DATABASE STUDII DE ITALIENISTICĂ: 1998-2022

Baza de date online Italienistica studii cuprinde titlurile de cărţi de autor, volume colective, antologii literare, dicţionare, manuale, publicate în România în cadrul tematic larg al italienisticii: publicaţii dedicate limbii, literaturii, artei, istoriei, civilizaţiei şi culturii italiene în general. Baza de date reuneşte toate titlurile cuprinse în „Bibliografia cărţilor în curs de apariţie - CIP”, parte a Catalogului Bibliotecii Naţionale a României.
Este o iniţiativă menită să ofere în premieră un instrument operativ centralizat, de mare utilitate atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg.
Baza de date este creată şi îngrijită de Afrodita Carmen Cionchin.
Actualizarea se realizează prin contribuţia unui grup de studente în cadrul practicii profesionale coordonate de prof. Smaranda Bratu Elian de la Universitatea Bucureşti: Miruna Dumitru şi Andreea Cătălina Ungureanu (Univ. Bucureşti, 2020-2021); Julia Danciu şi Selena Puiu (Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2021-2022), Ramona Hoarţă şi Cristina Pleşca (Univ. „Ovidius”, Constanţa, 2021-2022).


Volume de studii, antologii literare, dicţionare, manuale

2022

PRESURĂ CĂLINA Nicoleta (a cura di), Unità in diversità attraverso 160 anni di narrativa italiana(1861-2021): dall’Unità d’Italia fino ad oggi Antologia ricreativa di prosa, Craiova, Eitura Universitaria.

În Italia

PÎRVU Elena (a cura di), Forme, strutture, generi nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 20-21 settembre 2019, Firenze, Cesati Editore:

2021

*** Dicţionar multilingv de construcţii fixe (română-franceză-italiană-spaniolă-portugheză), Coca Monica (coord.), Lavinia Seiciuc, Ciprian Popa,  Suceava,  Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
*** ** Euroversuri: antologie româno-italiană, Olimpia Dobre Amore, Petre Cristea, Bruno Labate, ..., Buftea, Izvorul Cuvântului.
*** Ghid de conversaţie: italiana, Timişoara, Editura Linghea.
*** Il romanzo italiano contemporaneo: 1950-2021, a cura di Milly Curcio e Monica Fekete, Cluj-Napoca, Presa universitară clujeană.
ANTON Corina, «Grandissima e smisurata paura». Una proposta di lettura di novella del Cinqueccento, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
CARABELA Georgeta-Liliana, MANEA BUSUIOCMihaela, Limba modernă italiană: manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CĂRCĂLEANU Eleonora, Omagiu lui Dante Alighieri, Bucureşti, Editura Universităţii Titu Maiorescu.
LASZLO Alexandru, PECICAN Ovidiu, Per la selva oscura. Dante parlato, seconda edizione, traduzione italiana Laszlo Alexandru, Cluj-Napoca, Editura Ecou transilvan.
GUARRACINO Vincenzo, Dante e gli altri: letteratura italiana in pillole, Bacău, Cosmopoli.
MARTIN Aurora,  Eserciziario d'italiano per modi di dire: il corpo umano, Bucureşti,  Pro Universitaria.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă italiană: clasa I, București, Editura Didactică și Pedagogică.
MION POP Mariana, Limba modernă italiană: clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

2020

*** Dal Danubio al Tevere, andata e ritorno!: raccolta di testi collettivi autori italiani e romeni / De la Dunăre la Tibru, dus şi întors!: colecţie de texte colective, autori italieni şi români, Bucureşti, Editura Minela.
*** Metamorfoze lirice: microantologie de poezie armeană, ebraică, elenă, italiană, rromă, rusă, ucraineană, arabă, franceză, prefață de Daria Tănăsucă, Iaşi, Editura Ars Longa.
CARABELA Georgeta-Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă italiană: manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CARABELA Georgeta-Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Italiană: limba modernă 1: manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
DELUREANU Ștefan, Italia şi România spre unitatea naţională: un secol de istorie paralelă (1820-1920), Ed. a 2- a, Bucureşti, Editura Paideia.
GORUN Octavian, Vioara în barocul muzical italian: tehnică şi stil: studiu de caz - Giuseppe Tartini, Craiova, Universitaria.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Infernul, Chișinău, Editura Cartier.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Paradisul, Chișinău, Editura Cartier.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Purgatoriul, Chișinău, Editura Cartier.
MARDAR Antoaneta Marta, A multifaceted approach to collocations: in English, Romanian and Italian,  Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
MARTIN Aurora, L'italiano per modi di dire: campi semantici di riferimento: il corpo umano, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă : italiană: clasa a II-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Limba modernă italiană: clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
NICOLAU Vladimir M.,  Dicţionar poliglot de ştiinţa şi tehnologia lemnului: român - francez - german – italian, introd. de ing. Vladimir M. Nicolau, Roman, Papirus Media.
POPA Daniela Luminița, Poetica traducerii poeziei lui Mihai Eminescu în limba italiană, Floreşti, Editura  Limes.
TURCUŞ Veronica, TURCUȘ Sebastian, Italia-România: o bibliografie cât o istorie, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia. Atti del X Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 14-15 settembre 2018, Firenze, Franco Cesati Editore.

2019

*** Verbi irregolari italiani, Ediția a 2-a, Sibiu, Editura A.T.U.
BĂDELIŢĂ Corina-Gabriela, Mitul labirintului în proza italiană a secolului al XX-lea: modelul greco-latin şi valorificarea lui, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza".
BORCIA Otilia Doroteea, Italiana pentru copii / L'italiano per i bambini, Bucureşti, Editura Dio.
BORCIA Otilia Doroteea, Limba italiană: curs intensiv, Ediția a 3-a, Bucureşti, Editura Universitară.
CARABELA Georgeta Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă italiană: manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CARABELA Georgeta Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă 1 italiană: manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CĂPRARU Angelica, L' architettura parla italiano: prove di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in italiano per l'architettura: livello B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
CĂPRARU Angelica, Provocări ale comunicării interculturale - Stereotipuri şi prejudecăţi: perspectivă comparativă, italiană şi germană, Bucureşti, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
CĂRCĂLE Victor-Andrei, Vocabolario giuridico: italiano-inglese-romeno, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
FRANCO Elena, Învaţă italiana de acasă cu metode testate, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Învaţă italiana folosind imagini, Sibiu, Editura A.T.U.
GEBĂILĂ Anamaria, L'attenuazione nel discorso politico ai tempi del "gentese": una prospettiva contrastiva francese-italiano-rumeno, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
IONESCU Denisa Alexandra, Schimbări de nume - Numele ca mască: studiu comparativ cu privire la onomastica românească şi cea italiană, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
IORGA Nicolae, Poporul italian în trecut şi în present: cinci conferinţi, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
MARTIN Aurora, La lingua italiana per modi di dire: campi semantici di riferimento, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă italiană: clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă italiană: clasa a II-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Limba modernă italiană: clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
POPA Ciprian, Neologismul de origine italiană în terminologia românească, Iaşi, Editura PIM.
POPA Ciprian, Sintassi della lingua italiana: teoria & esercizi, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”.
SALUSTRI Luigi, La rosa dei venti, Adjud, Editura Armonii culturale.
SILVESTRINI Marcello, VRĂMULEA Marinela, CAZACU Lidia, In Giro per l'Italia in 14 tappe: corso di lingua italiana per parlanti rumeno: livelli A1-B2, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Dal libro a stampa a internet: metamorfosi della ricerca linguistica e letteraria italiana. Atti del IX Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 15-16 settembre 2017, Firenze, Cesati Editore.

2018

*** XX anni di insegnamento dell'italiano a Timişoara Italianistica: esperienze passate, presenti, prospettive future, coord. Mirela Boncea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.
*** Mic dicţionar de terminologie biblică italian-român,
coord. Nicoleta Presură-Călina, Mihai Valentin Vladimirescu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
*** Testo, contesto, metatesto. Studi di letteratura, linguistica e traduttologia. In onore di Smaranda Bratu Elian, ediție îngrijită de Oana Boșca-Mălin și Aurora Firța, Iaşi, Editura Institutul European.
*** Vorbar român-italian., Timişoara, Editura Linghea.
BODEA Florica, Limba italiană: disciplină opţională în ciclul primar, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg.
BOTEZ Liliana, Il mio primo libro d'italiano: schede di lavoro per la prima e la seconda elementare : culegere de exerciţii de limba italiană pentru clasele I – II, Vaslui, Editura Media Sind.
BOTEZ Liliana, Impara l'italiano cantando / Învaţă italiana cântând, Vaslui, Editura Media Sind.
CONDREA-DERER Doina, Ramiro Ortiz, Nina Façon, Giuseppe Petronio, Rosa del Conte: universitari în România şi în Italia, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român.
DRĂGAN Alina, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 2-a, Constanţa, Editura Eduard.
LASZLO Alexandru, Antologia di letteratura italiana per le scuole, Cluj-Napoca, Editura Ecou transilvan;
LASZLO Alexandru, A revedea stelele. Contribuții la studiul operei lui Dante, ediția a doua, adăugită, Cluj-Napoca, Editura Ecou transilvan.

