Două noi cărți italiene despre Mircea Eliade

În zilele de 28-29 noiembrie 2022, Palazzo del Bo al Universității din Padova a găzduit o masă rotundă asupra operei lui Mircea Eliade, în cadrul colocviului anual al Asociației Italiene de Românistică.  Ea a fost realizată în jurul a două volume dedicate lui Mircea Eliade, recent apărute în Italia, la Edizioni dell’Orso din Alessandria (în colecția „La colonna infinita”).

Anunțat încă din 2015 de această editură din Alessandria, La narrativa fantastica di Mircea Eliade. Studi e testi (260 pp.) este un volum reunind mai multe texte al regretatului profesor Marco Cugno, îngrijit de Roberto Merlo – profesor asociat de Limba și Literatura Română la Universitatea din Torino – și Francesca Cugno (fiica autorului). Cartea este dedicată uneia dintre cele mai fascinante zone ale producției literare a lui Eliade și cuprinde, pe lângă mai multe texte exegetice, traducerea în italiană a nuvelei La țigănci. [1] Mircea Cugno, de altfel, era cunoscut pentru câteva studii apreciate asupra literaturii lui Eliade. De menționat că, dintre cele 24 de romane și povestiri incluse în edițiile integrale românești ale prozei fantastice a lui Eliade (cea de referință fiind cea îngrijită de Eugen Simion, din 1991, în cinci volume), doar douăsprezece au fost traduse și publicate până acum în Italia. [2] Literatura fantastică a lui Mircea Eliade a constituit, de asemenea, obiectul cursurilor a mai multor catedre de limba și literatura română din Italia.

A doua apariție editorială lansată la Padova, în prezența autorului, este un volum al lui Roberto Scagno care cuprinde, pe lângă mai vechea și intruvabila sa lucrare Libertà e terrore della storia. Genesi e significato dell’antistoricismo di Mircea Eliade (1982) – unul din primele studii substanțiale asupra autorului român publicate în spațiul italian – alte studii mai recente dedicate lui Eliade. De-a lungul îndelungatei sale activități de cărturar, profesorul Scagno, care a predat mulți ani la Universitatea din Padova înainte de a ieși, recent, la pensie, a scris eseuri importante asupra lui Eliade și i-a tradus, prefațat sau îngrijit mai multe opere, mai ales din cele publicate de editura Jaca Book. Mai mult, el a fost unul dintre „redescoperitorii” din Italia, în anii ’70, ai istoricului român al religiilor, asupra căruia și-a scris, de altfel, teza de licență. Volumul acum apărut, editat de A. Barbieri, D.O. Cepraga, I. Cosma și N. Perencin, este un omagiu adus profesorului torinez de prietenii și colegii din Departamentul de studii lingvistice și literare a Universității din Padova. El însumează circa 450 de pagini împărțite în mai multe secțiuni, prima fiind constituită de lucrarea celebră din 1982, celelalte fiind grupaje tematice de texte asupra diferitelor aspecte ale operei lui Mircea Eliade.
La masa rotundă pe marginea celor două cărți au participat Sorin Alexandrescu, Natale Spineto, Alvaro Barbieri, Laura Mesina, Roberto Merlo, Roberto Scagno și Natale Spineto. [3]


Programul întreg al colocviului anual al AIR poate fi vizionat aici.

Redacția „Orizonturi filosofice”
(nr. 12, decembrie 2022, anul XII)NOTE

[1] O mai veche versiune apăruse în volumul M. Eliade, Dalle zingare (Editoriale Sette, Firenze, 1990), realizată de Ion Chiriță.
[2] În afara unor narațiuni publicate de editura Jaca Book în anii ’70 și ’80, cele mai recente inițiative în acest sens aparțin editurii Bietti, la care, au apărut, sub îngrijirea lui Horia Corneliu Cicortaș, volumele Dayan e altri racconti (2015; cuprinde nuvelele: Dayan, Pelerina și La umbra unui crin) și Il segreto del dottor Honigberger (2019). O ediție integrală a prozei fantastice a lui Eliade este prevăzută să apară, în două volume, în anii 2023-2024 la editura Castelvecchi din Roma.
[3] Inserat în programul manifestării, Lorenzo Renzi nu a putut participa.