A 44-a ediţie a Serilor Italiene, dedicată „Cugetărilor” lui Francesco Guicciardini

În seara zilei de 10 martie 2017 primăvara a adus cu ea la librăria Humanistas de la Cişmigiu cea de a 44-a ediţie a Serilor Italiene unde cei prezenţi au putut asista la lansarea volumului Cugetări. Dialog despre guvernarea Florenţei de Francesco Guicciardini,  apărut la editura Humanitas în cadrul colecţiei bilingve „Biblioteca italiană”. Evenimentul a reprezentat un prilej pentru înţelegerea atât a spiritului politic din perioada Renaşterii cât şi a personalităţii lui Francesco Guicciardini, contemporanul, concetăţeanul şi prietenul lui Machiavelli, prin intermediul distinşilor invitaţi: italienista Corina Anton, lector universitar la catedra de italiană a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, traducătoarea volumului, Carlo Varotti, profesor de literatură la Universitatea din Parma şi specialist în gândirea politică renascentistă, şi Cătălin Avramescu, doctor în filosofie, profesor, specialist în filozofia politicii.

Dezbaterea a fost iniţiată de prezentarea Corinei Anton asupra vieţii şi operei lui Francesco Guicciardini, a prieteniei sale cu ilustrul şi mai cunoscutul Niccolò Machaivelli, şi de explicarea structurii volumului. Cuvântul a fost preluat de profesorul Carlo Varotti care, intrând în esenţa gândirii politice şi istorice a autorului, a arătat diferenţele şi asemănările faţă de cea a lui Machiavelli, a explicat geneza diferită a celor două lucrări cuprinse în volum şi a subliniat acele aspecte ale viziunii politice a acelor vremuri care nu se regăsesc, din păcate, în zilele noastre – subliniind în acest fel şi oportunitatea publicării şi citirii acestei cărţi de publicul din ziua de azi.  Cel de al treilea invitat, profesorul Cătălin Avramescu, după ce a remarcat valoarea colecţiei „Biblioteca Italiană” şi aportul ei la cultura română din zilele noastre, a explicat publicului prezent influenţa lumii politice asupra societăţii şi modul în care aceasta a evoluat din perioada contemporană lui Guicciardini până în modernitate.

Discuţiile prilejuite de întrebările venite din public s-au axat pe perenitatea unora dintre observaţiile politice şi antropologice ale lui Guicciardini şi pe modelul de responsabilitate pe care el îl recomandă politicianului, de atunci şi de oricând.

Ediţia a 44-a a Serilor s-a încheiat cu un anunţ îmbucurător: extinderea vizibilităţii proiectului cultural al Serilor Italiene pentru publicul larg printr-un website dedicat exclusiv proiectului,  website ce urmează a fi lansat curând şi care completează deja cunoscuta pagină de facebook.


Flavia Vendetti
(nr. 4, aprilie 2017, anul VII)