LASZLO Alexandru, Memorator de limba italiană. Gramatică practică, ediția a treia, Cluj-Napoca, Editura Ecou transilvan.

MODESTI Giorgio, Cristalli in fiamme, Bucureşti, Editura Minela.
PAVEL Cornelia, Particularităţi lingvistice ale comunicării în revistele electronice pentru femei: analiză contrastivă (limba română/limba italiană), Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
SALUSTRI Luigi, Ner mare... ner vento : sonetti scelti, Bucureşti, Editura Armonii culturale.
SOPON Diana Anneliese, Comunicare negli affari - italiano in uso, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
SOTTOCORNOLA Claudio, Fin de siècle: poesies/poésies: 1974-2008, Iaşi, Editura PIM.
TOMA Lăcrămioara, Literatura istorică umanistă în Italia - Francesco Guicciardini, Suceava, Editura George Tofan.

In Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti dell’VIII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 16-17 settembre 2016, Firenze, Franco Cesati Editore.


2017

*** Italia, Bucureşti, Reader's Digest.
*** Italiana: ghid de conversaţie,
Ed. a 3-a, rev.. ,Timişoara, Linghea.
*** Lingvistică romanică: caiet de studiu individual: programul de studii Limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză/italiană: anul de studii III,
coord. disciplină: conf. univ. dr. Cosmin Căprioară, Ed. nouă, Constanţa, Ovidius University Press.
ANTON Corina, Esercizi di grammatica italiana, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
BOTEZATU Florentina Gabriela, Limba italiană: curs practic, Cluj-Napoca, Accent.
CĂRCĂLE Victor-Andrei, 333 domande e risposte di grammatica italiana, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
COJOCARU-BOROZAN Maia, BUSHNAQ Tatiana, ȚURCAN-BALȚAT Lilia,..., Glosar român-englez-rus-francez-italian: pedagogia culturii emoţionale, Bucureşti, Editura Moroşan.
DAVID Iuliana, Esercizi lessicali e di traduzione: quaderno di studio per il corso pratico dell’­italiano: livello intermedio - Exerciţii lexicale şi de traducere: caiet de studiu pentru cursul practic de limba italiană: nivel mediu, Bucureşti, Editura Universitară.
DAVID Iuliana, Limba B (italiană) - curs practic: caiet de seminar: Limba şi Literatura română - o limbă şi literatură modernă (italiană) Anul I, Constanţa, Ovidius University Press.
FRANCO Elena, Ghid cuprinzător în limba italiană pentru şoferi de taxi, camion, autobuz, mecanici, dealeri auto, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Italiana medicală: limba italiană pentru personalul din spitale, clinici şiinstituţii de îngrijire, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Italiana vorbită de personalul din hoteluri şi restaurante, Sibiu, Editura A.T.U.
GEMAN Bianca Ileana Nedeea, L'italiano tecnico, Bucureşti, Conspress.
GHIŢĂ Valentin, L' italiano di base elementi grammaticali: libro dello studente, Iaşi, Stef.
MIRCESCU-BONDERGAARD Claudia Gabriela, L'italiano chiaro e tondo: lingua italiana: corso pratico: libro e quaderno deglie sercizi, Bucureşti, CD PRESS.
PAVEL COLOMBO Diana Loredana, Dicţionar român-italian, italian-român, Craiova, Sitech.
PÎRVU Elena, Storia della lingua italiana: curs universitar pentru învăţământul la distanţă, Craiova, Universitaria.
PURICE Corina Lăcrămioara, Italia, Germania şi România în secolul XIX, Râmnicu Vâlcea, Proşcoala.
ŞUTA Simona, Un giro per l'Italia e l'italiano: corso di lingua, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche. Atti del VII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 18-19 settembre 2015, Firenze, Cesati Editore.

2016

*** Gli antichi Stati italiani e l'Europa Centro-Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna, a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, Băila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I".
*** Saggeza italiana: 1550 citazioni, Bucureşti, Editura MyEbook.
*** Verba volant: antologie de poezie româno-italiană., Bucureşti, Editura Anamarol.
AIOANE Mirela, L'italiano contemporaneo, Iaşi, Editura PIM.
ARDELEAN Nicoleta Mihaela, Opera romantică italiană de la începutul secolului al XIX-lea reflectată în creaţia lui Vincenzo Bellini, Bucureşti, Editura Muzicală.
BELLINI Giancarlo, Bandiera ed altri racconti, Râmnicu Vâlcea, Editura Bibliostar.
BOŞCA-MĂLIN Oana, Cultura e civiltà italiana, Volumul I: Dalla Preistoria all’Antichità, Bucureşti, Editura Humanitas.

BOTEZATU Vanina-Narcisa, Studiu lingvistic al discursului juridic în limbile română şi italiană, Cluj-Napoca, Accent.
COLFESCU Silvia, Italia: ghid turistic, Ed. a 2-a, rev., Bucureşti, Editura Vremea.
COSMA Iulia Mihaela, Curs practic de limba italiană, Ed. rev., Timişoara, Editura Universităţii de Vest.
DRĂGAN Alina, Dicţionar român-italian/italian-român, Constanţa, Editura Eduard.
DRĂGAN Alina, Ghid de conversaţie român-italian, Constanţa, Editura Eduard.
DRĂGULIN Ioana Cristea, Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci, prefață de Angelo Chielli, Editura Adenium, Iași, Colecția „Biblioteca Gramsciana”.
FOBO Ettore, Musiche per l'oblio / Music toforget, Iaşi, Editura PIM.
LASZLO Alexandru, Dicționar italian-român, român-italian, ediție revăzută și completată cu un ghid de conversație, Chișinău, Editura Știința.
MLADIN Paula, I pronomi e gli aggettivi possessivi in italiano, Craiova, Editura Revers.
MUSTĂŢEA Mihaela, Italia şi construcţia europeană: politica externă italiană în primul deceniu postbelic: (1945-1955), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
RADU-POP Ana-Maria, Elementul italian în dialectul istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

ŞUTA Simona, Curs de limba italiană pentru începători / Corso di lingua italiana per principianti: eserciziario, Ediția a 2-a, revizuită, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
UTALE Roxana, Arhitecturi interioare - salon şi dependinţe: personajul feminin în teatrul italian al secolului XX, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.ZELETIN C. D. (preudonim al autorului Constantin Dimoftache), Scrieri, 7 vol., Vol. 6 : Lirica italiană, Bucureşti, Editura Spandugino.


2015

*** Antologie de poezie româno-italiană, coord. De Daniel Luca, Buzău, Editura Editgraph.
*** Italiana: ghid de conversaţie
, Ediția a 2-a, Timişoara, Editura Linghea.
*** Mic ghid de conversaţie român-englez-italian, coord. Mariela Gheţeu, Emilia Serghiuţă, Michela De Domenico, Galaţi, Editura Sinteze.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ed. a 7-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
BRAUN Anne, FERDEGHINI Marina, NIGGI Paola, Italiana pentru începători & CD audio, trad. de Alina Moisescu,Bucureşti, Editura NICULESCU.
CHELU Florian Madeva, Sonet: antologie de limbă italiană, Partea I, trad. de C. D. Zeletin, Oradea, Editura Primus.
CHIREA Camelia, Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Editura Unicart.
FERENCZ Aida, Grammatica della lingua italiana, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
FERENCZ Aida, Grammatica della lingua italiana: esercizi, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
ICHIM Magdalena, Sonetul italian şi sonetul englez în Renaştere, Buzău, Editura Teocora.
LASZLO Alexandru, Memorator de limba italiană: gramatică practică, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
LĂZĂRESCU George, Dicţionar italian-român, român-italian de buzunar, Bucureşti, Editura NICULESCU.
NECULAI Emilia, Italiana rapidă în imagini, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
NEGRIȚESCU Valentina, UTALE Roxana, ... , Dicţionar român-italian, coord. de Doina Condrea Derer, Bucureşti, Editura Academiei Române.
PIOARĂ Anca, Italiana rapidă, Ediția a 6-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
SAVU Florin, Învăţaţi italiana fără profesor: curs practic, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
POPA Ciprian, Limba italiană: gramatică & exerciţii, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 7-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
STAICU Razvan, Vizibila despovărare a scriiturii: Postmodernism italian între conferinţele lui Italo Calvino şi textul lui Alessandro Baricco, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica. Atti del VI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 19-20 settembre 2014, Firenze, Cesati Editore.

