Premiul „Marian Papahagi” ediţia 2022

Data-limită pentru depunerea candidaturilor: 31 iulie 2022 (data poştei)


Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Centrul Cultural Italian din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu patronajul Ambasadei Italiei în România, aşteaptă candidaturi pentru cea de-a X-a ediţie a premiului „Marian Papahagi”.

Premiul, instituit în memoria italienistului şi profesorului Marian Papahagi (1948-1999), este acordat din doi în doi ani în apropierea datei de 14 octombrie pentru realizări culturale notabile, care au ca obiect orice aspect al culturii şi civilizaţiei italiene (literatură, lingvistică, critică literară, istorie, politică, arte). Poate fi luată în considerare şi întreaga activitate.

Premiul este finanţat de întreprinderi italiene din România şi de Institutul Italian de Cultură. Candidaţii trebuie să fie cetăţeni români, fără limită de vârstă. Candidaturile vor fi evaluate de un juriu internaţional, compus din personalităţi române şi italiene. Acceptarea premiului impune prezenţa laureatului la Cluj pentru ceremonia de decernare.

Candidaţii vor trimite, în variantă electronică, o declaraţie de candidatură, un CV în română şi italiană, opera (volum publicat în ultimii cinci ani) sau operele (în cazul întregii activităţi), la adresa culturaitclujro@gmail.com. În afara dosarului electronic de candidatură, se vor trimite trei exemplare dintr-un volum considerat reprezentativ în cazul publicaţiilor, sau documentaţia adecvată în cazul altor tipuri de opere artistice sau culturale. Acestea trebuie să fie trimise pe adresa Centrului Cultural Italian, str. Universităţii nr. 7-9, 400091 Cluj-Napoca, până în data de 31 iulie 2022 (data poştei).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: culturaitclujro@gmail.com(nr. 6, iunie 2022, anul XII)