Luigi Pirandello încheie ediţia 2017 a Serilor Italiene de la Humanitas

Serile Italiene, în pragul sărbătorilor, au oferit publicului prezent la Librăria Humanitas Cişmigiu pe data de 8 decembrie 2017, cea de a 48-a ediţie a lor ca un cadou de despărţire de acest an marcat de aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Luigi Pirandello. Acestui mare prozator, dramaturg şi eseist italian i-a fost dedicată o seară ce a avut în centrul atenţiei personalitatea şi opera sa pornind de la cel mai recent volum apărut în colecţia Biblioteca italiană a editurii Humanitas, antologia Novelle per un anno – Nuvele pentru un an.

Seara a fost onorată de prezenţa unor invitaţi de seamă precum: marea actriţă şi director de teatru, doamna Dorina Lazăr, italienista Miruna Bulumete (lector universitar la catedra de italiană a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti), curatoarea volumului, domnul Mihai Banciu (poet, diplomat şi traducător din limba italiană), traducător, alături de regretatul Florin Chiriţescu, al unora dintre nuvelele cuprinse în volum, şi nu în ultimul rând, coordonatoarea colecţiei Biblioteca italiană şi a Serilor Italiene, italienista Smaranda Bratu Elian (filolog şi traducător din limba italiană).

Dezbaterea a fost deschisă de Miruna Bulumete, autoare a selecţiei şi a aparatului critic al volumului, ce a vorbit despre universul pirandellian, despre felul în care existenţa scriitorului i-a influenţat opera şi de importanţa nuvelelor în procesul de gestaţie al pieselor de teatru. Mihai Banciu a continuat discuţia deschisă de doamna profesoară Bulumete, vorbind despre importanţa operei lui Pirandello în literatura secolului XX şi despre numeroasele ei traduceri în limba română. Dorina Lazăr, invitatul de onoare al serii, a captivat publicul povestind despre experienţa sa ca actriţă în rolurile pirandelliene şi despre dificultatea punerii în scenă a pieselor marelui sicilian. Smaranda Bratu Elian, fiind cea din urmă care a luat cuvântul, a insistat asupra caracteristicilor majore ale artei pirandelliene şi asupra densităţii de care dă dovadă fiecare nuvelă în parte.

Publicul, în mare parte tânăr, a continuat discuţia deschisă de invitaţi cu întrebări despre modul în care sunt văzute personajele din spatele cortinei teatrului de către cei care trebuie să îşi însuşească măştile pirandelliene şi cum aceste figuri chinuite de îndoieli şi căutări reuşesc să îşi găsească eliberarea de obsesiva judecată a celorlalţi.

După mulţumirile adresate de Nicoletta Fioroni, reprezentant al Ambasadei Italiei în România, care a subliniat importanţa colecţiei Biblioteca Italiană şi a Serilor italiene pentru  exportarea şi promovarea culturii italiene în lume, seara s-a încheiat cu îndemnul doamnei Dorina Lazăr „Iubiţi-l pe Pirandello!” şi cu urările moderatoarei – cea care semnează – de sărbători fericite şi un an nou bogat în Seri italiene şi în noi volume în ale colecţiei.

 Flavia Vendetti

(nr. 1, ianuarie 2018, anul VIII)