Lansare de carte la Timişoara: a doua ediţie a volumului „Istoria Banatului”

Lansarea celei de-a doua ediţii a tratatului de istorie bănăţeană intitulat Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere a avut loc pe 5 mai 2016 în Aula Magna „Ioan Curea” a Universităţii de Vest din Timişoara, la eveniment participând personalităţi din lumea academică timişoreană, profesori, politicieni, studenţi. Organizator a fost Centrul de Studii Avansate în Istorie din Timişoara.

Volumul coordonat de prof. univ. dr. Victor Neumann a apărut sub egida Institutului de Studii Bănăţene al Academiei Române, grafica fiind realizată de Dieter Penteliuc Cotoşman. Ilustraţiile au fost oferite de dr. Thomas Mochnacs şi Andrei Herczeg, directorul Fundaţiei „Herczeg” din Timişoara. Volumul cuprinde aproximativ 700 de pagini, fiind o rescriere şi o completare a primei ediţii care a fost lansată anul trecut, în paginile sale aflându-se studii realizate în urma a numeroşi ani de cercetare de către intelectuali din România, Serbia, Ungaria. Sunt studii de istorie, artă, religie, administraţie, semnate de 15 cercetători şi profesori, Victor Neumann, László Marjanucz, Vasile V. Muntean, Gheorghe Naghi, Gabriel Szekely, Teodor Octavian Gheorghiu, Mihaela Vlăsceanu, Adrian Negru, Grozdanka Gojkov, Miodrag Maticki, Miodrag Milin, Áron Kovács, Drago Njegovan, Vasile Dudaş, Slobodan Bjelica, evidenţiind complexitatea etnică, lingvistică şi confesională a spaţiului multicultural bănăţean, un model de interculturalitate şi de armonie în diversitate.

În cadrul acestui tratat de istorie realizat după înalte standarde academice şi ştiinţifice, Banatul îşi regăseşte unitatea culturală, oferindu-se o privire generală asupra întregului spaţiu bănăţean în istoria lui modernă (1716-1918), spaţiu ce poate reprezenta un punct de reper pentru ideea de Uniune Europeană. Studiile din volum propun un adevărat moment al revelării prin actualizare a trecutului istoric din această provincie românească.   

Cea de-a doua ediţia a volumului Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere se deschide cu un argument semnat de prof. univ. dr. Victor Neumann, coordonatorul volumului, Cuvântul Înainte fiind semnat de prof. univ. dr. Răzvan Theodrescu, istoric de artă, preşedintele secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române. În cadrul lansării, prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu a subliniat: „În ultimul timp, vorbim tot mai mult despre conceptul de Landesgeschichte (istorie regională). În istoria regională care astăzi face furori în Europa şi care acum 30 de ani era cvasi-condamnată nu numai în sistemul fost comunist, ci şi în Occident, această Landesgeschichte îşi are un suport popular, demografic, politic. Vă mărturisesc că de câte ori vin la Timişoara mă simt la mine acasă şi, cu amintirea călătoriilor din tinereţe, voi spune că au fost nişte ani, peste patruzeci de acum, în care cercetam mirabila întâlnire de valoare europeană între benedictinii lui Gerardo Sagredo şi bizantinii care veneau dinspre Vidin, spre zona timişană. Există numai două regiuni din Europa unde se întâmplă o asemenea întâlnire între est şi vest la anul 1000 când se forma Europa: Banatul şi Calabria-Campagna, centrul şi sudul Italiei şi zona de vest a Românei. Mai târziu a existat şi Spania şi sudul Franţei, dar la originile Europei erau numai aceste regiuni de contact. Dacă faci istoria unei regiuni, nu înseamnă că negi, aşa cum cred unii, istoria unei naţiuni întregi. Ne place, nu ne place, viitorul Europei este unul al regiunilor care nu contrazic nici un moment identităţile naţionale. Vreau să propun această a doua ediţie pentru un premiu al Academiei Române, întrucât cei 15 autori de la Timişoara, Novi Sad şi Szeged merită să fie onoraţi de Academia Română pentru o asemenea carte. Aceste studii de Landesgeschichte ne arată cât suntem de diferiţi într-o unitate foarte mare. Noi aparţinem unui spaţiu care are elemente de Orient şi elemente de Occident, iar latinitatea noastră răsăriteană se bucură de aceste aporturi. Cartea aceasta o dovedeşte aproape la fiecare pas.”

Prof. univ. dr. Miodrag Milin, coautor, a povestit în luarea sa de cuvânt despre activitatea depusă de prof. Neumann încă din tinereţe pentru a scrie şi a publica un asemenea volum: „Victor gândea sinteza de istorie a Banatului încă de pe vremea când era tânăr absolvent şi cercetător-muzeograf  la  Muzeul Banatului şi-mi povestea cum vede realizat acest plan. Era mijlocul anilor ’70 şi mi s-a părut ca un basm frumos care mă atrăgea, mă fascina, dar în care nu îndrăzneam să cred foarte tare. Evident, fiecare din noi avem propria proiecţie despre trecut, despre spaţiul istoric cu care dorim să intrăm în dialog. Victor se pare că a fost cel mai tenace dintre noi, deşi cel mai tânăr din generaţia aceea, a perseverat în acest vis al său. Puterea de elaborare, capacitate, intuiţie şi calitatea ştiinţifică sunt armele pe care trebuie să le ai ca să poţi porni într-o asemenea bătălie. Victor a pornit. Eu lucram la un alt proiect, dar m-am oferit să-l ajut. Fiecare moment istoric are timpul său, fiind şi istorie şi contemporaneitate, în sensul că este privit cu ochii omului de astăzi. Am încercat să reelaborez, să adaptez aceste lucrări pe care le-am realizat cu mai mulţi ani în urmă şi să integrez scrisul meu la ceea ce presupunea proiectul amplu al lui Victor, o foarte vastă proiecţie istoriografică. Eu îl felicit pentru realizare şi, de asemenea, felicit Editura Academiei că s-a orientat cu atâta generozitate şi spre Banat. Pentru mine este un moment de bucurie să fiu parte din această echipă care şi-a făcut treaba în mod onest şi, sper, convingător din punct de vedere ştiinţific.”

