Multiplele daruri alese ale unei doamne a culturii române, Coleta de Sabata. In memoriam

Revista noastră aduce un omagiu memoriei unei remarcabile doamne a culturii române, Coleta de Sabata (5 ianuarie 1935, Arad - 16 octombrie 2021, Timişoara), care ne-a părăsit de curând, la 86 de ani. O personalitate polivalentă, om de știință și cultură, profesor emerit doctor inginer, prima femeie din România rector al unui institut tehnic (a fost rectorul Universităţii Politehnica Timişoara în perioada 1981-1989), scriitoare talentată, membră a Uniunii Scriitorilor din România. În 2018 a fost propusă pentru acordarea Premiului Nobel pentru Literatură.

În această pagină publicăm intervenţia doamnei prof. Viorica Bălteanu, distinsă italienistică care care şi-a desfăşurat activitatea la Universitatea de Vest din Timişoara, scriitoare şi traducătoare, iar într-o altă pagină contribuţia doamnei Ioana Grosaru, preşedinte al Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.


Prea mulți nu sunt oamenii fericiți de Pronie cu multiple daruri. Distinsa doamnă Coleta de Sabata din rândul acestora a fost, iar – prin ceea ce a lăsat important generațiilor viitoare – rămâne.

Realizările în disparate domenii le-a clădit nu doar prin înzestrarea naturală: inteligență vie, imaginație bogată, nestăvilită curiozitate intelectuală, consistentă creativitate, titanică putere de muncă, vocație bine strunită, atât în ramura tehnicii, cât și în zona literaturii și a vieții cotidiene, ci și prin neostoită trudă fundamentată pe disciplină, fermitate în jalonarea traseului de urmat cu tenacitate, în scopul atingerii performanțelor înalte. Bine este ca tinerii să știe că ajunge departe cine își propune țeluri greu de atins, în același timp fixându-și cu înțelepciune un traiect limpede conturat, cu etape atent stabilite. Modelul reprezentat de viața doamnei Coleta De Sabata este grăitor.

Urmându-și dorința irepresibilă de a cunoaște, a știut să-și alcătuiască –  încă din copilărie și din anii formării pe băncile școli și ale universității – o solidă cultură generală. Prin lecturi temeinice, frecventarea spectacolelor de calitate, a muzeelor și a galeriilor de artă, prin călătorii. Puncte de reper au fost orașele Arad, Timișoara, multe alte locuri, fără ancorare strictă în citadin.

Pasiunea pentru tehnică a transformat-o într-o carieră universitară parcursă până în vârf și culminând cu funcția de rector la Politehnica din Urbea de pe Bega. Nu a existat în România altă femeie-rector, în anul 1981. Mai cu seamă, într-un domeniu în care excelau aproape numai bărbații. Prin activitatea pedagogică, profilul complex al doamnei Coleta de Sabata tinde a se întregi, adăugându-i-se și vocația de familistă.

Fericitul lung matrimoniu cu inginerul, tot electronist, Ioan De Sabata, profesor universitar foarte apreciat, a fost împlinit prin nașterea fiului lor, Aldo, iar – mai târziu – ca dubli bunici. Aici trebuie aflată, în mare măsură, iubirea doamnei Coleta de Sabata pentru tot ce înseamnă Italia, fiindcă admirabilul său tovarăș de viață făcea parte dintr-o a treia generație de friulani, care au muncit în Transilvania, în a doua jumătate a secolului romantic, stabilindu-se în Beiuș.

Vocația literară i-a acaparat anii maturității depline, materializându-se în 16 volume de autor publicate cu începere din 1991, cinci monografii și evocări legate de Politehnica timișoreană, un roman de Gianluca Testa și o culegere de poezii de Luciano Pizzicono tălmăcite din italiană, prezențe în volume colective. În anul 2006, prolifica scriitoare Coleta De Sabata mi-a cerut să-i traduc în italiană volumul prim al seriei de șase romane despre familia soțului său. Doamna care scria traducerea la computer îmi cunoștea bine caligrafia foarte lizibilă și aștepta cu sufletul la gură paginile pe care i le aduceam pentru transcrierea computerizată. Le păstrez încă. M-am bucurat că autoarea a rezonat la propunerea mea, modificând benefic titlul cărții ce a devenit în versiunea italiană La cronaca della famiglia De Niro. Îi explicasem că substantivul clan are multiple conotații, nu doar italice și nu doar benigne, de asemenea, că autorul chiar are căderea de a face modificări succesive ale propriilor opere. 

Plecarea doamnei Coleta De Sabata în sferele eternității înseamnă durere, cum înseamnă și confirmare din partea implacabilei judecăți date de posteritate oamenilor care nu și-au irosit în van răstimpul popasului terestru. Somn lin și neuitare strălucitei noastre concitadine!

Viorica Bălteanu

Doamna Coleta De Sabata, mari personalităţi timişorene, 2020
Foto credit: Constantin Duma

Doamna Coleta De Sabata, emisiune la TVR Timişoara, 2017
Doamna Coleta De Sabata cu Tania Stavilă-Ţunaş (TVR Timişoara)

În anul 2017, Tania Stavilă-Ţunaş de la TVR Timişoara a înregistrat cu doamna Coleta De Sabata o ediţie a emisiunii Întâlniri esenţiale. Una dintre cele mai pilduitoare, pe care vă invităm să o urmăriţi la acest link.(nr. 11, noiembrie 2021, anul XI)