2014

*** Dicţionarul tău isteţ italian-român şi român-italian,Timişoara, Editura Linghea.
ANDRONACHE Liliana-Florina, Asimilarea anglicismelor în presa scrisă românească şi italiană: studiu contrastiv, Bucureşti, Editura Ars Docendi.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ediția a 7-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
BLAJ Laura A., Imaginea femeii în literatura italiană a Renaşterii, Blaj, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
BORCIA Doroteea, Italiana pentru copii / L' italiano per i bambini, Piteşti, Editura Trend.
CHIREA Camelia, Dicţionar român-italian, Bucureşti, Editura Unicart.
CHIREA Camelia, Limba italiană pentru începători, Bucureşti, Editura Exigent.
FEURDEAN Dana Maria, Comunicare in italiano: lingua d'uso per la comunicazione nella sfera pubblica e negli affari, 2 vol., Vol. 1, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
HUZUM George-Viorel, JEMENEZ GARCIA Ana-Maria, Ghid de conversaţie şi călătorie român-italian, Bucureşti, Editura Astro.
IFTIMI Sorin, Giovanni Schiavoni: un pictor italian în Moldova: (1837-1844), Iaşi, Editura Doxologia.
ŞUTA Simona, Curs practic de limba italiana / Corso di lingua italiana per principianti, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
TAMBA Cristina, MORTARA Sergio, Impararel'italiano al volo / Învăţarea limbii italiene într-o singură zi, Bucureşti, Editura Free Mind Publishing.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del V Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 20-21 settembre 2013, Firenze, Cesati Editore.

2013

CONDREA DERER Doina, NEGRIȚESCU Valentina, UTALE Roxana, ... , Dicţionar român-italian, coord. de Doina Condrea Derer, Roxana Utale, Bucureşti, Editura Academiei Române.
CRAINIC Ana Maria, PEZZUTI Daniela, La storia e noi: breve storia d'Italia dalla preistoria ad oggi con documenti, apparati iconografici, testi, Timişoara, Editura Eurostampa.
DIMA Gabriela E., Influenţe greco-latine în tragedia italiană din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.
LASZLO Alexandru, A revedea stelele. Contribuții la studiul operei lui Dante, Cluj, Casa Cărții de Știință.
LASZLO Alexandru, PECICAN Ovidiu, Per la selva oscura. Dante parlato, traduzione italiana di Laszlo Alexandru, București, Editura Vinea.

MION POP Mariana, Culegere de exerciţii creativ-inovative pentru gramatică, limba şi cultura italiană, partea 1 ,Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
PÎRVU Elena (a cura di), Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi di Craiova, 21-22 settembre 2012, Craiova, Editura Universitaria.
PÎRVU Elena (a cura di), L’italiano nel mondo, a 150 anni dall’Unità d’Italia. Atti del Convegno Internazionale di Studi di Craiova, 16-17 settembre 2011, Craiova, Editura Universitaria.

2012

*** Italiana: ghid de conversaţie, Ediția a 2-a, revizuită, Timişoara, Editura Linghea.
*** Interviste italiane sulla: psicomeccanica del linguaggio, a cura di Francesca de Rosa e Salvatore Chiarenza, prefazione di Alberto Manco, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
*** Limba italiană: ghid de conversaţie, trad. de Alina Ştefănescu, Bucureşti, Editura Litera Internaţional.
BANTAŞ A., CIOMPEC M., POPESCU C., ... , Ghid de conversaţie poliglot român, englez, german, francez, italian, spaniol, Bucureşti, Editura Teora.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ediția a 6-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
BURCIU Andreea, Italiano, perché no? : raccolta di testi, Vatra Dornei, Editura StudIS.
BURTICĂ Dana, PLEŞCA Teodor, Dicţionar român-italian de terminologie uzuală în medicină, Arad, Editura Tiparniţa.
FERENCZ Aida, Limbajul tinerilor în Italia şi România, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
GEBĂILĂ Anamaria, Intrecci dei sensi e intrecci delle parole: vision comparative sulla sinestia in francese, italiano e romeno, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
GHERMAN Haritina, Curs de limba italiană pentru începători,  Bucureşti, Editura Teora.
GHERMAN Haritina, Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Editura Teora.
IORDAN Ştefania, Italiană: ghid de conversaţie, Bucureşti, Editura Niculescu.
PÎRVU Elena (a cura di), La lingua e la letteratura italiana in Europa, Atti del Convegno Internazionale di Craiova (18-19 ottobre 2010), Craiova, Editura Universitaria.
PÎRVU Elena, Le perifrasi gerundivali italiane e i loro corrispondenti romeni, con la collaborazione di Flavia Ramona Mitran, Craiova, Editura Universitaria.
PÎRVU Elena, Morfologia italiana, Seconda edizione riveduta ed aggiornata, Craiova, Editura Universitaria.
PRESURĂ-CĂLINA Nicoleta, VLADIMIRESCU Mihai Valentin, CĂLINA Gelu, Mic dicţionar de terminologie biblică român-italian, Craiova, Editura Aius.
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ediția a 6-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
SĂNDULESCU Mariana, Dicţionar economic român-italian, Craiova, Editura Universitaria.

2011

*** Culegere de teste pentru examenul de competenţă lingvistică: (limba engleză, limba franceză, limba italiană, limba germană, limba română), coord. de Smaranda Ştefanovici, Ildikó Zoltán, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”.
ALEXA Elena, Neologisme de origine italiană la Dimitrie Cantemir, Vaslui, Editura Media Sind.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ediția a 5-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
BOŞCA-MĂLIN Oana, Spectacularizarea prozei italiene. Tendințe actuale în raport cu cititorii, lumea editorială și manifestările celebrative, Editura Universității din București.
CHIREA Camelia, Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Editura Polaris.
GHERMAN Haritina, Limba italiană: curs practic pentru începători, cheia exerciţiilor de Cecilia Rodica Sârbu, Bucureşti, Editura Teora.
LASZLO Alexandru, PECICAN Ovidiu, Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante, București, Editura Vinea.
LĂZĂRESCU Adriana, Ghid de conversaţie român-italian pentru toţi, Bucureşti, Editura Niculescu.
LĂZĂRESCU George, Dicţionar italian-român, român-italian pentru toţi, Bucureşti, Editura NICULESCU.
PIOARA Anca, Italiana rapidă, Ediția a 5-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
PÎRVU, ELENA, Lingua italiana: morfologia, Craiova, Editura Universitaria.
PÎRVU Elena (a cura di), Una lingua per amica: l’italiano nostro e degli altri. Atti della Giornata di studio per studenti ed ex studenti laureati in italiano del 21 ottobre 2010, Craiova, Editura Universitaria.
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 5-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
SAVU Florin, Învăţaţi italiana fără profesor, Ediția a 5-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
ŞENCHEA Corneliu, O istorie a iubirii în Renaşterea italiană: între adulter şi fidelitate conjugală, Bucureşti, Editura Niculescu.

2010

*** Dicţionar vizual italian-român, trad. Ionuţ Simionescu, Dan Dumitrescu, ed. a 2-a, rev. Bucureşti, Litera Internaţional.
*** Italiana: ghid de conversaţie, Timişoara, Linghea.
*** Minidicţionar italian-român, român-italian, Bucureşti, Corint.
*** Quaderno dell’italiano – R. Utale, O. Boșca-Mălin, C. Anton, M. Bulumete, A.M. Gebăilă, A. Firța, coord. R. Utale, Editura Universității din București.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ed. a 4-a, Constanţa, Steaua Nordului.
BORCIA Otilia Doroteea, Crestomazia della literatura italiana dalle origini al quattrocento, Bucureşti, Pro Universitaria.
BULUMETE Miruna, Poetici suprarealiste în literatura italiană, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
GAUTSCHI Meda Gabriela, Studio contrastivo degli usi del futuro in italiano e romeno, Constanţa, Ex Ponto.
LĂZĂRESCU Adriana, Ghid de conversaţie român-italian pentru toţi, Bucureşti, Editura Niculescu.
LOCUSTEANU Rodica, DUMITRESCU Cornelia, MIRCESCU Claudia, NESTOR Viorela, În labirintul romanului postmodern italian: studii masterale, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.
MADINCEA-PASCU Silvia, Le espressioni idiomatiche in italiano, romeno e inglese, Timişoara, Mirton, Amphora.
MANCINI Anna Rosa, Vignette, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
MIRCESCU Claudia, GALIȘ Florin, Lingua italiana: corso pratico: anno II, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.
NECULAI Emilia, Italiana în imagini pentru cei mici, trad. din lb. italiană de Dumitru Cornelia, Ed. a 2-a, Constanţa, Steaua Nordului.
PIOARA Anca, Italiana rapidă, Ed. a 4-a, Constanţa, Steaua Nordului.
POPESCU Geta, Storia della letteratura italiana: dalle origini al Quattrocento: anno I, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine".
PREDOI Greta, Dicţionar de termeni agrari trilingv: română, franceză, italiană, Buzău, Teocora.
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 4-a, Constanţa, Steaua Nordului.
SAVU Florin, Învăţaţi italiana fără profesor, Ed. a 4-a, Constanţa, Steaua Nordului.
TEODORESCU Paul, Limba italiană fără profesor, Bucureşti, Editura NICULESCU.
TOMA Lăcrămioara, Literatura istorică umanistă în Italia: Francesco Guicciardini, Suceava, Editura George Tofan.
UNGUREANU Grigore, Drept internaţional umanitar: coordonate contemporane: dicţionar român-englez-francez-german-italian, Bucureşt, Omega-Lux.
UNGUREANU Grigore,  International humanitarian law : contemporary guidelines: english-french-german-italian & romanian dictionary, Bucureşti, Omega-Lux.

