Un proiect de difuzare a culturii italiene în Principatele Române de la mijlocul secolului al XIX-lea

Marc Antonio Canini este o personalitate cunoscută și studiată de diverși cercetători începând cu Nicolae Iorga [1]. De origine venețiană, exilat din Italia după evenimentele revoluției din 1848-1849 [2], Canini a ajuns de mai multe ori pe meleagurile românești, atât din motive personale, precum căutarea unui ubi consistam (punct de sprijin) și a unui echilibru pentru viața sa destul de aventuroasă, cât și cu atribuții politice cu caracter secret, cel puțin în 1862, când a avut calitatea de corespondent de război (1877-78)
Cea mai lungă perioadă pe care a petrecut-o printre români a coincis cu anii 1856-1859.
Întors după o îndelungată experienţă la Constantinopol, veneţianul a ajuns pentru prima dată la Galaţi unde a rămas pentru o perioadă nedeterminată de timp, încercând să-şi câştige existenţa pentru sine, pentru soţia sa Luigia Calegari [3] şi fiul său cel mic [4], desfăşurând activitatea de profesor cu lecții în particular. Și, deși a trăit și la București pentru o bună bucată de vreme, Canini nu a renunțat la călătoriile sale prin Țara Românească și Moldova (de exemplu, se afla la Iași în momentul dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, căruia i-a dedicat „Imnul României” [5]).
Au fost ani de producție scrisă importantă, dar și de inițiative culturale și practice remarcabile.
Printre inițiativele sale, se regăsește și una care, după mulți ani, va fi propusă de Societatea Dante Alighieri în lume şi, respectiv, din 1901 și în România. Canini a avut ideea de a crea un mare institut de studii – de învățământ secundar – pentru tinerii Principatelor Dunării, studii axate pe cultura italiană. A existat intenția de a oferi alternativă (și poate chiar și concurență) pentru cultura franceză, care era larg răspândită în afara Franței și care dobândise un statut important și în rândul românilor, și datorită faptului că unii tineri, de familii bune, plecaseră din București și Iași în Franţa pentru a studia, de altfel o poveste binecunoscută asupra căreia Antonio D’Alessandri [6] a revenit într-una din recentele sale monografii.
Acesta era cu adevărat un proiect de amploare financiară și impact cultural. Dar, pentru Canini, reprezenta deja o experiență trăită, întrucât cu cinci ani înainte, la Constantinopol, planificase ceva asemănător împreună cu reprezentantul Regatului Sardiniei pe lângă sultan, Romualdo Tecco. În capitala otomană observase că limba și cultura franceză erau bine reprezentate, dar în varianta catolică, prin munca lazariştilor (apartenenți ai Congregației Misiunii, societate clericală de viață apostolică de drept pontifical) şi a surorilor de caritate (apartenente la diferite congregații feminine catolice). În schimb, nu era reprezentată versiunea laică, aceea care preluase principiile Revoluției Franceze. Astfel, Tecco și Canini s-au gândit să creeze un institut școlar cu clase de gimnaziu și de liceu, care să propună și să promoveze, pe lângă cultura seculară franceză, limba și cultura italiană. În România, câțiva ani mai târziu, venețianul a preluat ideea într-o formă mai articulată și parțial diferită.
Proiectul a avut propriul context atât în lumea intelectuală românească, cât și în activitatea lui Canini însuși. Între timp, nu se poate să nu menționăm funcția esențială a școlilor în procesul de construire a națiunii, chiar și atunci când nu a fost neapărat considerată ca având scopul de a da viață unui stat național. A se vedea, de exemplu, considerațiile lui Iacob Mârza cu mulți ani în urmă cu privire la difuzarea școlilor românești în Transilvania, incluse apoi în Imperiul Habsburgic, începând din secolul al XVIII-lea și până în 1848. [7] Mai mult, trebuie menționat, conform afirmației Corneliei Bodea, că „lupta din perioada 1849-1859 va fi purtată pentru realizarea primei etape, pentru Unirea Principatelor”. [8]
Este de notorietate că printre românii de o anumită importanță culturală a circulat curentul italienist sau italian condus de Ion Heliade Rădulescu. Este de asemenea știut că se studia afinitatea celor două limbi, italiană și română, într-o perioadă în care aceasta din urmă se afla într-o fază de normare/standardizare, fie și numai prin abandonarea progresivă a alfabetului chirilic în favoarea celui latin. Din 1838 și, respectiv, din 1841 au fost două lucrări semnate de Rădulescu cu un titlu semnificativ: Paralelism între dialectele române și italiene. Forma sau gramatica acestor două dialecte și Prescurtare de gramatica limbei româno-italiene.
