Clinica de ceasuri din Milano

Un italian care doreşte să devină ceasornicar nu este nevoit să traverseze munţii Alpi pentru a ajunge în Elveţia. Cele mai importante şcoli în acest domeniu se găsesc la Roma, Milano şi Torino, în timp ce la Florenţa există unica instituţie de acest gen care depinde de Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării. Absolvenţii acestor şcoli intră în posesia unei diplome de „operator mecanic” care poate fi completată cu un curs de ceasornicărie.

Şcoala profesională pentru ceasornicari din Torino este una dintre cele mai vechi, fiind înfiinţată în 1928 la iniţiativa asociaţiei Società di Mutuo Soccorso aparţinând acestor artizani ai timpului. Cursurile au diferite durate şi tot atâtea specializări, de la tehnica şlefuirii metalului la cea a reparării ceasurilor.

Centrul ELIS din Roma, fondat în 1964 de către Organizaţia religioasă Opus Dei, este o şcoală profesională pentru tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani. Oferă posibilitatea specializării ca „operator mecanic ceasornicar”. Centrul s-a ocupat şi de restaurarea Ceasului cu apă de la Pincio, din Roma.

Structura care asigură cele mai multe oportunităţi profesionale este cu siguranţă CAPAC (Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio) din Milano. Şcoala propune cursuri de doi ani cu o complexă şi completă specializare în tehnicile profesiunii de ceasornicar. Şcoala milaneză organizează şi stagii în diferite fabrici aparţinând acestui sector de activitate. Faptul că institutul se află la Milano unde îşi au sediul toate filialele celor mai importante Case producătoare de ceasuri elveţiene, ca şi strânsa legătură de colaborare cu Assorologi (asociaţia de profil) reprezintă un avantaj în plus pentru cei care îşi caută un loc de muncă în domeniu.

Viitorul celor care studiază această tehnică pe care o putem numi fără să greşim chiar artă, excluzând ideea de a se transfera în Elveţia, este cel al unui reparator în cadrul unui Centru de asistenţă autorizat, într-un magazin sau la sediul unei filiale elveţiene. Există, de asemenea, şi ceasornicarul independent: o specie, însă, pe cale de dispariţie din motive economice şi politice. Piaţa ceasurilor s-a transformat într-un sector de lux, cu regulile sale precise, iar producătorii doresc să exercite un control maxim din punctul de vedere al calităţii produselor, dar şi asupra asistenţei tip service. De aceea, aplicând o politică rigidă şi protecţionistă, tot mai puţine firme furnizează piese de schimb reparatorilor neautorizaţi. Pentru cei care vor să îşi continue studiile în Elveţia, cel mai cunoscut Institut acreditat este Wostep din Neuchatel.

Puţini ştiu că în anul 2012 Swatch Group a creat la Milano prima „clinică” pentru ceasuri.  Plecând de la ideea că un ceas de calitate, dacă este întreţinut şi reparat în mod corect, poate dura o viaţă, Swatch a inaugurat noua sa formă de asistenţă, Coustomer Service, unde pot fi aduse „pentru analize” ceasurile produse de firmă. Un loc care se adresează nu doar comercianţilor, ci şi proprietarilor de ceasuri obişnuiţi. Toţi primesc asistenţă, de la cea mai simplă (schimbarea bateriei sau a curelei) până la reparaţiile cele mai complexe.

Dar iată care sunt etapele vizitei la „clinica ceasurilor” din Milano:

1) Reception: nu este obligatorie fixarea unei zile şi ore de vizită. Clientul poate merge direct în strada Washington nr. 70 în timpul programului de lucru. La sosire, ceasul este fotografiat, înregistrat şi i se completează o fişă care îl va însoţi pe toată durata şederii în clinică. Această fişă este, de asemenea, stocată într-o bază de date computerizată pentru eventuale vizite ulterioare.

2) Diagnostic: Ceasornicarii, toţi italieni, absolvenţi ai Centrului CAPAC din Milano, testează modul de funcţionare, rezistenţa, precizia şi durata bateriei. La finalizarea acestor operaţiuni, dacă ceasul nu mai este în perioada de garanţie, se întocmeşte un deviz pentru eventuale intervenţii care se impun a fi efectuate. Clientul primeşte acest deviz prin email.

3) Piese de schimb: Se face o listă cu piesele de schimb necesare reparaţiilor. Tehnicienii au acces la o arhivă unde sunt catalogate zeci de mii de componente. Aceste piese pot fi achiziţionate de la vânzători autorizaţi sau Centre de asistenţă certificate.

4) Demontare: În clinică, fiecare model de ceas beneficiază de asistenţa unui specialist, în funcţie şi de tipul de intervenţie. În afara meselor lor de lucru, toţi tehnicienii au acces la un Info Corner unde sunt catalogate informaţiile privind fiecare model în parte.

5) Revizia mecanică: După „operaţie”, mecanismul ceasului este supus unui test de funcţionare. Ceasul este apoi remontat şi supus unui control final. Aceste etape se desfăşoară într-un mediu dotat cu un sistem de presiune prin care praful din cameră este eliminat ori de câte ori se deschide uşa.

6) Lustruire: Toate modelele testate sunt supuse şi unui proces necesar de lustruire, opacizare a metalelor preţioase şi de spălare cu ultrasunete. Astfel ceasul este ca nou, exact ca în ziua achiziţionării lui.

7) Control final şi predare: După efectuarea tuturor testelor, ceasul este restituit proprietarului împreună cu un Card care cuprinde o listă a tuturor intervenţiilor efectuate. Din acest moment este în garanţie timp de doi ani.


Raluca Niţă
(nr. 7-8, iulie-august 2015, anul V)