Pe urmele argonautului Culianu

Cu ocazia celor treizeci de ani ce se împlinesc luna aceasta de la moartea lui Ioan Petru Culianu, revista „Antares” (publicată de editura Bietti din Milano) a realizat un număr monografic dedicat savantului român, intitulat Ioan Petru Culianu, argonauta della Quarta Dimensione. Volumul, de 228 pagini format A4, e alcătuit din trei secțiuni principale, și anume: studii și articole asupra unor aspecte din viața sau opera lui Ioan Petru Culianu; mărturii și interviuri; o antologie de texte ale lui Culianu, inedite în italiană sau greu truvabile. Acestor secțiuni li se adaugă textele de deschidere – introducerea semnată de Grazia Marchianò, editorialul comun al celor trei coordonatori ai numărului (Roberta Moretti, Andrea Scarabelli și semnatarul rândurilor de față) și textul Terezei Culianu-Petrescu, O biografie (pentru prima oară publicat în limba italiană) – precum și o bibliografie selectivă de orientare, numărul fiind ilustrat cu fotografii reprezentative (ele însele în parte inedite) și reproduceri ale unor documente rare.

Textele din primele două secțiuni au un marcat caracter internațional, consonant cu spiritul nomad și cosmopolit al autorului omagiat: ele provin de la autori ce trăiesc în mai multe țări și au fost redactate în diferite limbi. Cele mai multe contribuții provin din Italia, urmată de Statele Unite, România, Germania și Israel. Cei mai reprezentați sunt colaboratorii italieni și români, urmați de cei americani. Limbile textelor originale sunt trei: italiana, româna și engleza. Doar în secțiunea a treia, ce cuprinde texte ale lui Culianu, câteva dintre acestea – traduse acum pentru prima oară în italiană – provin din franceză: este vorba de fragmentele tăiate în ediția italiană a celei mai celebre cărți a autorului român, Eros et Magie à la Renaissance. 1484 (Flammarion, Paris, 1984), publicate în 1987, în traducere italiană, la editura milaneză Il Saggiatore (ce făcea parte în acel moment din grupul editorial Mondadori), retipărită în 1991 și 1995 (cea mai recentă ediție fiind la editura Bollati Boringhieri, Torino, 2006), fără vreo modificare sau revizuire.

Pentru construirea acestui număr tematic, „Antarès” (o revistă culturală neacademică, destinată unui public larg) și-a propus să invite și să implice, prin intermediul nostru, al celor trei coordonatori, persoane apropiate lui Culianu, colegi și cunoscuți, alături de cercetători din generațiile mai recente, care și-au dedicat studiile asupra diferitelor aspecte ale operei culianiene, de la gnosticism la gândirea Renașterii, de la magie la paradigmele epistemologice și la literatura fantastică și science-fiction. Generoasa și entuziasmata lor participare ne-a adus, pe de o parte, în situația de a avea de-a face cu un volum de documente și texte care nu era prevăzut inițial, dar pe de alta, ne-a facilitat sarcina pe care ne-o trasasem, și anume aceea de a restitui, prin acest tribut, un Culianu „la 360 de grade”.

Desigur, numărul publicat de revista italiană nu e primul Festschrift dedicat autorului român, prematur dispărut la Chicago. Trei volume importante, toate coordonate de Sorin Antohi, apăruseră în România la începutul anilor 2000: două volume internaționale, publicate de editura Nemira, au devenit imediat și iremediabil intruvabile, însă un al treilea, editat de Polirom, a apărut în română (Ioan Petru Culianu. Omul și opera, 2003) și cuprinde o parte din contribuțiile din cele două volume Nemira (Religion, Fiction, and History. Essays in Memory of Ioan Petru Culianu, 2001). De asemenea, în Franța, un volum publicat în 2006 de soții de origine română Dana și Ara Alexandre Shishmanian, sub egida asociației «Les amis de I.P. Couliano», recent apărut într-o a doua ediție online, aduna actele simpozionului internațional Psychanodia, ce se ținuse la Paris în 1993 în memoria lui Culianu. În fine, ceva a fost făcut și în Italia: de pildă, în numărul 6/2013 al revistei „Annali di Scienze Religiose” a Universității Catolice „Sacro Cuore” din Milano – unde Ioan Petru Culianu studiase și predase, din 1973 până în 1976 – a fost publicată o secțiune intitulată Ugo Bianchi e Ioan Petru Culianu. Una stagione “milanese” della Storia delle religioni, cuprinzând textul comunicărilor la masa rotundă omonimă, ținută cu ocazia celor douăzeci de ani (mai 2011) de la moartea tânărului savant ieșean.

Alte iniţiative editoriale în memoria lui Culianu sunt programate pentru anul în curs în România, unde opera sa a fost publicată aproape integral la editura Polirom; lipsesc încă la apel, printre piesele mai importante din acest puzzle editorial, Jurnalul și un roman în limba română, Râul Selenei, scris în perioada italiană.
În Italia, dar și în alte țări apusene precum Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania, în care succesului inițial al cărților lui Culianu i-a urmat – după tragica și violenta sa moarte – o tendință descurajantă, operele sale sunt doar în parte publicate; multe dintre acestea nu se mai găsesc în comerț și ar avea nevoie de noi ediții (corectate și revizuite). În ultimii 30 de ani, singurele opere ale lui Ioan Petru Culianu publicate ex novo în italiană sunt romanul Il rotolo diafano / Pergamentul diafan (Elliot, Roma, 2010, editat de Roberta Moretti) și eseul Iocari serio (Lindau, Torino, 2017, îngrijit de mine). În rest, este vorba de reeditări sau simple retipăriri ale unor opere publicate precedent.
Iată de ce, este de sperat ca publicarea acestui Festschrift italian să fie un stimul pentru „redescoperirea” și relansarea editorială, culturală și științifică, a lui Culianu în Italia.Cuprinsul numărului monografic Ioan Petru Culianu al revistei „Antarès” este consultabil aici.


Horia Corneliu Cicortaş
(nr. 5, mai 2021, anul XI)
Acest text a apărut și în săptămânalul „Observator cultural”, n. 1061 din 19-25 mai 2021.