Se poate spune despre Canini că era pe deplin în concordanță cu această poziție, după cum o relevă singura sa lucrare scrisă direct în limba română, Studiile istorice asupra originii națiunii române. [9] În ea nu a omis să facă comparații între dialectele limbii române și cele ale limbii italiene, dar a demonstrat și semnificația politică pe care o aveau astfel de combinații, uneori îndrăznețe, argumentând cu figuri de talia lui Ion Brătianu. [10] Mai mult, venețianul, în colaborare cu Ion Valentineanu [11], încercase să consolideze poziția culturii italiene într-un domeniu în care aceasta era deja bine înființată: teatrul de operă. De fapt, el tradusese în română rezumatele mai multor opere italiene (Verdi, Donizetti) pentru publicul român, ajungând până acolo încât să traducă întreg libretul Norma al lui Bellini, operă cu o oarecare semnificație politică. [12]
Așa își descrie Canini proiectul într-un memoriu pe care l-a publicat la Paris, pentru prima dată, în 1868 și republicat ulterior în 1869 (titlul era Vingt ans d’exil și nu a fost niciodată publicată o versiune italiană a acestuia):
„Am călătorit prin România, în 1858, strângând adeziuni pentru înființarea unui
colegiu italian, unde am vrut să invit ca profesori emigranții italieni bine pregătiți. [...] Am călătorit prin toată România pentru a strânge adeziuni pentru înființarea colegiului meu. Fiecare semnatar s-a angajat să dea 600 sau 300 de franci, în condițiile menționate în proiectul publicat... Am fost bine primit peste tot.” [13]
Acestor declarații le urmează o descriere a peisajelor românești, chiar și a acelor zone necultivate și pustii, pe care le-a putut admira în timpul lungului său tur din diligența poștală, (căruța de poștă), cu care călătorea, ajungând astfel să cunoască România mai bine decât românii înșiși. Sunt pagini de un notabil interes antropologic și sociologic pe care, totuși, le omit aici, deși este suficient să spun că mijlocul de transport folosit („un vehicul construit în întregime din lemn, fără un cui de fier”) era foarte periculos pentru că era instabil pe teren accidental. [14]
Așa-zisul colegiu avea o denumire ambițioasă (Institutu filologo-sciinţifico- comercialu pentru educaţiunea junimei) (sic), care era mediatizată cu o broșură, dată presei de mai multe ori: membrii care au subscris la inițiativă ar fi avut un rol important în conducerea institutului, de exemplu puteau să aleagă pe cine să admită gratuit. [15]
Pentru a-și realiza ideea, Canini a strâns în diverse zone ale României adeziuni de la personalități influente precum înalți prelați și politicieni, printre care s-au remarcat Ştefan și Nicolae Golescu, precum și Gheorghe Magheru. Aceștia cu titlu de exemplu, pentru că lista era mult mai lungă. [16] Venețianul obținuse scrisori de prezentare de la guvern pentru prefecții diferitelor provincii și pentru stareții mănăstirilor. Nu întâmplător a făcut turul îndelung prin țară, tocmai pentru a face cunoștință cu aceste personaje și pentru a obține adeziuni, pe cât posibil. Pentru informaţii, cei interesaţi de iniţiativă au putut contacta „Naţionalul”, ziarul lui Vasile Boerescu, care era şi director al „Eforiei Școalelor”. [17] După cum se poate înțelege, a reprezentat un sprijin important.