În Italia
PÎRVU Elena (a cura di), Giorgio Bassani a dieci anni dalla morte. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Craiova 14-15 aprile 2010), Firenze, Cesati Editore.

2009

*** Antologie de literatură și filosofie italiană, schițe biobibliografice, selecția textelor și a opiniilor critice, repere bibliografice de Gabriel Brebenar, trad. textelor din lb. italiană Monica Teodora Cocîrlă, Alba Iulia, Aeternitas.
*** Dicţionar şcolar italian-român, român-italian, București, Corint.
ANDRONE Simona Ionela, Fraseologia medica italiană / Frazeologie medicală italiană, Bucureşti, Edit Moroşan.
ANDRONE Simona Ionela, Mic dicţionar medical italian-român, Bucureşti, Edit Moroşan.
BĂDESCU Gabriela-Cristina, Perfectul compus în română şi italiană, Craiova, Sitech.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ed. a 3-a, rev., Constanţa, Steaua Nordului.
DERER-CONDREA Doina, Silvio Guarnieri. Universitar în România și în Italia, București, Editura Institutului Cultural Român.
DINU Rudolf, Studi Italo-Romeni: diplomazia e società, 1879-1914 / Italian Roumanian Studies: diplomacy and society, 1879-1914, Ed. a 2-a, București, Editura Militară.
GRIGORAŞ Magdalena Constanța, SUCIU Raluca, GAVRILESCU Andrei, Descoperiri: curs interdisciplinar geografie, limba română/ limba italiană/ limba engleză pentru începători, trad. în lb. engleză: Raluca Suciu, trad. în lb. italiană: Elisa Zaza, Suceava, Little Lamb.
HANGA Vladimir, HANGA-CALCIU Rodica, TRIFA Ioan, Mic dicţionar poliglot: român, englez, latin, francez, italian, german, Cluj-Napoca, Cordial Lex.
IORDAN Valentina, Italia: ghidul meniurilor, Bucureşti, House of Guides.
LUPU Irina, L' uso della preposizione italiana da. Lavoro scientifico, Craiova, Sitech.
PIOARA Anca, Italiana rapidă, Ed. a 3-a, rev., Constanţa, Steaua Nordului.
PÎRVU Elena, L'uso del congiuntivo in romeno e in italiano, Craiova, Aius PrintEd.
POPA Ciprian, Limba italiană: gramatică & exerciții, Suceava, Editura Universității din Suceava.
POPESCU Geta, Italiana în 20 de paşi, Bucureşti, Corint.
PRESURĂ-CĂLINA Nicoleta, Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo, Craiova, Universitaria.
ROŞOIU Anda, Dicționar juridic și economic român-italian, italian-român, București, Editura C.H. Beck.
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 3-a, Constanţa, Steaua Nordului.
SAVU Florin, Învăţaţi italiana fără professor, Ed. a 3-a, Constanţa, Steaua Nordului.
TOMA Mariana, POPESCU Teodora-Furnea, FEURDEAN Dana, Mic dicționar englez-francez-italian-spaniol-român de termeni economici, juridici și politici, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință.
TURCUŞ Veronica, Alexandru Marcu: il destino di un italianista romeno, trad. de Cristian Alexandru Damian, Cluj-Napoca, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane.
UTALE Roxana (ed.), De rebus Italiae, București, Editura Universității din București.
UTALE Roxana, Naraturgii: studiu de dramaturgie italiană din secolul XX, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
UTALE Roxana (coord,), BOȘCA MĂLIN Oana, BULUMETE Miruna, ANTON Corina, FIRȚA Aurora, GEBĂILĂ Anamaria, Quaderno dell' italiano, București, Editura Universității din București.

2008

BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dictionar român-italian, italian-român, Ed. a 2-a, rev., Constanța, Steaua Nordului.
BRUZZONE Catherine, MARTINEAU Susan, Ascunde și ghicește!: prima mea carte de limba italiană, text în lb. Italiană de  Catherine Bruzzone şi Maria Adelaide Binns, il. de Louise Confort,  trad. de  Theodora Dincov, București, Editura Niculescu.
CĂRCĂLE Victor Andrei, Antologia della letteratura italiana moderna con saggi e commenti, Suceava, Editura Universității din Suceava.
CĂRCĂLE Victor Andrei, Grammatica pratica della lingua italiana per la certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Aligheri), Suceava, Editura Universității din Suceava.
CERBONE Ecaterina, Dicționar medical de buzunar italian-român/român-italian, Iași, Polirom.
COJOCARU Dragoș, Ghid de conversație român-italian, cuvânt înainte de Mauro Barindi, Ed. a 2-a., Iași, Polirom.
FEKETE Monica, I topos del Locus Amoenus nella letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.
FRENTIU Gabriela Ioana, Dictionar juridic român-italian, italian-român. Frentiu Delia Ioana, Mariana Istrate, București, Editura Hamangiu.
FRIEDMAN Thomas, Ghid de conversație român-italian, trad. de Adela Moțoc, ed.a 2-a, rev., Iași, Polirom.
ISTRATE Sandra-Lucia, Ghid de conversaţie român-japonez-englez-italian, Bucureşti, Editura Perpessicius.
KOST Rudi, Ghid de conversatie român-italian vizual, trad. Ruxandra Brutaru, Bucuresti, Corint.
LOCUSTEANU Rodica, La Letteratura italiana nel Seicento: il Barocco, București, Uranus.
LOGI Francesca, Italiana in 15 minute, trad. Andreea Stoica, Bucureşti, Litera International.
LUPCHIAN Gabriela, BOARIU Andreea, Ghid de conversatie român-italian, București, Pro Universitaria.
MANCINI Anna Rosa, Cinque racconti - intorno al mondo, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
MANCINI Anna Rosa, Tutti quegli anni fa: storie della mia infanzia, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
MARCATO CARLA, Dialect, dialecte și italiană, trad. de Elena Pirvu, Cluj-Napoca, Echinox.
NECULAI Emilia, Italiana în imagini pentru cei mici, trad. de Cornelia Dumitru, Constanța, Steaua Nordului.
PIOARA Anca, Italiana rapidă, Ed. a 2-a, rev., Constanța, Steaua Nordului.
SAVU Florin, Ghid de conversație român-italian, Ed, a 2-a, rev.,Constanța, Steaua Nordului.
SAVU Florin, Iataliana fără profesor,, Ed, a 2-a, rev.,Constanța, Steaua Nordului.
SUHAN Mihaela, GAVRILĂ Mihaela, Ghid de conversțiie român-italian, București, Corint.
ZANFIRESCU-CIANCIULLI Dumitru,  Italia eterna - Italia bella - Italia mia, Deva, Emia.

2007

LASZLO Alexandru, Memorator de limba italiană. Gramatică practică, Cluj-Napoca, Editura Eikon.