Lansarea a fost moderată de conf. univ. dr. Valy Ceia, Prodecan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Domnia sa a apreciat că „după alergarea plină de curiozitate printre paginile absolut impresionante ale volumului, sunt încredinţată că acesta se impune ca un adevărat for de dezbatere şi resurse al evoluţiei noastre, menit să redimensioneze dintr-o perspectivă complexă, integratoare, elementele unităţii în diversitate şi, în ultimă instanţă, să ne învedereze resorturile unui model de armonie dinamică şi perenă, într-o regiune multietnică, multiconfesională, multiculturală. O istorie de o asemenea anvergură nu poate fi decât opera concertată a mai multor specialişti care aduc propria lumină spre a da strălucirea cuvenită tărâmului investigat.”

Cuvântul de salut al prof. univ. dr. Viorel Negru, preşedintele Senatului Universităţii de Vest din Timişoara a fost urmat de preşedintele Filialei Timiş a Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Păun Otiman, care a explicat cum, în urma unor strădanii ştiinţifice, a fost elaborată Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere: „Ţin din nou să-l felicit pe coordonatorul şi autorul principal al acestui volum, profesorul Victor Neumann, ca şi întreaga sa echipă, cei care au scris această carte de importanţă capitală pentru istoria Banatului. Proiectul nostru începe să prindă contur. În urmă cu circa nouă-zece ani am avut o primă întâlnire, la Rectorat, cu istoricii din Universitate, din Academie şi din această parte de ţară, pentru a realiza ceea ce în decursul timpului nu s-a realizat în cultura Banatului, şi anume un tratat, mai multe volume de istoria Banatului. Nu a fost deloc simplu să creăm această echipă care vine din diverse locuri, cu vârste şi mentalităţi diferite şi, ca atare, cu puncte de vedere  diferite. Până la urmă, această carte care reprezintă o perioadă consistentă din istoria Banatului şi care nu întâmplător apare în acest an când se împlinesc 300 de ani de europenitate pentru Banat, aşa cum scrie profesorul Neumann, apare, iată, în condiţii excepţionale, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere editorial.”

Din partea cluburilor Rotary din Banat, cele care au finanţat apariţia publicării acestui volum, asistentul guvernatorului, dl. Cristi Jurj, a transmis celor prezenţi în lansare gândurile bune din partea guvernatorului districtual, dl. Daniel Tănase, „pentru această ocazie minunată pe care am avut-o ca în activităţile noastre rotaryene menite a sprijini comunitatea, atât în domeniul social cât şi cultural, să ne aducem contribuţia la un eveniment de mare însemnătate pentru regiunea Banatului”.

În discursul său, coordonatorul volumului, prof. univ. dr. Victor Neumann, a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în susţinerea apariţiei acestui tratat. A făcut apoi referire la structura ideatică şi valenţele cărţii: „Există o concepţie la baza acestui volum, nu este o culegere de texte. Veţi vedea de la început până la sfârşit că este o relaţie foarte clară între temele care au fost expuse în această carte. Nu veţi găsi totul, ci selectiv. E o perspectivă pe care mi-o asum. Am introdus părţi de ortodoxie, de greco-catolicism, de catolicism, de iudaism în această carte, astfel încât să putem să înţelegem Banatul nu prin prisma unei singure culturi sau a unei singure religii, ci prin diversitatea expresiilor lingvistice şi religioase care s-au produs în mod extraordinar între 1716 şi 1918. Aş spune că şi după 1918 am avut o perioadă destul de importantă, câteva decenii a fost funcţională această moştenire. Ultimul capitol, cel de concluzii, arată ce a însemnat Timişoara din punct de vedere al formelor interculturale, nu doar multiculturale, în perioada interbelică. Aşadar, supravieţuieşte în interiorul României o societate europeană pe care o veţi descoperi cu diversele faţete în ultimul capitol al cărţii”.

Prof. Neumann a evidenţiat un alt aspect important: „Noi nu scriem o istorie regională în detrimentul istoriei naţionale, ci venim să îmbogăţim istoria naţională cu o istorie a regiunilor. Niciodată nu va putea fi înţeleasă România dacă nu va exista şi o istorie a Bucovinei, a Dobrogei, a Olteniei, a Maramureşului, care nu sunt prezente deocamdată pe masa istoricilor din România şi cred că va trebui să existe în viitor un amplu proiect al Academiei Române în acest sens.”

Cea de-a doua ediţie a Istoriei Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere va cunoaşte şi o traducere în limba engleză. Volumul poate fi procurat de la librăria Muzeului de Artă din Timişoara, deschisă de marţi până duminică, între orele 10-17,30.  

 Cornel Seracin


   

Foto: Departamentul de Comunicare al Centrului de Studii Avansate în Istorie din Timișoara(nr. 6, iunie 2016, anul VI)