Suma subscrisă a fost mare, poate 100.000 de franci, dar probabil cotizațiile promise nu au fost plătite în avans, ci doar 7-800 de franci. Autorul român al unei secțiuni enciclopedice dedicate lui Canini (Diaconovich) [18] vorbește despre 80 de adeziuni de 50 de galbeni. Se poate presupune că aceasta a fost cauza principală a eșecului inițiativei, care a fost însoțită de zvonuri calomnioase despre însuși Canini. [19] Este greu de spus dacă mai aveau bani în buzunare. Dacă da, au servit pentru noi inițiative culturale și chiar politice. Interesant este că pentru consulul austriac Karl von Eder, în schimb, „cotizațiile din înscrieri [...] au fost folosite pentru a face propagandă revoluționară în țară.” [20] Dacă Canini i-a folosit pentru a tipări în 1859 Buletinul resbelului din Italia cu care a susținut (primul număr a apărut la 25 mai 1859) războiul în desfășurare la acea vreme pe câmpurile Lombardiei-Veneția, atunci consulul austriac avea dreptate. În mod curios, nu von Eder a obținut închiderea acelui ziar (care, de altfel, odată cu terminarea operațiunilor militare, își schimbase titlul în Libertatea și înfrațirea poporiloru [sic], înainte de a fi nevoit să pună capăt publicațiilor) și lansarea unui proces împotriva lui Canini, ci colegul său francez Louis Béclard pentru că, la știrea armistițiului de la Villafranca (în urma căruia Veneto a mai rămas în Austria încă șapte ani), venețianul nu se abținuse să-l atace puternic pe Napoleon al III-lea. [21]
Găsirea unui cadru didactic și garantarea salariilor, posibilitatea de a înscrie un număr de studenți suficient pentru a permite institutului să aibă viață independentă și chiar profit, toate acestea nu ar fi putut fi deloc un lucru simplu. Nici nu se putea conta la nesfârşit pe sprijinul unor oameni influenţi, dispuşi poate să acorde primul ajutor, dar să nu se angajeze în timp, fără să vadă vreun rod al activităţii întreprinse. Consulul Sardiniei Annibale Strambio a vorbit și despre zvonurile calomnioase despre Canini, dar nu a putut afla adevărul pentru că ajunsese la București când chestiunea era deja închisă. [22]
Știm că secolul al XIX-lea a fost secolul recuperării și al valorificării lui Dante Alighieri, așa cum a ilustrat recent Fulvio Conti cu Il Sommo italiano: Dante și identitatea națiunii. [23] Acest fenomen, care își avea rădăcinile la sfârșitul secolului al XVIII-lea și și-a găsit spațiu încă de la începutul secolului al XIX-lea, s-a accentuat mai ales în anii premergători aniversării celui de-al șaselea centenar de la nașterea marelui Florentin, și a intrat în declin în 1865. În Imperiul Rus învecinat cu principatele române, de exemplu, Dante, deja binecunoscut de mulți intelectuali, a fost subiectul cursurilor universitare susținute la Universitatea Imperială, de Michelangelo Pinto [24], pe atunci consul al Italiei la Sankt Petersburg, iar în 1865 Societatea de caritate italiană a fost fondată în capitala țaristă, după reconstituirea făcută de Marco Clementi [25], cu mulți ani în urmă. Ei bine, cu toate acestea numele lui Dante apare în scrierile lui Canini de la sfârșitul anilor 1950, doar menționat.
În 1860, în controversa sa cu croatul Eugen Kvaternik cu privire la o frontieră încă inexistentă [26], a recurs la versurile binecunoscute în care poetul stabilește granițele Italiei la Golful Quarnaro:
precum la Pola, unde-i brâu Carnarul,
și unde spală a Italiei coastă,
mii de morminte împânzesc hotarul. *

De asemenea, originală este și explicația termenului de „movila/mormânt” după Canini, tipic regiunii Istro-Veneto. „Baro-ul” ar fi o zonă mai înaltă, care confirmă avantajul vizitei întreprinse de Dante în peregrinajul său la mănăstirea benedictină San Michele Sottoterra, din Istria, la mormintele antice care se întind la picioarele sale. [27] Dar, nimic altceva despre Dante nu se mai regăsește în paginile lui Canini.
Cu toate acestea, venețianul a fost un savant de notorietate și, pe lângă cărți și eseuri despre politică sau memorii, a scris multe versuri, dar și studii filologice rafinate, de care a beneficiat un nume important al academiei italiene precum Paolo Emilio Pavolini, tatăl ierarhului fascist Alessandro. [28]
În mod curios, în 1884, Canini, după ce s-a întors să locuiască în Veneția natală, a cerut strângerea și trimiterea de cărți italiene la București, dovadă fiind corespondența avută cu scriitorul și politicianul Giovanni Faldella.
