Orizonturi de Artă. Texte de(spre) expoziții, serie semnată Ana Sultana Cipariu

Orizonturi de Artă continuă în acest număr seria de articole intitulată Texte de(spre) expoziții, sub semnătura Anei Sultana Cipariu, publicist și curator.

Absolventă a programului de master ecm - educating/curating/managing din cadrul Universității de Artă Aplicată din Viena, Ana Sultana Cipariu este interesată, cu precădere, de textele care însoțesc expozițiile. În prezent, scrie o teză de doctorat cu titlul
Poetica textului curatorial la Școala Doctorală a Universității din București.

În seria de articole
Texte de(spre) expoziții, Ana Sultana Cipariu propune spre analiză și interpretare statement-uri curatoriale a căror actualitate o consideră relevantă în contextul artei contemporane.


#2 Cântecul miresei, în realitate virtuală


În încercarea de a defini domeniul curatorial, acest tărâm relativ nou în arta contemporană, s-au aventurat numeroși teoreticieni, ale căror teze suscită interes și, totodată, controverse în istoria și teoria artei. În lumina contextului pandemic, domeniul curatorial capătă, o dată în plus, noi valențe, presupunând, printre altele, adaptarea la noua dinamică a artei contemporane și la noile sale tendințe, printre care se numără și transpunerea expozițiilor în realitate virtuală. La fel ca târgurile de artă online, însă, acestea pot oferi o experiență imersivă utilizatorului din fața laptopului doar într-o mică măsură, întrucât obiectul expunerii constă, de fapt, în reproduceri ale lucrărilor artiștilor. Totuși, orice element care însoțește vizualul poate eleva atmosfera vizitei virtuale, dar puține astfel de proiecte recurg, de exemplu, și la sunet.

După cum am menționat în interviul acordat Afroditei Cionchin ca parte a amplei sale anchete dedicată femeii-artist, am avut ocazia, anul acesta, de a curatoria, în realitate virtuală,  expoziția personală „On the Naturalness of Things” a Maiei Ștefana Oprea, din cadrul proiectului  „RoART goes virtual“, o inițiativă Arbor.art.room, realizată cu sprijinul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național. Pe durata desfășurării proiectului, în perioada aprilie-octombrie 2021, Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor propune publicului cinci solo show-uri în realitate virtuală ale unor importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti: Maia Ştefana Oprea, Giuliano Nardin, Elena Bria, Theodor Grigoraş şi Virgil Scripcariu.


Despre expoziția personală „Nuntă, bal şi spital“ a lui Giuliano Nardin din cadrul proiectului  „RoART goes virtual“ voi detalia în acest articol, întrucât aceasta este însoțită de piesa muzicală a lui Coco Rosie „By Your Side” care constituie elementul cheie al conceptului artistic, cel puțin din punctul meu de vedere. Sigur, expoziția este însoțită de un statement curatorial semnat de Doinel Tronaru, dar versurile melodiei par a spune mai mult decât acesta. Selecția expozițională conține, după cum aflăm din textul de sală, o serie de lucrări reprezentând mirese:Giuliano Nardin, Bride (2007)


Nuntă, bal şi spital, noua selecţie de lucrări a pictorului bucureştean Giuliano Nardin oferită de Asociaţia Arbor, de data aceasta «spectatorilor» galeriei virtuale, celor care «rătăcesc» neobosiţi pe cărările online-ului, cuprinde opere ale artistului din toate perioadele sale de creaţie, de la uleiurile boteriene reprezentând mirese deşănţate şi dezlânate, cu forme deformate şi de o graţie dizgraţioasă, pe care Giuliano le lucra prin 2007-2008 (şi care i-au adus faima mai târziu, la prima lor expunere în Bucureşti), până la lucrările fanteziste şi aparent naive, care ne-au făcut să vorbim despre o «Nardinie» la recenta lor expunere la Arbor.art.room. Le unifică însă tema comună aleasă de curator, cea a «relaţiilor de familie» mai mult decât complicate, pe care le redă în opera sa Giuliano Nardin: pe lângă «miresele» deja menţionate, majoritatea lucrărilor reprezintă un «el şi o ea», aflaţi în cele mai bizare poziţii şi situaţii (rar apare şi câte-un copil fantomatic, agăţat de mâna unuia dintre membrii cuplului «damnat»).” (Doinel Tronaru)Giuliano Nardin, VR Solo Show, Exhibition View (2021)


Giuliano Nardin este un „pictor român, cu «rădăcini» italiene în familie” – pentru a-l cita în continuare pe Doinel Tronaru – al cărui mod de exprimare artistică se apropie mult, într-adevăr, de un stil naiv, sau mai bine zis pseudo-naiv, întrucât artistul este absolvent UNArte. Stilul acesta primar (i se mai spune, de altfel, și „primitivism”) recurge la simplitate și sinceritate într-atât încât lucrările lui Nardin ajung să înfățișeze adevărate pictograme sau simboluri, eludând a transmite atribute suplimentare în legătură cu personajele sale. Fiind prea puține detalii despre subiect, sau mai bine zis indicii despre viziunea proprie în ceea ce privește tematica aleasă de artist, versurile pline de ironie fină ale melodiei ne oferă o binevenită cheie de interpretare a acestor reprezentări de mirese:

I’ll iron your clothes
I’ll shine your shoes
I’ll make your bed
And cook your food

I’ll never cheat
I’ll be the best girl you'd ever meet
And for a diamond ring
I’ll do these kinds of things

În acest sens consider că „By Your Side” a lui Coco Rosie constituie un element cheie în expoziția personală „Nuntă, bal şi spital“ a lui Giuliano Nardin, solo show care poate fi vizitat în continuare, virtual, pe www.theopen-art.com.
Giuliano Nardin, VR Solo Show, Exhibition View (2021)Texte de(spre) expoziții. #1 Precogniții ale artiștilor, acum și în secolul trecutAna Sultana Cipariu

(nr. 7-8, iulie-august 2021, anul XI)