Festivalul de Lectură tânără: un promițător proiect româno-italian

Ne aflăm deja în al doilea an în care cinci licee bilingve din România – acele cinci în care, în baza protocolului semnat între Italia și România, se studiază italiana intensiv și urmând programe speciale – sunt implicate într-un proiect cultural cu adevărat promițător: „Festivalul de lectură tânără”. Este vorba despre liceele: „Dante Alighieri” și „Ion Neculce” din București, „Gheorghe Barițiu” din Cluj-Napoca, „Transilvania” din Deva și „Jean Louis Calderon” din Timișoara. Proiectul s-a născut în 2012 dintr-o propunere făcută de profesorul Giancarlo Repetto – lector la liceul „Dante Alighieri” –, plecând de la observațiile sale cu privire la anumite lipsuri și nevoi ale elevilor săi în relația pe care aceștia o au cu lectura, propunere care a fost imediat și cu entuziasm adoptată de Smaranda Bratu Elian și Oana Boșca-Mălin, amândouă profesoare universitare. Acest „comitet organizator”, născut ad hoc și din pur entuziasm și care a pus la punct prima ediție (cea din 2012), s-a extins în 2013 prin implicarea lui Federico Collesei, lector la liceul „Ion Neculce”, și a Cristinei Tănase, tânără italienistă, iar acum colaborează activ cu profesorii de italiană din toate cele cinci licee implicate. Pentru a face din acest proiect un succes a fost esențială, în mod evident, implicarea anumitor instituții de prestigiu, mai precis: Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”, sponsorul Banca Intesa Sanpaolo, Fundația „Maria și Goffredo Bellonci” din Roma, edituri române și italiene, Asociația Italiană a Editorilor și Secțiunea dedicată Tinerilor din cadrul Salonului de Carte de la Torino (coordonată de scriitorul Andrea Bajani).

Proiectul și-a propus atingerea următoarelor scopuri convergente: să-i apropie pe tineri de experiența lecturii și să-i educe în spiritul iubirii pentru cărți, văzute ca o coordonată fundamentală a formării lor; să-i încurajeze și să-i premieze pe tinerii români care se exprimă bine în italiană și să-i pună în contact unii cu alții – în așa fel încât să se creeze o rețea a liceelor bilingve; să implice liceele bilingve într-o acțiune colectivă și unitară de promovare a culturii italiene în liceele românești; să promoveze literatura italiană contemporană printre tinerii români printr-un contact direct cu textul, dar și prin intermediul dezbaterilor organizate în licee de către inițiatorii proiectului, beneficiind, pe cât posibil, și de intervenția unor scriitori italieni. Proiectul presupune, așadar, o serie complexă de activități: contactul și colaborarea cu profesorii, alegerea, obținerea și distribuirea volumelor care sunt propuse elevilor, lectura cărților de către liceeni, dezbaterile cu elevii, concursul, premierea, constituirea unei rețele naționale, feedbackul tinerilor premiați cu privire la experiența lor torineză, dezbaterea ulterioară a profesorilor pentru punerea la punct a strategiilor de viitor în urma experienței acumulate etc.

Axa principală a proiectului o reprezintă, fără îndoială, concursul: pe scurt, acesta are termeni și reguli precise și constă în propunerea spre citire a câtorva romane semnate de autori italieni contemporani elevilor din liceele bilingve; elevii trebuie să elaboreze apoi, în italiană, o recenzie a cărții citite. Lucrările participanților sunt evaluate de un juriu format din profesori universitari și un scriitor italian, autor al uneia dintre cărțile propuse în ediția precedentă a festivalului (la această a doua ediție, membru al juriului a fost Andrea Bajani). Primul clasificat câștigă o călătorie de cinci zile la Torino (însoțit de un profesor) pentru a vizita orașul și pentru a participa la Salonul Internațional al Cărții de la Torino. Ceilalți patru premianți, din primii cinci clasificați, primesc drept premiu cărți.

