Invitaţie revista „Translationes”. Parcursuri și tendințe actuale în cercetarea traductologică

În vederea numărului 14/2022-2023 al revistei „Translationes”, orientat spre Parcursuri și tendințe actuale în cercetarea traductologică, Redacția invită pe toţi cei interesaţi să trimită propuneri de publicare la adresa isttrarom.translationes@gmail.com.

Acest număr urmăreşte să exploreze teme și probleme ale cercetării traductologice contemporane printr-o abordare analitică și comparativă, cu o atenție specială spre trei direcții principale: 1) raportul dintre tradiție și inovație în procesele istorico-epistemologice și critico-editoriale ale disciplinei; 2) relația dintre intraduction (importul literar, sub formă de traducere, al unui autor sau al unei opere) și extraduction (exportul sub formă de traducere); 3) conexiunile dintre traductologie și alte discipline umaniste și științifice, inclusiv asistența prin tehnologie a procesului de traducere (Text United, Systran, Trados Studio, MemoQ, ForeignDesk, Translized, DeepL, Google Translator, Reverso). Având în vedere caracterul său interdisciplinar, traductologia utilizează instrumente de cercetare din diferite domenii de studiu, printre care se numără lingvistica, filologia, semantica, lexicologia, literatura, istoria, filosofia, semiotica, psihologia, sociologia și informatica.

În acest amplu orizont tematic, revista primeşte studii de traductologie, recenzii, interviuri și traduceri de texte literare pentru variile secțiuni.

Limbile de redactare a contribuțiilor sunt: franceza, engleza, italiana, spaniola, germana, cu rezumat în engleză.

Studiile și articolele propuse trebuie să respecte normele redacţionale ale revistei.

Revista este indexată BDI:


Calendar 2023


- 30 mai 2023: Termenul limită pentru trimiterea propunerii (titlul studiului/articolului și secțiunea din revistă căreia îi este destinat) la următoarea adresă: isttrarom.translationes@gmail.com.
- 30 iulie 2023: Primul termen pentru trimiterea articolelor în format electronic la adresa: isttrarom.translationes@gmail.com.
- 30 septembrie 2023: Termenul limită pentru trimiterea articolelor în format electronic la adresa sus-menţionată.
- 1-29 octombrie 2023: Evaluarea articolelor anonime de către doi referenţi selectaţi din comitetele ştiinţific şi de redacţie sau din rândul personalităţilor externe.
- 30 octombrie 2023: Înştiinţarea autorilor cu privire la condițiile de acceptare sau de respingere a articolelor şi trimiterea către autori a articolelor însoţite de rapoartele de evaluare.
- 15 noiembrie 2023: Termenul limită pentru trimiterea articolelor finalizate în conformitate cu sugestiile referenţilor şi cu protocolul de tehnoredactare al revistei.

 

Bibliografie orientativă:

Fava, Francesco, Zuccato, Edoardo (a cura di), Margini della traduzione, «Quaderni della Società Italiana di Traduttologia», Modena, Mucchi Editore, 2023.

D’hulst, Lieven,  «Quels défis pour l’histoire de la traduction et de la traductologie ?» Meta (Montréal), vol. 60, no2, 2015, p. 281-298.

Froeliger, Nicolas, Les noces de l’analogique et du numérique: de la traduction pragmatique, Paris, Les Belles Lettres, 2013.

Guerini, Andrea, Torres, Marie-Hélène, Costa, Walter (Org.). Os Estudos da Tradução no Brasilnos séculos XX e XXI. Tubarão: Copiart, 2013.

Hermans, Theo, Translation in Systems: Descriptive and Systemic Approaches Explained, 2e éd., Londres, Routledge,2020.

Jurt, Joseph, L’intraduction de la littérature française en Allemagne, in Actes de la recherche en sciences sociales: Edition, Editeurs (2), n. 130, décembre 1999, Paris, Éditions du Seuil, pp. 86-89.

La traductología actual: nuevas vías de investigación en la disciplina, editado por Elisa Calvo Encinas, María Mercedes Enríquez Aranda, Nieves Jiménez Carra, Inmaculada Mendoza García, Marián Morón Martín y Nuria Ponce Márquez, Editorial Comares, 2012.

Laviosa, Sara, Iamartino, Giovanni, Mulligan, Eileen. Recent Trends in Translation Studies. An Anglo-Italian Perspective. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021.

Translating Europe -  Übsersetzen in Zeiten des digitalen Wandels, Web Conference, 4. November 2020 (https://www.dnb.de/DE/Kulturell/EU-Ratspraesidentschaft/translatingeurope.html).(nr. 5, mai 2023, anul XIII)