceză, italiană, spaniolă, engleză.

Lucrările vor fi preluate de referenţii din Comitetul ştiinţific şi cele care vor primi avizul de publicare vor apărea în volumul intitulat QUAESTIONES ROMANICAE. Acest volum va avea două apariţii anual şi va fi înregistrat în baza de date FABULA, de la prima apariţie în 2012.


Durata prezentărilor: 15' + 10' (per discuţii).

Taxa de participare este de € 50 / 225 RON.
Cont Politehnica Timişoara, Cod ID: „Colocviul UVTPoli”
Cont în Lei la Trezoreria de Stat: RO22TREZ621504601X000505
CF 4269282
Cont în Euro la BCR: RO33RNCB0255008330450002
Swift: RNCBROBU

Formularul de înscriere şi alte informaţii se pot găsi la pagina
http://www.litere.uvt.ro/conferinte/CICCRE/colocviul_romana.html