2006

*** Convegno di studi romeno italiano Oriente e Occidente nell’Antichità: contatti e interferenze: atti del V Convegno di Studi romeno italiano, lași, Casa Editorială Demiurg.
BĂDELIȚĂ Corina-Gabriela, Italiana pentru Italia, Iași, Polirom.
ADAMEȘTEANU Mariana, POPESCU Geta, SUHAN Mihaela, Dicționar italian-român, București, Corint.
ALBERTINI Stefano, SGOBBI Anna, Italiana tematică, trad. Larisa Dicu, București, Editura NICULESCU. 
BORCIA Otilia Doroteea (conf. univ. dr.), Crestomazia della letteratura italiana dalle origini al Quattrocento, Vol.1, București, Universul Juridic.
BORCIA Otilia Doroteea, Limba italiană pentru români, București, Editura Universitară.
BRUNI Francesco, Limba italiană literară în istorie, trad. de Elena Pîrvu, Cluj-Napoca, Echinox.
CARABELA Georgeta-Liliana, Limba italiană: clasa a IV-a, București, Logos.
CARABELA Georgeta-Liliana, TĂNASE Alice-Ileana, Limba italiană: manual pentru clasa a XI-a, limba modernă 3, București, Logos.
CATARIG Andra Teodora, Curs de italiană: anul I, Oradea, Editura Universității din Oradea.
CATARIG Andra Teodora, Limba italiană: curs pentru începători, Oradea, Editura Universității din Oradea.
CĂRCĂLEANU Eleonora (coord.), 80 anni di italianistica presso l’Universita „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Iași, Editura „Universității Al. I. Cuza”.
CIMPOI Mihai, Leopardi. Drum neted şi drum labirintic : [eseuri]. ed. Aura Christi & Andrei Potlog, București, Ideea Europeană.
COJOCARU Dragoș, Sub soarele Venerei: metamorfoze în Divina Comedie, Iași, Timpul.
DERER Doina Codrea, NEGRIȚESCU Valentina, UTALE Roxana, FERENCZ Aida, Dicționar român-italian  / Dizionario romeno- italiano, Ed. a 2-a, rev., București, Gramar.
GEORGEȘ Manuela (coord.), My first word in English / Le mie prime parole in Italiano: dicționar bilingv englez-italian în imagini, Cluj-Napoca, Anteea.
ISTRATE Mariana, FRENȚIU Delia Ioana, FRENȚIU Gabriela Cristina, Dicționar juridic român-italian, italian-român, Bistrița, Aletheia.
KINDERSLEY Dorling, Dicționar vizual italian-român, trad. Ionuț Simionescu, Dan Dumitrescu, București, Litera Internațional.
LASZLO Alexandru, Dicționar italian-român, român-italian, Chișinău, Editura Știința.
LĂZĂRESCU Adriana, Ghid de conversație român-italian, București, Editura NICULESCU.
LĂZĂRESCU Adriana, BORCIA Otilia, Limba italiană: exerciții, București, Corint.
LĂZĂRESCU George, Dicționar român-italian, București, Editura NICULESCU.
LĂZĂRESCU George, Dicționar italian-român, român-italian de buzunar, București, Editura NICULESCU.
MARINI Raffaella, Ghid practic român-italian & dicționar minimal, trad. de Alexandru Opriș, București, Editura NICULESCU.
NEGRIȚESCU Valentina, ARRIGONI Davide, Exerciții de gramatică italiană: soluțiile exercițiilor, Ed. a 2-a, rev., București, Editura 100+1 Gramar.
PÎRVU Elena, Gramatica limbii italiene, Ed. a 2-a, rev., București, Editura Didactică și Pedagogică.
REYNOLDS Milena, Învață singur limba italiană, trad. Adriana Bădescu, București, Teora.
ROVERE-FENATI Beatrice, Învață singur limba italiană & 4 CD-uri audio, trad. Walter Fotescu, București, Editura NICULESCU.
SAUCIUC Gabriela, Ghid de conversație și civilizație român-italian: cu suport multimedia, coord: Lidia Cotea, București, Aramis Print.
SUHAN Mihaela, GAVRILĂ Mihaela, Ghid de conversație român-italian, București, Corint.
TEODORESCU Paul, Limba italiană fără profesor & CD audio, București, Editura NICULESCU.
TEPPERBERG Helga, Italica: selecţie de articole şi comunicări dedicate literaturii italiene, Cluj-Napoca, Napoca Star.
TOMA Mariana, POPESCU-FUMEA Teodora, FEURDEAN Dana, NAWROTZKY-TÖRÖK Edmond, Mic dicționar englez-german-francez-italian-român de termeni economici, juridici și politici, Ed. rev., Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință.

2005

*** Limba italiana pentru medici gi asistente, coord. Dana Grasso, Iași, Polirom.
ALOANE MIRELA, Limba italiană: exerciții de gramatică și vocabular, Iași, Polirom.
AIOANE Mirela, Limba italiană: simplu şi eficient, Iași, Polirom.
BALACI Alexandru, Dictionar român-italian/Dizionario romeno-italiano, Ed. rev. si compl. de Alexandra Balaci, București, Editura 100+1 Gramar.
BALACI Alexandru, LAZDRESCU George, STANCIULESCU-CUZA Mariana, GHERMAN Haritina, Dizionario italiano-romeno/Dictionar italian-român, Ed. a 3-a, rev. Roxana Balaci, București, Editura 100+1 Gramar.
CARABELA Georgeta-Liliana, TANASE Alice-Ileana, Limba italiană: manual pentru clasa a III-a, București, Logos.
COJOCARU Dragoș, Ghid de conversaţie român-italian, cuv. înainte de Mauro Barindi, Iași, Polirom.
COJOCARU Dragoș, Natura în Divina Comedie, Iași, Editura Universității „A. I. Cuza”.
LĂZĂRESCU Adriana, Ghid de conversaţie italian-român, Bucureşti, Editura Niculescu.
MANEA-BUSUIOC Mihaela, NEAGU Daniela, Limba italiană: manual pentru clasa a X-a, limba I, Bucuresti, Logos.
PATAPIEVICI Horia-Roman, Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante, Ed. a 2-a,  București, Humanitas.
PRESURA Nicoleta, Italiana pentru medicină, Ed. a 3-a, București Editura Didactică și Pedagogică.
TANASE Ileana, Ghid de conversatie român-italian, Bucuresti, Booklet.
TERENYI Ede, Dantesca, Cluj-Napoca, Echinox.
TOMESCU Victoria,  Giocare s’impara: libricino per impare un po’ di italiano, Gheorghita Stancu, Florina Popescu, Targoviște, Pildner & Pildner.

2004

*** Sinteze: anul III: facultatea de limbi și literaturi străine, coord. Feodor Chirilă, Vol.4: Specializarea italiană, București, Editura Fundației ,,România de Mâine”.
*** Sinteze: anul II: facultatea de limbi și literaturi străine, Vol. 4: Specializarea limba italiană, coord.: Feodor Chirilă, Ed. a 2-a, București, Editura Fundației ,,România de Mâine”.
*** Tutti gli anni di Svevo, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
AIOANE Mirela, PINTILIE Angela, Dicționarul principalelor verbe italiene și construcțiile lor specifice: pentru elevi și studenți, Iași, Polirom.
ALBERTINI Stefano, SGOBBI Anna, Italiana tematică, trad. de Larisa Dicu, București, Editura Niculescu.
ADAMEȘTEANU Mariana, TĂNASE Alice-Ileana, Limba italiană: manual pentru clasa a IX-a liceu: limba II, București, Logos.
BĂDELIȚĂ Gabriela, COJOCARU Dragoș, Limba italiană: prima ta gramatică, Iași, Polirom.
DAMIAN Ștefan, Biografie și poezie în renașterea italiană, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
DROGOREANU Emilia, Influențe ale futurismului italian asupra avangardiei românești: Sincronie și specificitate, cuv. înainte de Marco Cugno, postf. de lon Bogdan Lefter, Pitești, Paralela 45.
FERENCZ Aida, Italiana pentru începători, Ed. a 2-a, București, Editura Niculescu.
GHERMAN Haritina, CUZA Mariana, LĂZĂRESCU George, BALACI Alexandru, Dizionario italiano-romeno / Dicționar italian-român, București, Editura 100+1 Gramar.
LĂZĂRESCU Adriana, LĂZĂRESCU George, Învață singur limba italiană: gramatică, exerciții, lectură, Ed. a 2-a, rev., București, Editura Niculescu.
LĂZĂRESCU George, Italia: cultura e civiltà, Ed. a 3-a, București, Editura Fundației „România de Mâine”.
LĂZĂRESCU George, Prezențe românești în Italia, București, Editura 100+1 Gramar.
LOCUSTEANU Rodica, La letteratura italiana nel Rinascimento: Il Cinquecento, București, Uranus.
MANEA-BUSUIOC Mihaela, NEAGU Gabriela, Limba italiană: manual pentru clasa a X-a liceu: limba I, București, Logos.
PATAPIEVICI, Horia-Roman, Ochii Beatricei: cum arăta cu adevărat lumea lui Dante?, București, Humanitas.
SAUCIUC Gabriela, Limba italiană: manual pentru clasa a IX-a liceu: limba I, București, Logos.
TĂNASE Alice-Ileana, CARABELA Georgeta-Liliana, Limba italiană: manual pentru clasa a IX-a liceu: limba III, București, Logos.
TĂNASE Alice-Ileana, CARABELA Georgeta-Liliana, Limba italiană: manual pentru clasa a X-a liceu: limba III, București, Logos.
TĂNASE Alice-Ileana, CARABELA Georgeta-Liliana, IOANA Nicoleta, Limba italiană: manual pentru clasa a IX-X: Școala de arte și Meserii, București, Logos.