De la prima la a doua ediție, Festivalul a înregistrat progrese considerabile: dacă în 2012 liceenilor li s-au propus trei romane (dintre care unul singur trebuie recenzat) ai unor autori italieni contemporani (Andrea Bajani, Melania Mazzucco și Niccolò Ammaniti), dar traduse în română, în cadrul acestei a doua ediții au fost propuse două romane italiene (Acciaio de Silvia Avallone și La bolla d’oro de Sergio Valzania) în versiune originală. A fost o bucurie să constatăm că trecerea de la lectura în română la cea în italiană nu a reprezentat un fapt descurajant (așa cum ne temeam) ci, dimpotrivă, unul incitant, astfel că numărul participanților chiar a crescut anul acesta (până la 31), calitatea lucrărilor înregistrând, de asemenea, un progres. În plus, odată cu această a doua ediție, organizatorii au inițiat, în cadrul celor cinci licee, o serie de întâlniri cu elevii și profesorii lor pentru a discuta despre proiect, pentru a-i sensibiliza cu privire la importanța lecturii, pentru a cunoaște realitatea efectivă a limbii italiene în liceele bilingve și, nu în ultimul rând, pentru a stabili un contact uman direct cu beneficiarii Festivalului. Anul acesta, din lipsă de fonduri, aceste întâlniri au avut loc numai în liceele din București, dar sperăm că anul viitor se vor extinde la toate celelalte.

Această a doua ediție a „Festivalului de lectură tânără” s-a încheiat luni, 29 aprilie 2013, cu premierea celor mai bune lucrări ale elevilor, care a avut loc la sediul Institutului Italian de Cultură „Vito Grasso” din București. La ceremonie au luat parte, în afară de comitetul organizator al Festivalului, Directorul Institutului Italian de Cultură „Vito Grasso”, reprezentanții Băncii Intesa Sanpaolo – sponsor al Festivalului, lectori italieni, profesori de italiană și elevi ai liceelor bilingve implicate în proiect (unii dintre ei veniți special de la Timișoara și Cluj). Directorul Institutului Italian de Cultură, prof. Ezio Peraro, a subliniat însemnătatea Festivalului în contextul strategiilor de răspândire a culturii italiene în România și a celor pentru o mai profundă cunoaștere și o mai bună colaborare între tinerii celor două țări, în timp ce organizatorii au prezentat trecutul și prezentul proiectului și au trasat în mare planul celei de-a treia ediții, din 2014. În perspectivă, succesul în creștere al festivalului legitimează speranța și intenția de a extinde acest proiect și la universitățile române în care se studiază italiana (pentru realizarea unei colaborări mai strânse între licee și universități); de a încerca să oferim primilor trei clasificați (nu doar celui dintâi) o excursie culturală în Italia (pentru a motiva în plus participanții); de a extinde întâlnirile organizatorilor și ale scriitorilor italieni cu elevii la toate liceele și facultățile implicate în proiect; de a determina o mai eficientă comunicare între participanți și de a face cu mult mai vizibil, marelui public, acest proiect și rezultatele sale prin intermediul internetului, al Facebook-ului, al blogurilor și – iată! – prin intermediul revistelor on-line.

Premierea a fost un moment emoționant și îndelung aplaudat, toți participanții la concurs au primit atestate de participare, iar primii cinci, diplomele şi premiile cuvenite. Diploma de excelență a fost acordată, pentru a doua oară, liceului „Jean Louis Calderon” din Timișoara pentru ampla sa participare la proiect, iar primul premiu a mers la o elevă a aceluiași liceu, Adelina Stoian. Acum, îi așteptăm impresiile în urma călătoriei la Torino și a participării sale la Salonul Internațional al Cărții, în echipa de tineri condusă de Andrea Bajani. Toți participanții la Festival și cea care scrie aceste rânduri suntem entuziaști cu privire la continuarea și dezvoltarea acestui proiect, pe care-l considerăm de o mare valoare formativă și din care vrem să facem o tradiție.Smaranda Bratu Elian
Traducere din italiană de Cristina Tanase
(nr. 6, iunie 2013, anul III)