Tomasi di Lampedusa, protagonist al celei de a 45-a Seri Italiene

Pe 5 aprilie 2017, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, a avut loc lunara Seară Italiană, organizată de grupul de profesori și studenți italieniști de la Universitatea din București în colaborare cu editura Humanitas. De data aceasta Seara a fost dedicată lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa la comemorarea a 60 de ani de la dispariția sa, precum și lansării noii ediții, de colecție, a celebrului roman Ghepardul. Denisa Comănescu, director al editurii Humanitas Fiction, a evocat mai întâi figura scriitorului și a prezentat întreaga serie a scrierilor sale literare, serie publicată integral de editură în acești ultimi ani, apoi a dat cuvântul, rând pe rând, invitaților Serii.

Oana Boșca-Mălin, specialistă în literatura italiană a secolului XX, a vorbit despre cotitura reprezentată de apariția romanului Ghepardul în proza italiană a secolului XX, despre tendințele literaturii italiene din momentul acelei apariții, despre succesul fulgerător al cărții și reorientarea gustului public dinspre neorealism spre romanul cu atmosferă istorică, de mare rafinament stilistic și de profundă meditație asupra destinului individual confruntat cu istoria.

Vlad Russo, traducător al volumului Călător prin Europa –  culegerea de scrisori adresate celor de acasă, în perioada 1925-1930, când Giuseppe Tomasi colindă prin mai multe capitale și ținuturi ale vechiului continent – a vorbit despre valoarea literară și documentară a epistolarului, scoțând în relief felul în care experiențele trăite direct au hrănit apoi nenumărate pagini din scrierile literare ale sicilianului.

Scriitorul și traducătorul Radu Paraschivescu s-a referit la excelența stilului lui Giuseppe Tomasi în nuvele și îndeosebi în minunatul său roman, ca și la personajele excepțional portretizate.

Italianista Smaranda Bratu Elian a încheiat prezentările făcând un oportun excursus în literatura siciliană la cumpăna dintre secolul XIX și XX, reliefând pe de o parte ascentențele literare ale autorului – verismul lui Verga și Capuana, dar mai ales romanul lui Federico De Roberto, Viceregii, plasat în aceeași ambianță și în același moment istoric precum Ghepardul –  pe de alta, individualitatea și originalitatea lui Lampedusa și a scrierilor sale.

Explicațiile invitaților s-au alternat cu lectura unor pasaje semnificative din diverse opere ale autorului, în excelentele versiuni românești apărute la editura Humanitas, încheierea constituind-o celebrul dialog între principele Salina și Chevaley, trimisul piemontez al tânărului stat unitar italian, în frumoasa lectură a lui Matei Stoenescu. Pe toată durata Serii pe ecranul din spatele vorbitorilor s-au perindat imagini cu cele mai frumoase scene din celebra ecranizare a Ghepardului realizată în 1963 de marele regizor – un aristocrat ca și Giuseppe Tomasi – Luchino Visconti. Seara a avut parte – ca întotdeauna – de un public numeros și receptiv, care a rămas mult timp după încheierea prezentărilor pentru a sta de vorbă cu invitații.    

 

Cristina Gogianu
(nr. 5, mai 2017, anul VII)