2003

AIOANE Mirela, COJOCARU Dragoș, Limba italiană: simplu și eficient, Iași, Polirom.
BORCIA Otlia Doroteea, Mic dicțonar român-italian, București, Corint.
COJOCARU Dragoș, BĂDELIȚĂ Corina-Gabriela, Ghid de conversație italian-român, Iași, Polirom.
CONDREA-DERER Doina, Antologia della lirica italiana moderna e contemporanea, București, Editura Universității din București.
DIMA E. Gabriela, COJOCARU Dragoș, Benvenuti!: manual de conversație în limba italiană, Iași, Polirom.
GAL Ana Maria, TEODORESCU Georgeta Felicia, ENE Cornelia, Dicționar gastronomic explicativ: român-francez-italian-englez-german, București, Gemma Print.
HOLE Robert, Renașterea în Italia, trad. de Diana Stanciu, București, BIC ALL.
LASZLO Alexandru, Dicționar practic italian-român și român-italian, Cluj-Napoca, Dacia.
LASZLO Alexandru, Letteratura italiana: autori e testi, Cluj-Napoca, Amici.
LUNGU Gabriela, Italiana pentru afaceri: mic dicționar român-italian, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință.
MARINESCU Luiza, Umberto Eco în labirintul romanului postmodern, București, Editura Fundației ,,România de Mâine”.
ROTARU Veronica, L’italiano per te: ghid de conversație pentru: turiști, studenți, asistente medicale, muncitori construcții, chelneri, lucrători în sectorul turistic, menajere, Iași, Polirom.
SĂNDULESCU Mariana, Ciao, Italia, Vol.1, București, Editura ASE.
SĂNDULESCU Mariana, Ciao, Italia, Vol.2, București, Editura ASE.
SĂNDULESCU Mariana, La morfologia italiana: esercizi con chiavi, București, Editura ASE.
SERIANNI Luca, cu colab. lui Alberto Castelvecchi, Gramatica italiană: italiana comună și limba literară, trad. de Elena Pîrvu, Cluj-Napoca, Echinox.
UTALE Roxana, Antologia della narrativa italiana moderna e contemporanea, texte selectate și adaptate de Roxana Utale, București, Editura Universității din București.

2002

CĂRCĂLEANU Eleanora, Miscellanea italica, Iași, Junimea.
DENIZE Eugen, Italia și italienii în cultura română până la începutul secolului al XIX-lea, București, Mica Valahie. 
EBNER Christian, L’italiano con Victor, București, Editura Victor Ebner.
LĂZĂRESCU Adriana, ABC in italiano, București, Convexus 2000.
LECA Magdalena, Limbajul eminescian în traduceri germane și italiene, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”.
SĂNDULESCU Mariana, Ciao, Italia!, București, Editura ASE.

2001

DAMIAN Ștefan, V. M. UNGUREANU (antologia di), Versioni romene del Cantico di frate sole, presentazione di Damian Ștefan, Cluj-Napoca, Editura IDC Press.
PÎRVU Elena, La lingua italiana. Fonetica, Fonologia, Morfologia, Craiova, Editura Aius.

2000

*** La Romanità Orientale e l’Italia: storia e attualità. Convegno, Venezia, 23 giugno 2000, coordinamento dei lavori Victor Iancu, Ion Buleț, București, Ars Docendi.
CERBONE Onofrio, Selezione di testi della letteratura italiana, București, Editura Universității București.
COJOCARU Dragoș, Ghid de conversație român-italian, cuvânt înainte de Mauro Barindi,  Iași, Polirom.
POPESCU Corina, Verismul italian și literatura română: teatrul italian în România, 1871-1911, București, Editura Universității București.
STAICU Răzvan, Limba italiană, București, Institutul Internațional de Cursuri prin Corespondență.
VENIER Sorina, COTABIȚĂ Ioana, RĂDULESCU Camelia, Bacalaureat: subiecte propuse limba italiană, limba spaniolă, București, Humanitas.

1999

GIOSEFFI Claudia, Pașaport Italia: ghidul tău de buzunar pentru afaceri, obiceiuri și etichetă în Italia, trad.din lb.italiană de Margareta Boacă, București, Rentrop & Straton.
PĂTRAŞCU Ion, PÎRVU Elena, I Friulani di Craiova: rapporti socio-culturali italo-romeni, Craiova, Editura Aius.
PÎRVU Elena, La lingua italiana: corso di morfologia, Craiova, Aius (Karma & Petrescu).
PÎRVU Elena, Limba italiană: fonetică, fonologie și morfologie: exerciții, Vol. 1, Craiova, Aius (Karma & Petrescu), 1998.
PÎRVU Elena, Limba italiană: fonetică, fonologie și morfologie: exerciții, Vol. 2, Craiova, Aius (Karma & Petrescu), 1999.

1998

SĂNDULESCU Mariana, Verbele limbii italiene, București, Teora.Altri titoli riguardanti l'Italia

2021

BLACK Jeremy, Scurtă istorie a Italei, Bucureşti, Editura Litera.
CHIRIAC Cristian Dan, Bella Italia, Bucureşti, Editura Art Creativ.

2020

*** Antologie de arii din repertoriul baroc italian, francez, german şi englez pentru voce solo şi acompaniament, transcris şi editat de Mihaela Buhaiciuc şi Szabó-Siklódi László-Levente, Bucureşti, Editura Muzicală.
BRES Iosif, Jurnal de front şi de prizonierat în Italia: (1917-1919), Craiova, Editura Revers.
CHIŢU Dan, Călător în zece ţări: Cehia, U.R.S.S., R.D.G., Egipt, Turcia, Maroc, Pakistan, Columbia, Italia, Siria, Ciofliceni, Editura Medialux.
CRĂCIUN Icu, Nepotul din Italia, proză scurtă, Iaşi, PIM.
JONES Alan, Sorin Scurtulescu: italian paintings, Alba Iulia, Editura Epifania.


2019

*** Legiunea Română din Italia: documente italiene / ediție îngrijită, stud. introd. şi note de Dumitru Zaharia, Bucureşti, Editura Militară.
CALLIGARO Stefano, °°°°Four little pirelli tyres, Bucureşti, Editura frACTalia.
CHITUŢĂ Alexandru Constantin,  Pie Jesu: grafică italiană, Sibiu, Editura Muzeului Naţional Brukenthal.

ELIAN Alexandru, Doi umanişti greci în Italia: Mihail Sofianos şi Teodor Rentios, evocare de acad. Emilian Popescu, ediție îngrijită de prof. Vasile V. Muntean, Bucureşti, Editura Omonia.
IORGA Nicolae, Amintiri din Italia, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă. Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
IORGA Nicolae, Italia, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
IORGA Nicolae, Poporul italian în trecut şi în present: cinci conferinţi, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg”.
MIXICH Rodica, Italienii: coloniile de agricultori italieni de lângă Craiova: spiritul italian în spaţiul oltenesc, Craiova, Editura Grafix.
SABĂU Nicolae, Arte e maestri italiani in Transilvania nel '500 e '700, Cluj-Napoca, Editura Mega.
STÂNGACIU Anca, Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia, Cluj-Napoca, Editura Mega.
TURCUŞ Veronica, TURCUȘ Șerban, Italia-România: o bibliografie cât o istorie: bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană.


2018

*** Bertoldo şi Bertoldino: poveste populară italiană, repovestire de Adriana Lăzărescu, il. şi cop. de Silviu Băiaş, Bucureşti, Editura Arthur.
*** Alter Ego: graficieni din Italia şi România / gli artisti grafici provenienti da Italia e Romania, Biblioteca Statale Stelio Crise Trieste, 7-28 aprilie/aprilie 2018: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 27 iunie/giugno - 15 iulie/iuglio 2018,
Cluj-Napoca, Tribuna.
CHIRAC Răzvan Theo, Italia: note de călătorie, Râmnicu Sărat, Editura Rafet.
CONDAC Egidiu, Evaluarea rolului reţelelor sociale şi de sprijin al emigranţilor români din regiunea Lazio, Italia, Iaşi, Editura Sapientia.
LITURRI Giovanna, LITURRI Marisa, CAPPELLI Maria Teresa, ERDELI  Elena-Maria,  Our story - true story: legende din Italia, Oradea,Treira.


2017

*** Gravură italiană la Palat / Incisione italiana al Palazzo, Mogoşoaia, Editura Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti.
BORES Ana-Maria, Integrare monetară în spaţiul Uniunii Europene: studiu de caz – Italia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
GHEORGHE Daniela, Italia, Germania şi România în secolul XIX, Râmnicu Vâlcea, Editura Proşcoala.
MÂNDRESCU Simion C., În Franţa şi Italia pentru cauza noastră: 27 Septemvrie 1917 - 1 Ianuarie 1919, Iaşi, Tipo Moldova.
NISTOR Cristina, State democratice şi state totalitare: studii de caz: Franţa, Marea Britanie, U.R.S.S., Germania, Italia, Craiova, Contrafort.