Principalul exponent al comitetului care a fost înființat în acest scop a fost primarul orașului din lagună contele Dante Serègo Alighieri (1843-1895), care a ocupat această funcție între anii 1880 -1889. [29] Tatăl său Piero sau Pietro (1815-1872) adusese la Florența în 1865, pentru cel de-al șaselea centenar al nașterii lui Dante, steagul Veronei, întunecat pentru că orașul era încă desprins de regatul Italiei; și participase și la comemorarea de la Ravenna, unde, în 1863, fusese fondată o loja masonică numită după Dante Alighieri. În cele din urmă, în noiembrie 1866 a fost ales deputat în Parlamentul italian, deoarece Veneto devenise parte a regatului Italiei. [30]
Omonimia și mai presus de toate urmașii primarului Veneției au reprezentat o coincidență care îi apropie foarte ușor pe Canini și pe Dante Alighieri. Se poate menționa o altă coincidență, cea legată de aniversarea a 120 de ani a Societății Dante Alighieri din București, care de altfel a inspirat acest volum.
În 1877, pe câmpurile de luptă din Bulgaria, ca urmare a luptei provocată de angajarea armatei ruse împotriva celei otomane, Canini s-a întâlnit și a avut coleg precum corespondent de război pe Giuseppe Marcotti, care a scris pentru cotidianul Il Fanfulla din Roma (în trecut pentru circa un an publicat la Florența între 1870 și 1871). Era atunci destul de tânăr și a întrerupt trimiterea de articole ca să se întoarcă în Italia pentru a se căsători, dar, din experiența sa la Dunărea de Jos a publicat o primaă carte: Trei luni în Est. Amintiri de călătorie și război (1878). [31] Mai târziu a fost secretar general al Societății Dante Alighieri, din 1900 până în 1906, iar la moartea sa a fost numit membru perpetuu. După cum spuneam, aceasta este o altă coincidență, deoarece Canini, care a murit în 1891, nu a avut nimic de-a face cu Dante Alighieri și nici nu se pare că a întreținut relații după experiența comună a corespondenților de război cu Marcotti.
La încheierea acestei lucrări revin la proiectul pentru care am folosit termenul de precursor pentru Canini, chiar dacă acesta lipsea. În 1868 a deplâns nu numai eșecul încercărilor sale de zece ani mai devreme, ci și faptul că, atunci când se va găsit o modalitate de realizare diferită și mai reușită de materializare a inițiativei sale, despre el nu se va mai aminti.
Iată cuvintele lui, traduse din lucrarea Douăzeci de ani de exil:
„Proiectul conceput de bietul Tecco şi de mine, la Constantinopol, şi marele meu proiect de la Bucureşti va fi probabil preluat de-a lungul timpului de alţii... Noi, primii propunători, noi vom fi uitaţi: este de la sine înţeles. Dar ce contează asta, dacă treaba se va face bine!” [32] 
Și într-adevăr putem spune: Canini a greșit: el nu a fost uitat.


Francesco Guida
Università Roma Tre
(nr. 11, noiembrie 2023, anul XIII)

NOTE

[1] Nicolae Jorga, Un precursor al confederației balcanice, în «Bulletin de la Séction historique de l’Academie roumaine», II, 1913, pp. 43-56; Nicolae Jorga, Un gânditor politic italian pe vremea Risorgimentului, Marco Antonio Canini, ivi, XXII, 1938; și în Actele Congresului al XXIV dedicat istoriei Renașterii [Venezia, 10-14 septembrie 1936], Roma, 1941, pp. XXI-XXVIII; Walter Maturi, Aventurile balcanice ale lui Marc Antonio Canini în 1862, în Studii istorice în onoarea lui  Gioacchino Volpe, Florența, Sansoni, 1958, II ediție, pp. 561-643; Angelo Tamborra, Canini, Marco Antonio, în Dicționar Biografic al italienilor, vol. 18, 1975; Francesco Guida, Italia și Renașterea balcanică. Marco Antonio Canini, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984.
[2] Francesco Guida, Marco Antonio Canini corespondent de pe frontul de război ruso-turc din 1877, în Archiva istorică italiană; CCCXXXVII, 1979, pp. 335-424.
[3] Luigia Calegari a fost probabil fiica unui dirijor care a locuit la Constantinopol, unde a locuit și Canini la începutul anilor 1850 până în 1856: cei doi, deci, s-ar fi întâlnit în capitala otomană. Orchestra purta numele de Garibaldi și avea propriul ei caracter patriotic, atât de mult încât a refuzat să cânte pentru reprezentantul Habsburgilor la Sublima Porta.
[4] Numele lui nu este cunoscut și poate că a murit în copilărie. Cuplul Canini a avut un alt fiu, născut în Corfu în septembrie 1859, care se numea Italo Emilio. Francesco Guida, Italia și Risorgimento balcanic. Marco Antonio Canini, cit., pp. 120-124.
