Simpozion Internaţional de Italienistică la Craiova. Call for papers

Simpozionul internaţional „Discurs şi cultură în limba şi literatura italiană"
20-21 septembrie 2013

Termenul de înscriere şi de trimitere a titlului şi a rezumatului: 30 iunie 2013

Simpozionul este organizat de s
ecţia de Limba şi literatura italiană a Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, sub patronajul următoarelor instituţii: Ambasada Italiei în România, Institutul Italian de Cultură “Vito Grasso” din Bucureşti, Societatea Dante Alighieri, Sediul Central, Viceconsulatul Italian Onorific din Craiova.

Lucrările vor fi prezentate în limbile italiană sau română. Timpul maxim de prezentare este de 20 de minute.

În vederea publicării în volum la Editura Universitaria a Universităţii din Craiova, lucrările vor avea cel mult 10 pagini. Instrucţiunile de redactare vor fi trimise în septembrie 2013.

Formularul de înscriere este ataşat la invitaţie şi trebuie completat si trimis ca “attachment”.

Termenul de înscriere şi de trimitere a titlului şi a rezumatului: 30 iunie 2013.

Comunicarea acceptării propunerilor: 15 iulie 2013.

Comitetul ştiinţific:
Prof. Emanuele Banfi, Universitatea “Bicocca” din Milano, Italia
Conf.univ.dr. Nedda Boyadzhieva, Universitatea din Sofia, Bulgaria
Prof. Francesco Bruni, Universitatea Ca’ Foscari din Venezia, Italia
Prof. Danilo Capasso, Universitatea din Banja Luka, Bosnia şi Herţegovina
Prof. Gonaria Floris, Universitatea din Cagliari, Italia
Prof. Barbara Fraticelli, Universitatea Complutense din Madrid, Spania
Prof. Alfredo Luzi, Universitatea din Macerata, Italia
Prof. Carla Marcato, Universitatea din Udine, Italia
Prof. Carla Marello, Universitatea din Torino, Italia
Prof.  Piera Molinelli, Universitatea din Bergamo, Italia
Prof. Alberto Roncaccia, Universitatea din Lausanne, Elveţia
Prof. Giampaolo Salvi, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, Ungaria
Prof. Lorenzo Tomasin, Universitatea din Lausanne, Elveţia
Conf. univ. dr. Monica Fekete, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Romania
Prof. univ. dr. Oana Sălişteanu, Universitatea din Bucureşti, Romania
Conf. univ. dr. Roxana Utale, Universitatea din Bucureşti, Romania
Prof. univ. dr. Elena Pîrvu, Universitatea din Craiova, Romania

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, Prorector al Universităţii din Craiova
Prof. univ. dr. Nicolae Panea, Decanul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova
Conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, Prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova
Prof. univ. dr. Elena Pîrvu, Prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova
Lect. univ.dr. Lavinia Similaru, Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova
Dott. Marco Oletti, Viceconsulul italian onorific la Craiova

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Elena Pîrvu (e-mail: pival@clicknet.ro)

Informaţii practice:
Călătoria şi cazarea: vor fi plătite de participanţi.
Masa: va fi asigurată de către organizatori.

FIŞA DE ÎNSCRIERE

NUMELE ŞI PRENUMELE:

TITLUL / INSTITUŢIA (Denumirea şi adresa poştală completă)

ADRESA:
- Adresa poştală:
- Adresa de e-mail:
- Nr. tel. fix / mobil:

TITLUL COMUNICĂRII:

SECŢIUNEA:
□    Literatură              
□    Literatură comparată                   
□    Limbă şi Lingvistică
□    Didactica limbii şi a literaturii italiene

LIMBA ALEASĂ:
□   Italiană                              
□   Română

REZUMATUL INTERVENŢIEI (150 - 200 de cuvinte)

Fişa completată va fi trimisă, până la data de 30 iunie 2013, prin fişier ataşat, pe adresa:
Prof. univ. dr. Elena Pîrvu
pival@clicknet.ro