2016

CRISTEA DRĂGULIN Ioana, Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci, pref. de Angelo Chielli, Iaşi, Editura Adenium.
CRIŞAN Dana, Gravura italiană din secolele XV-XVI & Şcoala de la Fontainebleau în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, Dana Crişan cu colab. lui Radu Bercea,Bucureşti, Editura Muzeul Naţional de Artă al României.
FERARU Daniela Petronela, Religie şi migraţie în România contemporană: studiu de caz - românii din Italia, Iaşi, Editura Lumen.
IDEL Moshe, Cabala în Italia, trad. din lb. engleză de Alina Cârâc, Bucureşti, EdituraHasefer.
MÂŢĂ Ilarion,  Modele de bune practică în asistenţa socială integrată a persoanelor vârstnice: ghid comparativ al unor servicii sociale din România, Germania şi Italia / Models - methods of good practice in integrated social assistance for the elderly : a comparative guide of social services in Romania, Germany and Italy, pr. Ilarion Mâţă, trad. de Iordache Alexandra Maria, Roman, Editura Filocalia.
MOLDOVAN Oana Carolina, Regimul domenial în România şi Italia: fundamente constituţionale şi regimul exproprierii, Bucureşti, Editura Hamangiu.
OTOVESCU Adrian, Românii din Italia: monografia unei comunităţi de imigranţi, Ed. a 2-a, rev. şi adăug., Bucureşti, Editura Academiei Române.
RUSTOIU Ioana, CUTEAN Smaranda, CRISTEA Marius, ROȘU Tudor, Legiunea Română din Italia, Alba Iulia, Altip.

2015

ALEXANDRU D. F.,  Carte de bucate: bucătărie românească şi bucătărie italiană, Bucureşti, Editura Exigent.
DONDOE Liana Poem, Opera italiană de la Rossini la Puccini, Craiova, Editura Sitech.
ŢĂRANU Georgiana, Nicolae Iorga şi Italia lui Mussolini: studii, Cluj-Napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.

2014

GRIGORIU Anița, Românii din Italia: comunicarea interculturală şi păstrarea identităţii naţionale, Bucureşti, Editura Ars Docendi.
RUS Laurian, Bizanţul şi Italia: istoria dominaţiei bizantine în Italia de la Justinian la Carol cel Mare, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
SIMIONESCU Cristina, Valenţe expresive ale coloraturii vocii de sopran în operele lui Rossini, Bellini şi Donizetti, 3 vol., vol. 1 Gioachino Rossini - simbol al inaugurării romantismului italian, Iaşi, Editura Artes.

2013

*** Legende ale muzicii din Franţa şi Italia, Bucureşti, Editura Reader'sDigest.
BIGHEI Vasile, Un român prin Italia, Bucureşti, Editura Media Gamma Publishers.
KAZANTZAKIS Nikos, Jurnal de călătorie: Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru, Moreea, trad. şi note de Ion Diaconescu, Bucureşti, Editura Humanitas.
ISPAS Cristina, Fundamente epistemologice ale pedagogiei în Italia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
ŞERBAN Ionuţ Virgil, Politică şi diplomaţie europeană: România şi Italia în relaţiile internaţionale în epoca modernă, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun.

2012

*** EU INCLUSIVE: Transfer de date şi experienţe privind integrarea pe piaţa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia şi Spania: situaţia romilor în România, 2011: între incluziune socială şi migraţie: raport de ţară - România / EU INCLUSIVE: Data transfer and exchange of good practices regarding the inclusion of Roma population between Romania, Bulgaria, Italy and Spain : Roma situation in Romania, 2011: Between social inclusion and migration : Country Report – Romania, coord. de Daniela Tarnovschi, Ana Maria Preoteasa, Monica Şerban, Constanţa, Editura Dobrogea.
*** Ghid de bune practici în domeniul asistării minorilor privaţi de libertate din România, Ungaria, Spania, Italia şi Franţa, Timişoara, Editura Eurobit.
*** Il Vescovo Antonio Durcovici (1888-1951) - A 60 anni dal martirio. Simposio (2011; Roma). Il vescovo Antonio Durcovici (1888-1951), a 60 anni dal martirio: atti del simposio: lunedi, 12 dicembre 2011, Roma / organizzato da Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e l'Accademia di Romania in Roma, ed. de PS Aurel Percă, Iaşi, Editura Sapientia.
*** La storia di un ri-conoscimento: rapporti tra l'Europa CentroOrientale e la Peninsola Italiana dal rinascimento all'età dei lumi, ed. de Cristian Luca, Gianluca Masi, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei.
AUGUSTIN, Sf., Pagini autobiografice, comentarii în italieneşte de Virgilio Paladini şi Vera Paronetto, trad. parţiale din latină şi italiană în româneşte de Corneliu Smarand Rizea, Craiova, Editura Sitech.
COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI, România, Instituto Professionale per i Servizi Di Enogastronomia  e l`Ospitalita Alberghiera Palermo, Italia, Language and Business for an Open Europe. Comenius bilateral (2012; Vaslui). Guide on How to Set up a Travel Agency: comenius bilateral: Vaslui , 2010-2012, Vatra Dornei, Editura StudIS.
CONSTANTINESCU Grigore, Opera romantică italiană, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.
DELANEY Rain,  GREEN Hannah, Reţete din bucătăria italiană, Ediția a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Urban Lifestyle.
FONDAZIONE CASA DELLA CARITA ”ANGELO ABRIANI”,Rapporto nazionale sull'inclusione lavorativa e sociale dei rom in Italia / National report on labour and social inclusion of Roma people in Italy, Constanţa, Editura Dobrogea.
MIRCESCU Claudia, Lingua italiana: corso pratico livello elementare A1-A2, Bucureşti, Editura MondoRo.
NECULAI Emilia, Italiana în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai, trad. din lb. italiană de Dumitru Cornelia, Ediția a 3-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
PAŞCA Ioana Celina, Criminalitatea organizată în dreptul penal român şi italian, Bucureşti, Editura Universul Juridic.
PAŞCU Balaci, O călătorie în Italia sau Dacii de ieri, dacii de azi în Italia, Oradea, Biblioteca Revistei „Familia".
PREOTEASA Ana Maria, VLASE Ionela, POMPAROV Alexey, I Rrom in Romania, Bulgaria, Italia e Spagna, fra inclusione sociale e migrazione: studio comparativo, ed. de Tarnovschi Daniela, Iaşi, Editura Masterprint.
STĂNESCU Mădălin Alexandru, Vioara în barocul italian,Bucureşti, Editura Muzicală.
ŞONERIU Ioan, Diagnoze citadine în Italia de nord-est, Braşov,  Editura Universităţii „Transilvania".
TOPOLICEANU Harieta, Ipostaze ale „discursului repetat" în presa românească şi italiană, Iaşi, Editura Lumen.
ŢUCU Corina, Un document diplomatic italian despre români : inspectorul emigraţiei G.E. di Palma di Castiglione în Buletinul emigraţiei, Roma, 1912, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
UMBREANU Vasile, Soncino - poartă a Italiei  / Soncino - una porta dell'Italia, Cluj-Napoca, Editura Risoprint.

2011

*** Infernul din România: revoluţia română din decembrie 1989 în presa italiană, gen (r) Vasile I. Heredea, col (r) Horea Gana, Gervasio Curnis, Emil Şimăndan, Arad, Editura Gutenberg Univers.
*** ITALIA E ROMANIA VERSO L'UNITÀ NAZIONALE. Congres internaţional (2011; Bucureşti). Italia e Romania verso l'Unità nazionale: Congresso di studi in occasione del 150 anniversario dell'Unità d'Italia : Bucureşti, 2011,
ed. de Guida Francesco, Bucureşti, Editura Humanitas.
*** LA FORMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI NELL'EUROPA DELL'OTTOCENTO IN ITALIA E ROMANIA. Simpozion internaţional (2010; Bistriţa). Unità nazionale e modernità nel Risorgimento italiano e romeno: atti del convegno internazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia: comunicările simpozionului internaţional La formazione degli stati nazionali nell'Europa dell'Ottocento: Italia e Romania / Formarea statelor naţionale în Europa secolului al XIX-lea: Italia e Romania: Bistriţa, 10-12 dicembre 2010, coord. de Ion Cârja, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
*** Migration in Europe: history of italian migration from 1900 to today, coord. de Maria Salbini, Rocco Ciola, Giulio Lisanti, Târgovişte, Editura Transversal.
BOLDEA Sorin Ioan, Particularităţile lexicului barnuţian: arhaisme, regionalisme, latinisme, italianisme, germanisme şi maghiarisme în vorbirea şi scrierea lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, Editura Nora.
CARPOV Aneta, Paralela între bucătăria românească şi cea italiană, Baia Mare, Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori".
DĂNĂIAŢĂ Catrinel, Filmul de autor în cinematograful italian, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
FASOLE Loredana, Italia de la marele război la fascism: 1919-1935, Craiova, Editura PrintXpert.
FASOLE Loredana, România şi Italia în faţa Tratatului de la Saint-Germain, Craiova, Editura PrintXpert.
MIHALACHE Roxana, Utopia în Antichitate şi în Renaşterea italiană, Iaşi, Editura Terra Nostra.
MIRCEA Gabriela, STÂNEA Carmen, Romanistul italian Mariano Baffi (1910-1994) şi Alba Iulia, Alba Iulia, Editura Altip.
ONCESCU Laura, Relaţiile României cu Italia în anii 1878- 1914, pref. de prof. univ. dr. Ion Stanciu, ed. de Dan Mărgărit, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun.
PÎRVU Cătălin, Diplomaţia italiană şi Unirea Principatelor Române, ref. ştiinţific de prof. univ. dr. Pătroi Ion, Craiova, Editura Asis Publishing.
RADU Cristina, Pelerinaj în Italia, Craiova, Editura Info.
TOMESCU Vasile, Istoria relaţiilor muzicale dintre Italia şi România, Bucureşti. Editura Muzicală.

