„Quasi laborem habens intus”: album Edoardo Sanguineti

Cunoscut în România mai mult ca eseist și critic angajat de stânga, Edoardo Sanguineti (Genova, 1930-2010) a fost deopotrivă poet, prozator și dramaturg, profesor de literatură italiană modernă și contemporană la universitatea din Torino (1965-1974) și din Genova (1974-2000), dar și om politic, consilier comunal la Genova (1976-1981), apoi deputat PCI independent în Camera Deputaţilor (1979-1983).
Membru (alături de Umberto Eco și Alfredo Giuliani, printre alții) al Grupului ’63 avangardist, va conduce, împreună cu criticul de artă Achille Bonito Oliva, prestigioasa revistă din anii ’80 „Cervo Volante”, apoi, în tandem cu poeta Nadia Cavalera, cvadrimensualul „Bolletario”.
Satrap transcendental al Institutului Patafizic milanez, Mare Maestru al celui parizian, salutat și cu distincții mai oficiale: premiile Corona d’oro (Struga) și Capri dell’Enigma (1998), premiul Librex Montale (2006), membru fondator al luxemburghezei Académie européenne de Poésie, membru consultant al lui Poetry International din Rotterdam, a tradus din tragicii greci, din Aristofan, Seneca, Petronius, Corneille, Brecht etc., i-a adaptat pentru scenă pe Dante, Ariosto, Goethe, Pirandello, Shakespeare, Carlo Gozzi etc., a realizat antologia critică Poesia italiana del Novecento (Einaudi, 1969).
A scris: romanele Capriccio italiano și Il Giuoco dell’Oca (Feltrinelli, 1963, 1967), volumul de proză Smorfie și unul de Teatro (Feltrinelli, 2007, 1969), Interpretazione di Malebolge (teza sa despre Dante, 1961), monografia Alberto Moravia (Mursia, 1962), eseurile Ideologia e linguaggio (Feltrinelli, 1965, reluat în 2001), Lettura del Decameron (Edizioni 10/17, 1989), Cultura e realtà (Feltrinelli, 2010). Opera poetică (majoritatea apărută la Feltrinelli) e cea mai vastă: volumele Laborintus (1956), Triperuno (1964), Wirrwarr (1972), Catamerone (1974), Postkarten (1978), Stracciafoglio (1980), Scartabello (1981), Segnalibro (1982), Novissimum Testamentum (1986), Bisbidis (1987), Senzatitolo (1992), Corollario (1997), Il Gatto Lupesco (2002), Mikrokosmos (antologie 1951-2004), Varie ed eventuali (2010) reunesc fiecare mai multe cicluri de poezii, corespunzând unor perioade biografice precise.
Volumul Segnalibro. Poesie 1951-1981, cu poeme din: „Catamerone” (1951-1971, ciclurile: „Triperuno”, „Laborintus”, „Erotopaegnia”, „Purgatorio de l’Inferno”, „Wirrwarr”, „T.A.T.”, „Reisebilder”), „Postkarten” (1972-1977), „Stracciafoglio” (1977-1979), „Scartabello” (1980), „Cataletto” (1981) și câteva „Fuori catalogo” (1957-1981), e un concentrat ideal al călătoriilor (prin Italia, Germania și Franța) și al căutărilor (erotice, parentale, studioase, ideologice, stilistice) ale autorului, de la poundism și psihanaliză, experimentalism neo-avangardist și intelectualism, la un cvasi-jurnal cotidian, chiar și la desprăfuirea unor modele clasice.


Poeme din antologia Segnalibro
(Feltrinelli, Milano, 1982)
                        
Purgatorio de l’Inferno (ciclu 1960-1963)

9.

plângi plângi, c-o să-ţi cumpăr o sabie lungă-albastră de plastic, un frigider
Bosch în miniatură,-o puşculiţă de ceramică, un caiet
cu treişpe linii,-o acţiune de-a băncii Montecatini:
plângi plângi, c-o să-ţi cumpăr
o măscuţă de gaze, o sticlă cu sirop tonic,
un robot, un catehism cu poze-n culori, o hartă de geografie
cu steguleţe glorioase:
plângi plângi, c-o să-ţi cumpăr un caşalot mare
din burete de cauciuc, un pom de Crăciun, un pirat cu picior
de lemn, un briceag cu resort, o schijă faină dintr-o grenadă
faină:
plângi plângi, c-o să-ţi cumpăr o groază de timbre
din Algeria franceză, o groază de sucuri de fructe, o groază de ţeste de lemn,
o groază de ţeste de maur, o groază de ţeste de mort:
oh râzi râzi, c-o să-ţi cumpăr
un frăţior: ca să-i zici astfel pe nume: ca să-i zici astfel
Michele:9.

piangi piangi, che ti compero una lunga spada blu di plastica, un frigorifero
Bosch in miniatura, un salvadanaio di terra cotta, un quaderno
con tredici righe, un’azione della Montecatini:
piangi piangi, che ti compero
una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente,
un robot, un catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica
con bandierine vittoriose:
piangi piangi, che ti compero un grosso capidoglio
di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata con una gamba
di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bella
bomba a mano:
piangi piangi, che ti compero tanti francobolli
dell’Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di legno,
tante teste di moro, tante teste di morto:
oh ridi ridi, che ti compero
un fratellino: che cosí tu lo chiami per nome: che cosí tu lo chiami
Michele:
10.

