Restituiri culturale. Cartea veche bisericească la Timişoara

Preotul Ionel Popescu ne prezintă cărţile vechi din patrimoniul teologic şi cultural al Bisericii ortodoxe române, aflate la Muzeul de artă religioasă veche al Arhiepiscopiei Timişoarei de la subsolul Catedralei mitropolitane. Muzeul adăposteşte aproape 1.000 de obiecte de patrimoniu, între care un însemnat număr de icoane pe lemn, pe sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate obiectele provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi XIX.
Aici sunt păstrate aşa-numita Cazanie a lui Varlaam (Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești a Mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643), Pravila de la Govora („Pravila cea mică”, Govora, 1640) şi Îndreptarea legii („Pravila cea mare”, Târgovişte, 1652).

Materialul video este realizat de regizorul Victor Popa
.Pentru a vizualiza materialul video, clicaţi pe oricare din imaginile de mai jos.


   (nr. 5, mai 2013, anul III)