EDITORIAL
O nouă revistă: „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”

Începutul unei noi întreprinderi editoriale este, prin natura sa, o expresie de vitalitate şi deopotrivă o promisiune, întrucât se naşte într-un context uman şi profesional menit să contribuie la promovarea cunoaşterii şi a comunicării. Acesta este şi cazul revistei bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”, care vede lumina zilei într-un moment în care viitorul societăţii noastre depinde mai mult ca niciodată de potenţialităţile dialogului constructiv între culturi. Sfera noastră de activitate priveşte raporturile culturale dintre Italia şi România, două ţări care au încă multe de descoperit una despre cealaltă – dincolo de stereotipuri, locuri comune, interese economice legitime, însă limitative dacă nu sunt animate şi în plan cultural. Avem convingerea că matricea latină şi apartenenţa europeană comună a României şi Italiei pot da rezultate de o excelentă valoare şi semnificaţie de care avem cu toţii nevoie pentru aprofundarea cunoaşterii reciproce şi a integrării.

Proiectul revistei porneşte de la aceste convingeri şi se bazează pe rezultatele pozitive ale unui an de experienţă. Din 2010, după cum mulţi dintre cititori ştiu, am publicat cu o cadenţă lunară contribuţiile a numeroşi colaboratori pe site-ul personal pe care l-am adaptat la forma de atunci a proiectului nostru editorial. Astăzi cunoaşte o altă configurare – inclusiv prin aportul Asociaţiei Orizonturi culturale italo-române – care se regăseşte în această revistă.

Punte între cele două culturi, publicaţia noastră on-line se adresează, cu o cadenţă lunară, publicului din Italia şi din România, prin cele două secţiuni lingvistice – distincte şi în acelaşi timp corelate – care propun interviuri, anchete, studii, prezenţe literare şi contribuţii ale oaspeţilor români şi italieni, cu un interes predilect pentru traducerea literară ca operă de mediere. Ediţia italiană reuneşte, aşadar, contribuţiile intelectualilor italieni interesaţi de cultura română (profesori ai catedrelor de limba şi literatura română din universităţile italiene, jurnalişti, istorici, traducători etc.), ale scriitorilor „migranţi” care îşi desfăşoară activitatea în Peninsulă, ale oamenilor de cultură în general care doresc să se apropie de cultura noastră. Ediţia română, la rândul ei, reuneşte contribuţiile intelectualilor români interesaţi de cultura italiană (profesori ai catedrelor de limba şi literatura italiană din universităţile româneşti, jurnalişti, istorici, traducători etc.), ca şi ale scriitorilor români din ţară şi din diaspora. O atenţie specială le este acordată italieniştilor români, pentru ca producţia lor să fie cunoscută nu numai în România ci şi în Italia.

„Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni” are colaboratori care, prin competenţele lor profesionale, asigură calitatea planului editorial, prefigurând în viitor un aport cât mai vast, inclusiv de natură economică, fără de care nici o întreprindere de acest fel nu ar fi posibilă. Este, astfel, binevenită orice contribuţie în text sau imagini, în linie cu criteriile editoriale ale revistei, după cum orice aport cu caracter economic – prin donaţii libere şi/sau sponsorizări – va aduce un suport decisiv.

Dezideratul nostru este ca această revistă să poată contribui la creşterea interesului publicului italian – inclusiv al marilor editori din Peninsulă – pentru cultura şi literatura română, şi totodată la crearea, în lumea culturală românească, a unor noi deschideri şi intersecţii cu universul cultural italian.

Le mulţumim tuturor cititorilor noştri şi le dorim lectură plăcută!

Afrodita Carmen Cionchin
(nr. 1, decembrie 2011, anul I)