ăsta-i motanu-ncălţat, asta-i pacea de la Barcelona
între Carol al V-lea şi Clement al VII-lea, e locomotiva, e piersicul
înflorit, e căluţul-de-mare: dar de-ntorci pagina, Alessandro,
vezi banul:
ăştia-s sateliţii lui Jupiter, asta e autostrada
del Sole, e tăbliţa cu pătrăţele, e primul volum din Poetae
Latini Aevi Carolini, sunt ghetele, minciunile,-i Şcoala din Atena, e untul,
e-o carte poştală ce mi-a sosit azi din Finlanda, e muşchiul maseter,
e naşterea: dar de-ntorci pagina, Alessandro, vezi
banul:
iar ăsta e banul,
şi ăştia-s generalii cu mitralierele lor, şi sunt cimitirele
cu mormintele lor, şi-s casele de economii cu-ale lor
seifuri, şi-s cărţile de istorie cu-ale lor istorii:

dar de-ntorci pagina, Alessandro, nu mai vezi chiar nimica:10.

questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
tra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti il foglio, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volumi dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la Scuola d’Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti il foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:

ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente:


                                                Reisebilder (ciclu 1971)

12.

ce frumos se mai ţin de mână, spuneai, bărbatu-ăla şi femeia lui
de se plimbă-mpreună:
e vorba de Tenti şi de nevastă-sa, ţi-am explicat,
număr de inventar 12547: (iar el e un preot din rangul de jos):
şi te previn: îs din piatră boită, şi păşesc înlăuntrul unui mormânt:12.

come si tengono bene per mano, dicevi, quell’uomo e quella donna
che passeggiano insieme:
si tratta di Tenti e di sua moglie, ti ho spiegato,
numero d’inventario 12547: (e lui è un sacerdote di basso rango):
e ti avverto: sono di pietra colorata, e camminano dentro una tomba:


                                       Stracciafoglio (ciclu 1977-1979)

22.

nopţile de dragoste pe care le-am ratat (cu tine, cu altele, nu mai contează)
îmi stau aci-n gâtlej, parcă, toate:
(iar tusea-asta convulsivă, pe care
abia mi-o calmez cu pastile negre mentolate,-n cutie verde, e-o pur-isterie
erotico-senilă,-n ton cu sughiţurile părerii de rău): (mă pot tăvăli
pe duşumea, dacă vreau, gândindu-mă la şansele pe care le-am pierdut, eu,
leneşul):
de la spirtoase la sirop de tuse: (asta, pe cripta mea, fi-va cuvenita inscripţie):22.

le mie notti d’amore che ho mancato (con te, con altre, adesso non importa)
mi stanno qui nel gozzo, tutte, quasi:
(e questa tosse convulsiva, che a stento
contengo con le pastiglie nere di mental, scatola verde, è puro isterismo
erotico senile, nel tono dei singulti del rimpianto): (posso rotolarmi
sopra il pavimento, se voglio, se penso alle fortune che ho perduto, io,
pigro):
dai liquori alla liquirizia: (tale, sopra il mio loculo, sarà la giusta lapide):


                                                Scartabello (ciclu 1980)

3.
dinţii putrezi, bumbacul putred, şi cel în floare, şi apa
când e tare multă, şi baliga de viţel, şi aia de porc:
mi-s astea, culorile regăsite:
în tine, recunosc nuanţe de nedescris
de jeleuri stătute, de hârţoage mucede, de modeste modiste moarte:3.

i denti guasti, il cotone guasto, il cotone in fiore, e l’acqua
quando ce n’è molta, e lo sterco di vitello, e quello di maiale:
sono questi, i miei colori ritrovati:
in te, riconosco sfumature ineffabili
di canditi marciti, di cartoline fallite, di modeste modiste morte:6.

îţi las caloriferele, constelaţiile, ciorapii, baseţii, un Singur
pe lume televizat în foileton (şi-n culori), parcul de la-Acquasola, mazărea boabe,
nodurile la batistă, iepuraşii, ideogramele, epigramele, tusea,
scările rulante,-ochelarii, viaţa:
ghidul de buzunar, busola, merindea
e nedelăsareadesine: (ţi le-aş fi pus ca lumea-n ordine [după-alfabet,
dacă nu de-alta], toate câte-ţi las de-a valma, plocon, să fi avut răgazul, măcar):6.

ti lascio le stufe elettriche, le calze, le costellazioni, i bassotti, un Senza
famiglia televisivo a puntate (e a colori), il giardino dell’Acquasola, i piselli,
i nodi ai fazzoletti, i coniglietti, gli ideogrammi, gli epigrammi, la tosse,
gli occhiali, le scale mobili, la vita:
il vademecum, la bussola, il viatico
è il nonlasciarsiandare: (te le mettevo in ordine per bene (secondo l’alfabeto,
se non altro), le cose che qui ti abbandono, confuse, se ci avevo il mio tempo, soltanto):Prezentare şi traducere de Anca-Domnica Ilea

(nr. 5, mai 2014, anul IV)