[5] Poezia lungă fusese scrisă înainte, dar se potrivea bine cu acel pasaj important din istoria Risorgimentului românesc, care a fost Mica Unire. A apărut în numărul 14 al „Naționalului” în data de 25 ianuarie 1859. A fost republicată ani mai târziu împreună cu versiunea italiană a poeziei Ginta latină de Vasile Alecsandri (care a aprobat traducerea lui Canini); Alexandru Marcu, V. Alecsandri si Italia. Contribuție la istoria relațiilor culturale dintre Italia și România în secolul al XIX-lea, Roma, Institutul pentru Europa de Est, Editorial Anonim Roman, 1929. Marcu vorbește mult despre Canini în Conspiratori și conspirații în epocă de renaștere politică din România:1848-1877, Bucureşti, Cartea Româneasca, 1930.
[6] Antonio D'Alessandri, Pe drumurile exilului. Revoluționarii români de după 1848, Lecce, Argo, 2015. Dintre diverșii români care au călătorit sau au plecat la studii în Occident, Dinicu Golescu trebuie amintit ca un precursor care a lăsat o amplă amintire din lunga sa excursie de la Pressburg și Pest, la Viena, Veneția, Vicenza („cu trei teatre”), Brescia („are cișmele foarte frumoase”), Milano („Parisul cel nou”); Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii mele, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971 (citatele de la pag. 118, 123 şi 124).
[7] Iacob Mârza, Şcoala şi naţiune (Scoliile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987.
[8] Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru Unire 1834-1849, Bucharest, Academia Republicii Socialiste România, 1970, p. 245.
[9] Bucuresti [sic], 1858. Pentru această lucrare Dan Berindei îl amintește pe Canini prezentând un număr mare de intelectuali români care au pregătit și au contribuit la crearea climatului cultural potrivit pentru unirea Principatelor Țării Românești și Moldovei; Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucuresti, Editura Academiei RSR, 1979, p. 212 (la capitolul Dezvoltarea culturală).
[10] Francesco Guida, Marco Antonio Canini și etnogeneza poporului român, în Studia historica, Analele universității Dunarea de jos, Galați, 2002, tom I, pp. 87-
[11] Valentineanu s-a născut la Piteşti, foarte tânăr a participat la revoltele din 1848 pentru care a fost arestat şi exilat în Rusia. Întors în patria sa în 1856, a început cariera de jurnalist și în 1859 a fondat „Reforma”.
[12] Francesco Guida, Italia și Renașterea balcanică. Marco Antonio Canini, cit, pp. 120-124.
[13] Douăzeci de ani de exil pentru un bătran emigrant venețian, Paris, Baudry, 1868, p. 153; o a doua ediție a lucrării a fost publicată, cum s-a spus de altfel, în anul 1869 de către aceeași editură.
[14] Idem, p. 154.
[15] Idem, p. 130.
[16] Francesco Guida, Italia și Renașterea balcanică. Marco Antonio Canini, cit, p. 131.
[17] Corneliu Diaconovich, Enciclopedia română, Sibiu, Krafft, 1898, p. 696.
[18] Corneliu Diaconovich, Enciclopedia română, Sibiu, Krafft, 1898, p. 696.
[19] Canini a firmat că angajase până și obiecte de mobilier. Francesco Guida, Italia și Renașterea balcanică. Marco Antonio Canini, cit, pp. 131.
[20] Hof-Haus-Staat Archiv, Vienna, P.A., XXXVIII, Consulatul din București, Von Eder a Rechberg, 30 luglio 1859.
[21] Dan Berindei, La lupta pentru Unitatea Italiei reflectată în presa Principatelor Unite (1859-1860), în « Revista română de istorie », II, 1963, 1, pp. 17-108.
[22] Arhiva Diplomatică Istorică a Ministerului Afacerilor Externe, Roma, Rapoarte ale agențiilor consulare, Strambio din Durando, București, 28 iunie 1862, n. 210.
[23] Roma, Carocci, 2021.
[24] Francesco Guida, Michelangelo Pinto, un savant roman și patriot între Italia și Rusia, Roma, Archivio Guido Izzi, 1998 [ediție rusa: Mikelandzelo Pinto rimskij literator i patriot meždu Italiej i Rossiej, Sankt-Peterburg, Liki Rossii, 2011]
[25] Marco Clementi, Bogăția străină și sărăcia în Rusia țarilor. Caritate italiană de la Petersburg până în Caucaz (1863-1922), Cosenza, Editura Periferia, 2000.
