BIBLIOTECA ORIZONTURI ISTORIE

În secţiunea Istorie din „Biblioteca Orizonturi” publicăm cărţi, cataloage şi articole de specialitate, în format pdf, dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în epoca contemporană. Invităm călduros istoricii să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.

Această secţiune cuprinde publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia..


Articole de specialitate în limba română

CRISTEA Ovidiu

Ştefan cel Mare în sursele veneţiene: câteva consideraţii, în Analele Putnei, I, 2005, 1.

Ştiri, politică şi război în Moldova lui Ştefan cel Mare, în Analele Putnei, X, 2014, 1.Articole de specialitate în limba engleză


CRISTEA Ovidiu

A Strange Tale: King John Albert's Moldavian Campaign (1497)
, în Marino Sanudo’s Diarii, 2013.

The Ottoman Campaign of 1484 in the light of some new Venetian Sources
, în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, IV, 2012.

Venice Confronting the Ottoman Empire: A Struggle for Survival (Fourteenth–Sixteenth Centuries)
, în Oliver Jens SCHMITT (ed.), The Ottoman Conquest of the Balkans, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2016.

Venice: the Balkan policy of Hungary and the rise of the Ottoman empire
, în „Revue des Etudes Sud-Est Européennes”, 40 (2002).Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.