EDITORIAL. Un an de „Orizonturi culturale”. Rezultate şi perspective

Acum un an, în decembrie 2011, publicam on-line primul număr al revistei noastre, cu obiectivul programatic de a crea o „Punte între două culturi”, prin promovarea cunoaşterii reciproce şi a comunicării, în plan cultural, între Italia şi România.
Au trecut douăsprezece luni de muncă asiduă, cu rezultate pe măsură. Dar dacă privim înspre viitor, ne aşteaptă obiective şi mai solicitante: pentru a le putea îndeplini este absolut indispensabilă colaborarea la nivel instituţional, nu doar individual. O privire de ansamblu asupra realizărilor, dar şi a proiectelor viitoare, ne va ajuta să înţelegem în ce fel.


Două limbi pentru o dublă promovare

 
Formatul pe care l-am conceput în faza de proiect a revistei şi-a demonstrat în toată această perioadă eficacitatea: „Orizonturi culturale italo-române” realizează, prin cele două ediţii lingvistice distincte (de sine stătătoare) şi corelate (fiecare dintre ele preia, atunci când este cazul, elemente din conţinutul celeilalte), o dublă promovare: a culturii române în Italia şi a culturii italiene în România. Aşadar, o promovare articulată şi continuativă a cunoaşterii reciproce şi a dialogului dintre cele două culturi, acum mai necesară ca oricând, după cum bine ştim cu toţii.
Referindu-ne, cu titlu exemplificativ, la doar câteva din realizările acestui an, menţionăm că în ediţia italiană am creat un „Spazio Cioran” dedicat nenumăraţilor admiratori ai filozofului nostru, după cum am promovat constant scriitori români mai puţin sau defel cunoscuţi în Peninsulă, atât prin recenzii la volumele publicate cât şi prin prezentări şi fragmente de traducere din autori inediţi în Italia. O atenţie specială acordăm deopotrivă scriitorilor „migranţi” şi intelectualilor români care îşi desfăşoară activitatea în Peninsulă, ca şi italieniştilor români, pentru ca producţia lor să fie cunoscută nu numai în România, ci şi în Italia. 
În ediţia română, printre multiplele direcţii de interes, o semnalăm pe cea care vizează actuala comunitate italiană din România, ca şi recuperarea memoriei istorice a comunităţilor italiene stabilite în trecut pe teritoriul ţării noastre. Am creat, astfel, secţiunea „Obiectiv Timişoara”, existentă şi în ediţia italiană a revistei, dedicată temelor, evenimentelor şi personalităţilor acestui oraş atât de legat de Italia, prin semnificativa prezenţă a întreprinzătorilor italieni, şi am iniţiat proiectul editorial „Prezenţa italiană în Timişoara şi Banat”, cu dublul obiectiv de a reintegra în circuitul cultural unele din contribuţiile cele mai importante care au fost aduse de-a lungul timpului şi de a realiza noi studii pe această temă.
Urmărind cu o cadenţă lunară actualitatea culturală româno-italiană, am propus în acest an şi ediţii speciale dedicate unor evenimente de anvergură, precum Salonul de Carte de la Torino, ediţia 2012, la care România a fost ţară invitată de onoare, prin contribuţii şi interviuri cu protagoniştii români şi italieni, atât în avanpremieră, cât şi cu ecourile acestui prestigios eveniment (în numerele din mai şi iunie).
În fine, printre noile proiecte destinate promovării culturale reciproce pe care le-am iniţiat în acest an se numără şi cele trei baze de date create pentru a oferi un instrument operativ centralizat inexistent în prezent: Scriitori români în italiană (autorii români publicaţi în Italia în perioada 1903-2012), Italienistica Studii (volume individuale şi colective, studii în reviste, recenzii, publicate în 2011 în România şi în străinătate, circumscrise italienisticii româneşti) şi Italienistica Traduceri (autorii italieni publicaţi în România în 2011).

Noi proiecte şi necesitatea unui suport

Instrument de cunoaştere şi dialog care se doreşte a se dezvolta în timp, „Orizonturi culturale italo-române” intenţionează să-şi extindă în 2013 direcţiile de interes şi colaborările. O atenţie specifică merită, în acest sens, aspectele strategice ale promovării culturale, începând cu politicile de promovare şi difuzare culturală pe care instituţiile române şi italiene le implementează în teritoriilor lor de competenţă, aşa după cum ar trebui solicitată mai mult atenţia mass-mediei din cele două ţări asupra fenomenelor interculturale care le privesc în egală măsură.
Publicarea, în acest an, a primului volum care reuneşte în mod organic şi sistematic unele dintre cele mai semnificative contribuţii apărute în revistă şi dedicate experienţelor de activitate culturală italo-română, ca şi ecoul pe care acest volum l-a avut, ne arată oportunitatea de a duce mai departe, şi în 2013, această iniţiativă. De asemenea, studiem ipoteza unor schimburi reciproce şi a colaborării revistei noastre cu publicaţii care apar pe suport de hârtie. Avem deopotrivă în vedere posibilitatea organizării, în România şi în Italia, a unor serate de prezentare şi dezbatere menite să atragă atenţia asupra acestor aspecte şi să ducă la convergenţa de interese.  
Trebuie să fie clar pentru toţi că o asemenea activitate nu poate să fie prestată pe termen lung doar în mod voluntar de către un grup restrâns de persoane, aşa cum s-a întâmplat până astăzi. Volumul inerent de muncă şi competenţe necesită resurse umane şi economice care să dea posibilitatea dezvoltării acestui proiect generos şi util pe care revista noastră îl aduce societăţii atât româneşti, cât şi italiene. Sunt şi acestea lucruri care trebuie făcute cunoscute pentru ca să ni se poată veni în întâmpinare. Ar fi, într-adevăr, trist dacă nimeni nu ne-ar da ascultare. Instituţii şi organizaţii publice, societăţi private şi operatori comerciali, toţi cei cărora le pasă cu adevărat de întâlnirea şi dialogul cultural dintre România şi Italia sunt invitaţi să susţină proiectul „Orizonturi culturale italo-române». Un proiect deschis cu certitudine tuturor.


(nr. 12, decembrie 2012, anul II)