[26] Francesco Guida, Italia și Renașetrea balcanică. Marco Antonio Canini, cit., pp. 156-159.
[27] Ivi, pp. 131-132
* Nota autor: traducerea versurilor aparține Etei Boeriu, din vol. Dante – Divina Comedie, editura Casa Școalelor, 1994, p. 49.
[28] Ivi, pp. 437-439.
[29] Ivi, p. 424.
[30] Fulvio Conti, Supremul italian: Dante și identitatea națiunii, cit., pp. 69-70.
[31] Volumul a fost publicat (Florență, Tipografia Gazetei italiene) în preajma evenimentelor din 1878. Marcotti însuși a fost responsabil pentru un volum mare și interesant intitulat La nuova Austria, Firenze, G. Barbèra, 1885, dedicat Bosniei-Herțegovinei care a devenit un teritoriu administrat de autoritățile austro-ungare prin decizia Puterilor reunite la Congresul de la Berlin, pentru a echilibra influența extinsă a Rusiei în Balcanii de Est.
[32] Douăzeci de ani de exil, cit., p. 151.


Bibliografia
Dan Berindei, Lupta pentru Unitatea Italiei reflectată în presa Principatelor Unite
Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1979.
Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru Unire 1834-1849, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970, p. 245.
Marco Antonio Canini, Studi istorice asupra originei naţiunii române, Bucuresți [sic], 1858.
[Marco Antonio Canini], Douăzeci de ani de exil de către un fost emigrat venețian, Paris, Baudry, 1868.
Marco Clementi, Bogăția străină și sărăcia în Rusia țarilor. Caritatea italiană de la Petersburg până în Caucaz (1863-1922), Cosenza, Editura Periferia, 2000.
Fulvio Conti, Marele Italian: Dante și identitatea națiuniiRoma, Editura Carocci, 2021.
Antonio D’Alessandri, Sulle vie dell’esilio. I rivoluzionari romeni dopo il 1848, Lecce, Argo, 2015.
Corneliu Diaconovich, Enciclopedia română, Sibiu, Krafft, 1898.
Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii mele, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971.
Francesco Guida, Marco Antonio Canini corespondent de pe frontul de război ruso-turc în 1877, în Arhiva istorică italiană, CCCXXXVII, 1979, pp. 335-424.  
Francesco Guida, Italia și Renașterea balcanică. Marc Antonio Canini, Roma, Editura Ateneului, 1984.
Francesco Guida, Michelangelo Pinto, un savant roman și patriot între Italia și Rusia, Roma, Archiva Guido Izzi, 1998 [ediția rusească: Mikelandzelo Pinto rimskij literator i patriot meždu Italiej i Rossiej, Sankt-Peterburg, Liki Rossii, 2011].
Francesco Guida, Marco Antonio Canini și etnogeneza poporului român, în "Studia historica", Analele universităţii "Dunarea de jos", Galaţi, 2002, tom I, pp. 87-101.
Nicolae Jorga, Un précurseur de la confédération balkanique, în « Bulletin de la Séction historique de l’Académie roumaine », II, 1913, pp. 43-56;
Nicolae Jorga, Un gânditor politic italian din timpul Risorgimentului, Marco Antonio Canini, în «Bulletin de la Séction historique de l’Academie roumaine», XXII, 1938; și în Actele Congresului de istoria Renașterii [Venezia, 10-14 septembrie 1936], Roma, 1941, pp. XXI-XXVIII.
Giuseppe Marcotti, Trei luni în Est. Amintiri despre călătorii și război, Florența, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1878.
Giuseppe Marcotti, Noua Austrie, Firenze, G. Barbèra, 1885.
Alexandru Marcu, V. Alecsandri și Italia. Contribuție la istoria relațiilor culturale dintre Italia și România în secolul al XIX-lea, Roma, Istitutul pentru Europa Orinetală, Anonima romana editoriale, 1929.
Alexandru Marcu, Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a României: 1848-1877, Bucureşti, Cartea Româneasca, 1930.
Walter Maturi, Aventurile balcanice ale lui Marco Antonio Canini în 1862, în «Studi istorice în onoarea lui Gioacchino Volpe», Florența, Sansoni, 1958, II ediție, pp. 561-643.
Iacob Mârza, Şcoala şi naţiune (Școliile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987.
Angelo Tamborra, Canini, Marco Antonio, în Dicționar Biografic a Italienilor, vol.18, 1975.