Orizonturi de Artă. Texte de(spre) expoziții, serie semnată Ana Sultana Cipariu

Orizonturi de Artă continuă în acest număr seria de articole intitulată Texte de(spre) expoziții, sub semnătura Anei Sultana Cipariu, publicist și curator.

Absolventă a programului de master ecm - educating/curating/managing din cadrul Universității de Artă Aplicată din Viena, Ana Sultana Cipariu este interesată, cu precădere, de textele care însoțesc expozițiile. În prezent, scrie o teză de doctorat cu titlul
Poetica textului curatorial la Școala Doctorală a Universității din București.

În seria de articole
Texte de(spre) expoziții, Ana Sultana Cipariu propune spre analiză și interpretare statement-uri curatoriale a căror actualitate o consideră relevantă în contextul artei contemporane.


#3 Pictură poetică sau blasfemică?


Mai rar s-a întâmplat în ultima vreme ca o expoziție de pictură să stârnească în peisajul cultural autohton controverse așa cum a făcut-o cea cu titlul „Time Rush” a lui Genu Berlo de la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia, având-o curator pe Ana Negoiță. Anulată din cadrul programului expozițional al instituției de cultură aflată în subordinea Primăriei Municipiului București din motive, după cum au susținut delatorii ei, de reprezentări religioase și nuditate, după ce, inițial, selecția expozițională a fost aprobată de către o comisie de la Palatul Brâncovenesc, personala a fost reiterată cu un titlu nou – „Time Rush. CENSORED”, la Galeria Galateca din București, reunind doar acele lucrări care au determinat actul excomunicant.


Time Rush la Galateca


Chiar dacă ne-am putea gândi că acest eveniment este unul singular, local, izolat, dat fiind trecutul nostru recent și moștenirea dificilă a dictaturii comuniste, cenzura culturală încă se manifestă atât pe plan național, cât și internațional, la vecinii noștri din Europa de Est și nu numai. Și totuși, ce anume din pictura lui Genu Berlo a provocat controverse? Cunoșteam practica sa artistică încă de la prima sa personală care a avut loc în cadrul NAG 2019, la ATELIER 030202, spațiu expozițional coordonat de Mihai Zgondoiu, și, recunosc, tocmai faptul că un corpus de lucrări ale sale a generat o serie de articole, interviuri și emisiuni legate de libertatea de exprimare, m-a determinat să explorez cu mai multă atenție expoziția „Time Rush. CENSORED”, deschisă publicului între 9 și 25 septembrie 2021.
Inițial, textul curatorial propunea direcții și formule estetice de receptare, în timp ce, în textul celei de-a doua expoziții, aprecierile estetice au fost înlocuite de miza receptării unui act de cenzură: „De această dată, în cadrul spațiului Galeriei Galateca, va fi prezentat nucleul central, corpusul de lucrări care a generat procesul de cenzură; mai exact vor fi expuse o parte dintre lucrările care au surse de inspirație biblice, redate în structuri vizuale «necanonice și non-dogmatice», dar și din seria de nuduri care au contrariat spiritele pudibonde.” Astfel, de la „suprafața picturală, grafismul, relațiile cromatice, texturile din epiderma pânzelor”, ajungem strict la contextul în care expoziția a avut loc, la cenzură etc.
Oare relevanța stilistică și cea a discursului vizual s-au pierdut pe drumul dintre Mogoșoaia și București? Faptul că tratează teme biblice sau nudul, n-ar fi primul lucru pe care l-aș putea spune despre lucrările lui Genu Berlo expuse la Galateca – în proximitatea Muzeului de Artă al României, unde nudurile sunt, de altfel, mult mai explicite. Mai degrabă se remarcă în expoziție background-ul de arhitect al artistului, prin perspectiva și unghiul din care sunt abordate unele compoziții, precum și o anume atmosferă de atelier, vădit intenționată prin modalitatea de expunere.


Time Rush Censored


Oricum, lucrările lui Genu Berlo, scoase din contextul narativ al cenzurii, al excomunicării sau al îngrădirii libertății de exprimare sunt, până la urmă, comparativ cu alte proiecte artistice recente, care au scandalizat un anume segment de public pe la începutul anului, unele cuminți, mai degrabă senzuale decât sexuale, mai degrabă poetice decât blasfemice, făcând vizitatorul să se întrebe de ce au fost cenzurate?


Expoziție Genu Berlo la GalatecaToate articolele din această serie se regăsesc în rubrica noastră Texte de(spre) expozițiiAna Sultana Cipariu

(nr. 10, octombrie 2021, anul XI)