Lui Pier Paolo: Dario Bellezza, Attilio Bertolucci, Mario Luzi, Valerio Magrelli, Andrea Zanzotto

În spaţiul nostru special Centenar Pasolini publicăm o serie de poezii dedicate poetului originar din Friuli de câţiva dintre cei mai importanţi colegi de breaslă. Primul este Dario Bellezza, destinat „diversității”, asemenea marelui său prieten și confesor Pasolini, cel care îl decretase încă de la debutul, cu volumul Invettive e licenze din 1971, drept „cel mai important poet al noii generații”.
Al doilea este poetul Attilio Bertolucci, prietenul şi vecinul din Roma al lui Pasolini. Cei doi au fost legaţi de o prietenie umană şi literară deopotrivă, prin poeziile pe care şi le-au dedicat reciproc, oferindu-ne unul dintre cele mai frumoase dialoguri din literatura italiană a secolului XX. De altfel, Attilio Bertolucci a fost cel care l-a introdus pe Pasolini în lumea editorială, punându-l în legătură cu editura Guanda, pentru antologia de Poesia dialettale del Novecento (1952) şi pentru Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare italiana (1955), şi prezentându-l apoi lui Livio Garzanti, editorul romanelor și volumelor de poezie care vor urma, de la Le ceneri di Gramsci (1957) încoace. Începând din 1956, Attilio este și unul dintre personajele narațiunii poetice pasoliniene.
În continuarea seriei noastre, poeţii Mario Luzi, Valerio Magrelli şi Andrea Zanzotto.


DARIO BELLEZZA


Lui Pier Paolo (1975)

Nicicând nu mă voi resemna cu moartea ta.
Atât de indispensabil mi-ai fost, atât de necesar
ca să mă gândesc că pământul nu te va mai vedea,
iar viaţa te-a abandonat urlet de durere fără odihnă
sau pace din plăcere. Ideea că nu aveai
nici un chef să mori, deşi ca toţi poeţii moartea
de-atâtea ori o invocaseşi, până a o exorciza
mă înspăimântă. Nu voiai să mori,
ştiu asta; nu atât de departe, ucis,
ciopârţit, călcat şi limita asta absurdă
a destinului îmi dă fiori.
Vino să-mi spui de ce-ai murit, de ce ne-ai lăsat,
dacă există Dumnezeu în vreo parte a celor create!
Tu ai fost singurul inteligent şi părinte să-mi
astâmperi foamea şi setea de plâns!
Vezi: îţi aduc omagiu în rime;
tu m-ai dorit poet, iar eu sclavul tău
m-am făcut, tu ai apărat la mine
diversitatea iar eu mi-am compensat fapta
cu bunătatea ta de cititor atent şi curios. Cât de inteligent
erai, dragă Pier Paolo, cât de misterios şi de straniu;
cum ne-ai lăsat aici pe toţi orfani de un tată
ce n-a voit nicicând tată să fie dar care era,
prin fapte şi în vorbe, mai tată decât toţi, mai învăţător.
Şi eu te-am trădat de-atâtea ori, dar erai atât de prezent,
atât de mereu necesar de a trebui să disting
cu tine fiecare rând pe care-l scriai ca să nu mă sufoc;
dar îţi iubeai atâta libertatea încât în a ta o iubeai
pe a celuilalt şi pe a mea o îndrumai cu iubire
distrat şi divin.
Nu mă voi consola nicicând de dispariţia ta şi te voi
căuta de-acum numai în acel plâns care este memoria
unde nu există spaţiu pentru viaţă ori pentru neliniştea
de a te întâlni încă, la Sabaudia, la restaurant, acasă la Elsa sau la Laura!

Lacrimi adevărate îmi scaldă obrajii, acum, şi scriind
această mărturie a mea nu mă ruşinez că sunt
sentimental. Ne dăm seama de întreaga iubire
faţă de cineva numai cu actul practic al morţii sale.
Nu doream asta, nici n-am prevăzut-o. Iar acum că e
o realitate ce jigneşte şi arde înlăuntru fără oprire, iartă-mă,
scumpule, dacă amintesc lumii ceea ce, tu murind, a
pierdut.
O lumină, un spaţiu nesfârşit de poezie, o inimă
tulburată şi liniştită în vrerea de a trăi.
Duşmanii tăi se vor bucura. Unul mai puţin, au zis.
Ruşine! Ruşine! Plângeţi, băieţi, măcar voi
moartea lui Pier Paolo; nimeni ca voi nu poate
fi acolo unde Pier Paolo voia să trăiască şi să lucreze.

 

În cruda zi în care un poet a căzut (1976)

Pasolini dispărut, ucis ca un câine vagabond
într-o înspăimântătoare periferie de noroi într-o zi de noiembrie
nicicând nu vei mai reveni în această Italie a miracolului
unde tehnocraţia va triumfa peste puţin, conformismul
noilor stăpâni, scârboşi nazişti atei sau catolici ai unei neînţelegeri
nominale numai ce persecută pe cei diferiţi, distrugând
orice anarhie, orice ideală frumuseţe;
nicicând uitat chip trăind alături de tine
atâţia ani de-acum pot uitat, încrustat
în minciunile tale radioase de poet cetăţean
sublim tovarăş de nopţi pe pământ gol
vorbind de cărţi şi de iubiri.

