In memoriam Mac Linscott Ricketts

Pe 12 februarie 2022 a încetat din viață Mac Linscott Ricketts, professor emeritus, istoric al religiilor, eliadolog, fost student și discipol al lui Mircea Eliade. A învățat românește și a fost exeget și traducător (din română în engleză!) al operei maestrului său. În 1981, în condiții politico-culturale foarte dificile, a venit la București pentru mai multe luni. În pofida autorităților comuniste, fiind tot timpul urmărit de Securitate, a studiat la Biblioteca Academiei Române cărțile și articolele publicate de Eliade în perioada interbelică (lucrări care atunci erau arestate în BAR la „Fondul Special”).
În 1988, în urma acestor cercetări, a publicat celebra sa carte în două volume: Mircea Eliade: The Romanian Roots (1907-1945). O monografie care, printre altele, a pus în discuție frontal, dar în mod echilibrat ‒ fără „maximalisme” sau „minimalisme” ‒ simpatia de tinerețe a lui Eliade față de Mișcarea legionară.


Despre modul în care s-a născut și a crescut această lucrare putem afla unele detalii semnificative chiar în Jurnalul lui Eliade din anii 1970-1980. „A venit de la Louisburg profesorul Mac Ricketts, fostul meu student ‒ își nota Eliade în jurnal în 3 mai 1973 ‒ , care a învățat românește ca să poată citi producția mea literară” și „ca să poată cunoaște «începuturile» mele”.
Inima istoricului român al religiilor era îndoită. Pe de o parte se bucura că va apărea o astfel de lucrare, dar pe de altă parte îl irita cumva faptul că Mac Ricketts abordează subiecte despre care Eliade ar fi preferat să se tacă. Iată, de pildă, ce-și scria Mircea Eliade în jurnal la 8 martie 1984: „Mac Ricketts a venit [la Universitatea din Chicago] pentru trei zile (e invitatul nostru), ca să completeze informațiile bibliografice [pentru cartea sa]. A obținut o bursă care îi va îngădui un an fără cursuri și câteva călătorii (va veni și la Paris, în octombrie). Toate acestea pentru cartea pe care o pregătește: Mircea Eliade: Life & Works [titlu de lucru]. Îmi mai povestește întâmplări și convorbiri din țară (unde a petrecut trei luni în 1981). Cercetează [...] colecțiile adunate (dar încă neclasate) de la «Special Collection». Apoi vine la Meadville [la biroul meu] și răscolește mormanele de cărți destinate Bibliotecii Regenstein. Își alege o duzină de cărți românești, pe care nu izbutise să le găsească în țară. Dar adevărata «cercetare» ‒ continuă Eliade în jurnal ‒ o efectuează, șase-opt ceasuri pe zi, în sala de la Meadville; umblă prin toate pachetele cu articole, recenzii, studii etc. adunate în biroul meu și le răsfoiește atent, «unitate cu unitate». Fotocopiază tot ce-i lipsește (deși, așa cum o recunoaște singur, posedă cea mai completă colecție eliadescă din lume, pentru că a transcris sau a fotocopiat, la Academia Română, peste o mie de articole și recenzii, apărute între 1921 și 1940). Două seri am cinat împreună. Îmi punea mereu întrebări. Sunt încă sectoare numai parțial înțelese; bunăoară, acuzațiile sau aluziile la «nazismul» (antisemitismul) meu din anii 1938-1939. Încerc să-l lămuresc; îi amintesc anumite articole, convorbiri, întâmplări din acei ani. Toate acestea sfârșesc prin a mă epuiza.”   

De-a lungul anilor, Mac Linscott Ricketts a publicat importante studii de istorie a religiilor, de la The Image of Death in Eliade’s Writings (1974) până la History of the History of Religions in Romania (2002). În septembrie 2006 Mac Ricketts a venit pentru a doua oară în România pentru a participa la colocviul „Mircea Eliade’s Legacy”, care s-a desfășurat la București în cadrul Congresului Internațional de Istorie a Religiilor. Cu acest prilej, el a fost decorat de Președintele României „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită în domeniul istoriei religiilor și promovarea operei științifice și literare a lui Mircea Eliade”. În fotografia alăturată, făcută la Ateneul Român, la 5 septembrie 2006, la deschiderea congresului, el este împreună cu alți discipoli ai lui Eliade (de la dreapta la stânga: Mac Linscott Ricketts, Norman Girardot, Lindsay Jones și semnatarul acestor rânduri).

Referitor la trecerea în nefiinţă a istoricului american al religiilor, vestea bună în această veste proastă este că arhiva lui Mac Linscott Ricketts referitoare la Mircea Eliade a fost donată Colegiului Noua Europă (NEC) din București (președintele Fundației „Noua Europă”: Andrei Pleșu). Preluată şi adusă din SUA de cercetătorul Liviu Bordaș, arhiva este în curs de prelucrare, clasare și digitalizare.
A fost un savant valoros și generos, plin de modestie. Pentru propriile mele cercetări și scrieri, m-a ajutat de fiecare dată când am avut nevoie. Rest in peace, dear friend.De la dreapta la stânga: Mac Linscott Ricketts, Norman Girardot, Lindsay Jones și Andrei Oişteanu
la deschiderea Congresului Internaţional de Istorie a Religiilor, Ateneul Român, Bucureşti, 5 septembrie 2006


Andrei Oișteanu
(nr. 3, martie 2022, anul XII)