„Serile italiene” după trei ani: o altfel de relație între carte și tineri

Proiectul „Serilor italiene” s-a născut din cunoașterea transformărilor profunde care se petrec în zilele noastre în lumea cărții și a cititului, din observarea atitudinii față de lectură și cărți pe care aceste transformări o determină în rândul tinerilor și din dorința de a umple anumite goluri și de a remedia anumite insuficiențe apărute ca urmare a acestei atitudini. Concret, era vorba despre încercarea unei apropieri a studenților italieniști din cadrul Universității din București de lectura textelor clasice, fundamentale pentru o formație nu numai umanistă, ci și umană a tinerilor, ținând cont însă și de aspectele pozitive sau inevitabile ale transformărilor mai sus-amintite. Adică însemna a le propune tinerilor o abordare a clasicilor culturii diferită de cea tradițională (care înseamnă lectura obligatorie a textului, verificarea ulterioară prin examen și evaluarea cu o notă la final), o abordare care să facă din citirea clasicilor „un eveniment”, atât personal cât și colectiv, un eveniment care să ceară și să genereze deopotrivă inițiativă, curiozitate pentru cercetare, spirit organizator, lucru în echipă, folosirea celor mai recente rețele de socializare din mediul virtual, gust pentru spectacol, dorința și curajul de a te prezenta în fața unui public etc.; însemna, în același timp, a lua contact nemijlocit cu producerea și vânzarea de carte, prin colaborarea directă cu o editură și o librărie. Cu alte cuvinte, doream să facem din lectură partea integrantă a unui complex de activități culturale transversale, care să-i pună pe tineri în contact nu doar cu o carte, ci cu societatea în întregul ei mecanism, iar aceasta la un nivel și într-un cadrul cu totul altfel decât cele obișnuite, activități în care ei, tinerii, să fie și să se simtă protagoniști.

Punctele de plecare au fost două: existența, încă din 2006, a unei colecții bilingve de clasici italieni, Biblioteca Italiana, publicată de editura Humanitas din București, colecție gândită și realizată în bună măsură tocmai pentru studenții italieniști. Această colecție oferea și continuă să ofere cititorului acele texte fundamentale ale culturii italiene care, alături de ceilalți mari clasici aparținând altor națiuni, stau la baza civilizației europene și, prin urmare, inclusiv a modului nostru de a fi hic et nunc. Este o colecție unică în peisajul editorial autohton, deoarece este singura bilingvă dedicată clasicilor unei alte țări. În plus, e o colecție care își propune să lumineze cititorului, prin intermediul unui aparat critic adecvat, atât deosebirile lumii în care scria și activa un anumit autor clasic faţă de lumea noastră, cât și caracterul peren și fecund al problematicilor și, uneori, chiar al soluțiilor propuse atunci, la fel de valabile și pentru noi, cei de azi. Colecția, la care colaborează importanți specialiști români și italieni, a fost creată în bună parte tocmai pentru studenții italieniști, așa cum subliniam și mai sus, dar după patru ani de existență devenise limpede faptul că aceasta nu era suficient de cunoscută și luată în considerare tocmai de principalii ei destinatari. Astfel că în 2010 – iar acesta este cel de-al doilea și adevăratul punct de plecare al proiectului –, împreună cu tineri italieniști, profesori ai Universității din București, ei înșiși colaboratori valoroși ai colecției (Oana Boşca Mălin, Corina Anton, Aurora Firţa, Anamaria Gebăilă, Miruna Bulumete), le-am cerut părerea și participarea studenților noştri, creând astfel Cercul de Studii Culturale Interdisciplinare al Studenților Italieniști: un grup de studenți – care crește și se înnoiește în permanență – care au curiozitatea și entuziasmul de a deveni cititori ai clasicilor, dar și „operatori culturali”. Unirea cercului de studii cu existența colecției bilingve garanta încă de la început colaborarea – foarte strânsă și dovedind un interes reciproc – cu editura și librăriile Humanitas și, de asemeni, cu strategiile acestora de marketing. Astfel s-a născut proiectul: ca o colaborare între mediul universitar, cel editorial și texte fundamentale ale culturii, care-și propune să facă din tineri nu doar cititori avizați ai textelor clasice, ci și protagoniști ai unor evenimente culturale ce se adresează publicului larg, indiferent de vârstă.

Ce sunt de fapt „Serile italiene”? Sunt întâlniri lunare care se desfășoară într-una dintre cele mai importante librării din București (Librăria Humanitas Kretzulescu), în cadrul cărora, plecând de la unul dintre volumele de clasici italieni din colecția amintită, unul sau mai mulți invitați – personalități de vârf ale culturii românești, dar și oaspeți străini – inițiază iar apoi susțin o dezbatere privind actualitatea problematicii propuse de cartea respectivă. Întâlnirile sunt pline de viață, cu un public de toate vârstele și cu o pregătire foarte variată, în care transformările și turnurile subiectelor de discuție sunt imprevizibile, iar opiniile și pasiunile culturale sunt exprimate liber, rămânând însă mereu pertinente și cuviincioase. Ce anume fac tinerii de la Cercul de studii? Practic fac totul. Pentru realizarea fiecărei seri se (re)grupează din proprie inițiativă în trei echipe de lucru: una se ocupă de conținutul serii, ceea ce înseamnă că studenții respectivi citesc acea carte și după lectura ei discută cu profesorul coordonator al grupului și cu ceilalți colegi problematica și provocările pe care aceasta ni le mai poate adresa azi, pregătind o serie întreagă de întrebări sau subiecte de discuție pe care le vor adresa invitaților. Din aceeași echipă se alege și moderatorul serii, care va asigura desfășurarea întregului eveniment (prezentarea invitaților, moderarea intervențiilor acestora dar și pe cele ale publicului, închiderea întâlnirii nu înainte de a oferi publicului informații despre următoarea seară etc.). O a doua echipă se ocupă de realizarea pliantului și a afișului (îngrijindu-se atât de conținut cât și de grafică), care mai apoi sunt tipărite de către editura Humanitas. În pliant apar atât invitații serii, cât și grupul de studenți care se ocupă de conținutul întâlnirii respective. Cea de-a treia echipă se ocupă de publicitatea din jurul evenimentului: pune afișele în locurile de interes, transmite invitații prin intermediul rețelelor de socializare, al mail-ului etc. Și, după cum e deja tradiția, fiecare seară se încheie cu un mic banchet (studenții de la Cercul de Studii împreună cu profesorii lor coordonatori, cu prietenii apropiaţi de la editura Humanitas și, de multe ori, cu invitații serii respective) la o berărie din centrul orașului.

Entuziasmul tinerilor, participarea activă a editurii (care, plecând de la modelul propus de noi, a început acum să organizeze seri dedicate și altor țări), interesul arătat de cei din media (TV, Radio România, presa scrisă) și curiozitatea publicului demonstrează că proiectul nostru are cu adevărat sens și că merită să fie dus mai departe de noi și noi generații de studenți italieniști.Smaranda Elian și Cristina Tănase
(nr. 7-8, iulie-august 2013, anul III)