Pasolini, te-au ucis, nu meritai să mori
nici să vezi masacrul trupului tău sfânt
în timp ce toţi poeţii ermetici neorealişti sau avangardişti
acoperă cu poeziile lor de duhoare umila Italia
şi lumea, nici nu ştiu când totul va lua drumul Eternului
iar anotimpurile moarte vor cunoaşte aroma dispariţiei tale
nemântuită rană mă conduce pentru întregul rest al vieţii
părăsesc sentimentul şi norocul vrea ca eu să ştiu
să supravieţuiesc doliului, dar e ca şi când ar fi prima zi
a plecării tale din acest unic co-sex al celor vii.   
ATTILIO BERTOLUCCI

Când ţi-i aminteam pe Virgil şi Catul

Într-o zi, dedicându-ţi
acea „Mică Odă Romei”
ţi-i aminteam pe Virgil şi Catul
care aici suferiră fiindcă
„aici un an e ca oricare altul,
un anotimp la fel cu celălalt,
iubirea un belşug ce jigneşte,
un privilegiu indefinibil”.

Mai târziu, răspunzându-ţi,
unei negre prorociri a ta
despre ţara noastră, despre supravieţuirea ei, ţi-am scris, nevinovat,
„dar durează mult
aceste amurguri ca vara când nicicând, nicicând,
nu mai soseşte ceasul lămpii aprinse,
a spuzelor acelora ce i se opun – şi durează
răbdarea anilor – pe care lămpile iubirii le-au rănit – ”.
Ţara supravieţuieşte, ţara ta pe care Tagliamento o ţărmureşte
şi acoperă oasele tale nu cenuşile tale
nu departe da unde fratele tău Guido
cu trupul său adolescent a însângerat pământurile nu departe de Srebenica şi Tuzla.

Supravieţuire
fie cu violenţă.


MARIO LUZI

Era zorit de două Erinii

În grabă. Pauza e pe sfârşite.
Şi, apoi, domnii mei, nu-mi place a pune sentinţe la urmă.
Acest la urmă schimbă evenimentele
mari şi mici. Pe unele le strică,
pe altele le adevereşte, poate,
în neaşteptata lor esenţă. Totuşi nu ştim asta,
ne amestecă aceeaşi alchimie
care în noi, ca şi în lume, dă de lucru.
Pasolini ? M-am gândit la el
de mai multe ori
şi la acele gânduri întâmplătoare vă îndrum.
Există moduri inegale de a sta în echilibrul timpului,
în aceeaşi istorie, cu tulburare.
Există moduri şi moduri de a trăi inegalitatea.
Cu toţii se aflau în arenă, asta năştea dramă.
E greu astăzi a stabili acele dramatis personae
şi care au fost rolurile.
Materia din recipient era stingheră
totuşi înfocată şi aspră. Suferinţă era
oriunde. Oriunde nu era
falsitate sau cinism era suferinţă. El agonistul
n-avea scăpare. Îl zoreau
două Erinii: disperarea  
şi vitalitatea, la fel de înfometate.
Îl muşca inteligenţa sa.
Pierduta integritate a lumii
vorbea scrisă în ruinele sale,
şi era, cred, cu mândrie adevărat,
narcisist chiar era,
şi sacrificial, sper.
Dar iată mă strigă dinlăuntru: sus cortina!VALERIO MAGRELLI

Sfânta biserică romană şi privighetoarea 

Ar fi ameninţat un vânzător de benzină
cu pistolul încărcat
cu un proiectil de aur.

Cineast şi poet, giuvaergiu şi balaur!
Însă ce să conteşti acestei acuzaţii,
arma sau glonţul?
Acea împuşcătură niciodată trasă
traversează opera sa
aplecându-se spre un dublu oximoron,
fantastică nălucă
de violenţă şi de milă,
de sânge şi laur.
ANDREA ZANZOTTO

Argintii noduri ale trecerilor tale

Traversând Friuli*

Şi acum – poate – nicicând –
eşti în facerea şi desfacerea
de pajişti gânduri spini arşi
de azur, clipă de clipă,
din câmpii până-n munţi primordiali
Nu-i nimic care să poată
epuiza această inimaginabilă
fibrilaţie
nici mână care să pătrundă hotărând
un sens ultimativ
– ca într-un film fosilă – vieţii tale

o, Spiriduşule**

Aproape pe brânci şi orbi pe jumătate dar
aproape bucuroşi încrucişăm deja
argintiile noduri ale trecerilor tale
spre alte povestiri
alte      elemente
………………………..

 

* În original, în dialectul friulan: For a par al Furlàn
** În original, în dialectul friulan: Benandante, făpturi neliniştitoare, dar pozitive în străvechiul folclor friulan. 


Traducere de George Popescu
(nr. 12, decembrie 2022, anul XII)