2010

*** Opera în Italia: Monteverdi, Donizetti, Bellini, Rossini, Bucureşti, Erc Press.
*** Opera în Italia: Leoncavallo, Puccini, Verdi, Mascagni, Bucureşti, Erc Press.
*** Universităţile Europei Medievale, Vol. 1 : Italia, Insulele britanice, Peninsula Iberică, coord. Rodica Albu, Emil Bumea, Cristian Tămaş, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza".
*** Vine trenul de la munte, încărcat cu versuri multe : poezii şi cântece pentru copii în limba engleză, germană, spaniolă şi italiană, selecţie de Lucia Cocişiu, Cluj Napoca, Anteea.
BARBU Ioan, Italia, pământul de acasă, Râmnicu Vâlcea, Conphys.
DELUREANU Ștefan, Italia şi România spre unitatea naţională: un secol de istorie paralelă (1820-1920), Bucureşti, Paideia.
DEPTUCH Piotr, Giachino Rossini: Italianca în Alger, trad. Alexandru Macovescu, Bucureşti, Adevărul Holding.
INTILIE Serinela, GALLI Giovanni, Al doilea război mondial: Holocaust, rasism, intoleranţă şi problema comunităţilor evreieşti din România şi Italia: ghid pentru predarea istoriei holocaustului în liceu, cu ajutorul platformei on line = La seconda guerra mondiale: rumeno: guida all'insegnamento online della storia della Shoah nelle scuole superiori, Iaşi, Casa Editorială Demiurg.
JEPSON Tim, National Geographic Traveler: Italia, ghid turistic, trad. de Cătălina Alberti, Ramona Popescu, Bucureşti, Editura Adevărul Holding.
KISILEWICZ Ileana Maria, Contribuţia italiană în arhitectura românească, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”.

2009

*** Aspecte ale civilizațiilor europene: Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, coord. Emilia Bondrea, Ramona Mihăilă, București, Editura Fundației “România de Mâine”.
DELANEY Rain, GREEN Hannah, Reţete din bucătăria italiană, Cluj-Napoca, Urban Lifestyle.
FLORICEANU Cornel, Frumoasa italiancă, Buzău, Editura Raluca.
MARIN Dinuța, Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena, Bucureşti, Printech.
NIŢĂ Teodor, Orizontul sacru în muzica italiană a secolului al XIX-lea, Galaţi, Galaţi University Press.
NOLTE Ernst, Fascismul în epoca sa: action française, fascismul italian, naţional socialismul, trad. de Viorel Bucur, Bucureşti,Vivaldi.
SANDU Antonio, Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităților etnice: comunitatea italiană, Iași, Lumen.
WRIGHT Ela R., Rețete din bucătăria italiană, Cluj-Napoca, Urban Lifestyle.

2008

*** Cartea de bucate a copiilor: bucătărie italiană, București, House of Guides.
DE SABATA Coleta, Italia - călătoriile mele, Timișoara, Excelsior Art.
DINU Alexandrina, Martor indiscret: jurnal de Italia, Tărgoviște, Transversal..
EIUS Sabina, O zi în Italia, Clusium, Scriptor.
HRIB Dana Roxana, Tipologiile morții în pictură: școala italiană, Alba-lulia, Altip.
OTOVESCU Adrian, Românii din Italia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

2006

*** Bucătăria italiană, ed. de Andrea Berari, Cluj-Napoca, Hiparion I.P.
*** La Romania nella grande guerra: documenti militari e diplomatici italiani, 1914-1918 / România în primul război militar: documente militare și diplomatice italiene, 1914-1918, ed. de Rudolf Dinu și Ion Bulei, București, Editura Militară.
DOBOȘ Dănuț, SINIGALI Tereza, Biserica italiană Preasfântul Mântuitor din București, coord. Dănuț Doboș, București, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice.
CLAUDIU ISOPESCU: mesager al spiritualității românești în Italia, I. Corespondenţă (1926-1942), ed. pref. și studiu introd. De D. Vatamaniuc, notă asupra ediției și indice de nume de Elena Pascaniuc, București, Editura Academiei Române.
EMANOIL Alexandru, Opera italiană în capodopere: Lebăda de la Busseto, Galați, Phoebus.
GAL, Ana Maria, Alimente și preparate culinare din bucătăria românească și internațională: dicționar explicativ român-englez-francez-italian, București, ALLFA.
GHEORGHIȚĂ Vasile, Jurnal de călătorie: aventurile unui rac sărac prin Italia și SUA, Piatra Neamț, Cetatea Doamnei.
LĂZĂRESCU Dan, Prezenteismul italian, Arad, Editura Fundației Culturale „Ioan Slavici”.
MIHĂILESCU Vintilă, Societatea reală, Vol. 4: Între România și Italia – Traiectorii migratoare, București, Paideia.
MEYRINK Polly, Trandafirul italian, trad. Ileana Dinu, ed. Aurelian Micu, București, Alcris Romance.
MUREȘAN Elena, Legislația italiană pentru asistente medicale: legi, sfaturi, ghid util și teste IPASVI rezolvate pentru angajarea în Italia, trad. Loredana Folteanu, București, Metrocom Net.
OLIVER Jamie, Cu Jamie în Italia, trad. Andreea Lutic, București, Curtea Veche Publishing.
PINTEA Vasile, Mănășturul declară război Italiei, pref. Ioan Pavel Azap, Cluj Napoca, Grinta.
SBURLAN Smaranda, Bucătărie italiană, București, Editura lulian.
TĂNASE Ileana, Călătorie prin Italia gastronomică, Ed. a 2-a, București, Editura Didactică și Pedagogică.

2005

*** Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Sinteze: anul IV: învățământ la distanță, coord. Feodor Chirili, Bucureşti, Editura Fundaţiei „Romania de Maine”. (Vol. 4: Limba şi literatura italiană)
BALACI Alexandru, Dictionar italian-român,  Bucureşti, Teora.
BALACI Alexandru, Dictionar român-italian, Bucureşti, Teora.
BRAUN Anne, FERDEGHIM Marina, NIGGI Pacia, Italiana pentru începatori & CD audio, trad. din lb. italiană de Alina Moisescu, Bucuresti, Editura Niculescu.
CATARIG Andra Teodora, Termeni de afaceri: dicţionar italian-român, Oradea, Editura Universității din Oradea.
DÂNCĂ Irina Mădălina, LUCA Claudia Mary, DAVID Iulia, MIHALACHE Camelia Elena, Caiet de limba italiană, Piatra Neamț, Editura Nona.
GASPARINI Bernardo, Le imprese italiane e la Romania: delocalizzazioni e localizzazioni produttive, Cluj-Napoca, Eikon.
NICA Ana-Maria, Bucătărie italiană, București, Cartea de buzunar.

2004

TĂNASE Ileana, Călătorie prin Italia gastronomică, București, Editura Didactică și Pedagogică.

2003

^^^ Bucătărie în stil italian, trad. de Ana Maria Rus, București, Pro-Editura.
ANDRONACHE Ștefan, Călătorind prin țara frumuseții: impresii, itinerarii și fotografii din Italia, Galați, Scorpion.
LUPU Rodica-Elena GH., Vacanțe, vacanțe... – Italia, București, Anamarol.
ȚIMIRAȘ Nicolae, Rapsodii de vacanță: călătorie în Italia, cuvânt înainte de Constantin Mihăescu, București, Editura Fundației Culturale ,,Memoria”.

2002

BĂLTEANU Viorica, Eminescu și spațiul cultural italic, Timișoara, Editura Universității de Vest.
MAGGI Vittorio, Timisoara: 4 passi per la città. Guida in lingua italiana, Timișoara, Orizonturi Universitare.
TUDORAN CIUNGAN Maria Olimpia, Arta italiană în secolele XVI-XVIII în pinacoteca Brukenthal, Sibiu, Imago.

1998

MĂRCULEȚ Vasile, MĂRCULEȚ Ioan, TRĂISTARU MĂRCULEȚ Cătălina, Biserica Română Unită cu Roma: prezentare istorico-demografică, București, s.n.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.