Apel revista „Translationes”, nr. 16/2024. Traducerea în perspectivă interculturală

Numărul 16/2024 al revistei „Translationes” urmăreşte să exploreze diverse aspecte ale cercetării traductologice pornind de la tema centrală, căreia i se adaugă alte arii de interes şi actualitate:

1) traducerea în perspectivă interculturală: aspecte teoretico-aplicative privind traducerea ca act de comunicarea interculturală; bilingvismul, plurilingvismul, autotraducerea şi conflictele lingvistice; traducerea şi medierea în politica lingvistică a Uniunii Europene; rolul didactic al traducerii în predarea şi învăţarea limbilor străine; pragmatica interculturală şi problemele transpunerii unui text dintr-o cultură în alta (intraductibilitate, fidelitate, creativitate, strategii de transfer lingvistic, studii de caz).
2) impactul informatizării şi digitalizării asupra domeniului traductologic: avantaje, riscuri, provocări (cercetarea şi valorificarea bazelor de date şi platformelor online, explorarea tehnicilor și metodelor de generare automată a traducerilor, îmbinarea eficienței digitale cu abilitatea umană în procesul de post-editare a traducerii automate).
3) cercetarea istoriei recente a traducerilor în limba română (din 1990 până în zilele noastre), prin analiza cantitativă și calitativă a datelor (domenii de traducere, autori, editori, traducători).

În acest amplu orizont tematic, Redacția îi invită pe toţi cei interesaţi să trimită propuneri de publicare pentru următoarele secțiuni:
1) STUDII DE TRADUCTOLOGIE în cinci limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă (cu rezumat în engleză şi în limba de redactare a articolului).
2) INTERVIURI cu traducători şi traductologi din spaţiile lingvistice sus-menţionate.
3) RECENZII la volume traduse şi la cărţi de specialitate.
4) TRADUCERI LITERARE INEDITE: din engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi latină în limba română (originalul și traducerea în română trebuie paginate în oglindă).

Studiile și articolele propuse trebuie să respecte normele redacţionale ale revistei.

Revista este indexată în mai multe baze de date şi este consultabilă în Open Access pe platforma SCIENDO:


Calendar 2024


- 31 mai 2024: Termenul limită pentru trimiterea propunerii cuprinzând titlul articolului, rezumatul (80-100 cuvinte) şi fişa biobibliografică a autorului (max. 150 cuvinte) la următoarea adresă: isttrarom.translationes@gmail.com.
- 31 iulie 2024: Termenul limită pentru trimiterea articolelor în format electronic la adresa: isttrarom.translationes@gmail.com.
- până în 15 septembrie 2024: Evaluarea articolelor anonime de către doi referenţi selectaţi din comitetele ştiinţific şi de redacţie sau din rândul personalităţilor externe.
- 15 septembrie 2024: Înştiinţarea autorilor cu privire la condițiile de acceptare sau de respingere a articolelor şi trimiterea către autori a articolelor însoţite de rapoartele de evaluare.
- 30 septembrie 2024: Termenul limită pentru trimiterea articolelor finalizate în conformitate cu sugestiile referenţilor şi cu protocolul de tehnoredactare al revistei.

 

Bibliografie orientativă:

Diadori, Pierangela, Tradurre: una prospettiva interculturale, Roma, Carocci Editore, 2018.

Froeliger, Nicolas, Les noces de l’analogique et du numérique: de la traduction pragmatique, Paris, Les Belles Lettres, 2013.

Guerini, Andrea, Torres, Marie-Hélène, Costa, Walter (Org.). Os Estudos da Tradução no Brasilnos séculos XX e XXI. Tubarão: Copiart, 2013.

Hermans, Theo, Translation in Systems: Descriptive and Systemic Approaches Explained, 2e éd., Londres, Routledge,2020.

La traductología actual: nuevas vías de investigación en la disciplina, editado por Elisa Calvo Encinas, María Mercedes Enríquez Aranda, Nieves Jiménez Carra, Inmaculada Mendoza García, Marián Morón Martín y Nuria Ponce Márquez, Editorial Comares, 2012.

Laviosa, Sara, Iamartino, Giovanni, Mulligan, Eileen. Recent Trends in Translation Studies. An Anglo-Italian Perspective. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021.

Translating Europe -  Übsersetzen in Zeiten des digitalen Wandels, Web Conference, 4. November 2020.(nr. 2, februarie 2024, anul XIV)