BIBLIOTECA ORIZONTURI DE ARTĂ


În Biblioteca Orizonturi de Artă publicăm integral cărţi şi albume de artă

În secţiunea Biblioteca Orizonturi de Artă ne propunem să publicăm integral, în format electronic (pdf), atât cărţi editate (volume individuale, volume colective, volume traduse, monografii, cataloage şi albume), cât şi lucrări inedite (teze de doctorat/master/licenţă etc.) referitoare la arta românească şi la arta italiană, precum şi la legăturile şi interferenţele cultural-artistice italo-române. Invităm în acest sens artiştii, editorii şi operatorii culturali în general să contribuie la îmbogăţirea acestei biblioteci pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Coriolan Babeţi: Timişoara tinerilor artişti

Publicăm, în Biblioteca noastră Orizonturi de Artă, albumul Coriolan Babeţi, Timişoara tinerilor artişti. Între succesori „infideli” şi „rebeli” în căutarea unei cauze (Editura Fundaţiei Interart Triade, Timişoara, 2012). Albumul prezintă creaţia a 18 membri ai generaţiei ’90 şi reproduce o parte din lucrările acestora: Sorin Scurtulescu, Liliana Mercioiu, Dacian Andoni, Daniela Constantin, Ciprian Chirileanu, Ana Adam, Adriana Lucaciu, Cristian Sida, Delia & Vlad Corban, Saskia Menczel, Tajó, Horia Bojin, Nada Stojici, Matei Gaşpar, Gabriel Kelemen, Camil Mihăescu, Gheorghe Fikl.Iuliu Bălău: Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale

aPublicăm integral volumul Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale de Iuliu Bălău, apărut în Colecţia Academis a Editurii Eurostampa din Timişoara în 2014. „Prezenta lucrare, orientată asupra declinului moral înregistrat de cultura europeană modernă şi continuat/accelerat de avangardă şi postmodernism, este motivată de un angajament declarat – cu maximă sobrietate şi exigenţă a argumentării – în activismul pentru responsabilitate socială, politică şi culturală, ca o condiţie şi garanţie inerentă unei democraţii reale şi echilibrate”. (Alexandra Titu)

a


Sorina Jecza: Maeştri ai artei timişorene

aPublicăm integral albumul Maeştri ai artei timişorene, studiu introductiv de Coriolan Babeţi, concepţie, documentare şi selecţia materialului de Sorina Jecza, Ed. Fundaţiei Interart Triade, 2009. Albumul aduce laolaltă generaţia de aur a artei plastice timişorene: pictorii Diodor Dure, Simion Lucaciu, Constantin Flondor, Gabriel Popa, Leon Vreme, Adalbert Luca, Romul Nuţiu, Molnar Zoltan şi Ştefan Bertalan, sculptorii Victor Gaga şi Petru Jecza, graficienii Lidia Ciolac, Xenia Eraclide Vreme şi Eugenia Dumitraşcu, ca şi artistul decorator Magda Ziman.

a


Gabriel Kelemen: Arhetipul sferă-vortex

aPublicăm integral volumul Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane. Vibraţie - formă - symbol de Gabriel Kelemen, apărut în Colecţia Academis a Editurii Eurostampa din Timişoara în 2014. „Aparţinând generaţiilor debutate în ultimul deceniu al secolului XX, Gabriel Kelemen este unul dintre cei mai reprezentativi artişti experimentalişti români, iar creaţiile sale, actualizate în laboratorul-atelier şi cu existenţă efemeră, sunt transpuse fotografic, filmate şi transpuse digital. Artistul este preocupat de instanţele mimesisului şi natura profundă a emergenţei formelor".

a


Claudia Mandi, album de artă

Publicăm albumul artistei Claudia Mandi, căreia i-am dedicat o pagină de prezentare şi un interviu în revista noastră, în care ne-a mărturisit: „Întâlnirea cu arta italiană m-a format ca artist vizual. Nu aș fi putut atinge zona de la care îmi alimentez fantasmele, visele, ideile, fără această experiență fabuloasă”. A absolvit secția Pictură și secția de Istoria și Teoria Artei la Facultatea de Arte a Universităţii din Timișoara, iar în perioada 2012-2014 a beneficiat de bursa „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma, care i-a prilejuit aprofundarea preocupărilor din arealul barocului italian.Paul Neagu: două cataloage şi trei expoziţii la Timişoara şi Cluj

La 10 ani de la dispariţie, România îi aduce un omagiu lui Paul Neagu, cel mai important sculptor român de la Brâncuşi încoace, stabilit la Londra în 1970. Două expoziţii la Timişoara şi una la Cluj-Napoca oferă o amplă perspectivă asupra operei marelui artist care, după cum scrie Sir Nicholas Serota, director al Tate Museum din Londra, „a descoperit un nou limbaj în sculptură, cu rădăcini în moștenirea sa românească, fără a se limita la aceasta”. Partener media al proiectului, revista noastră publică textul critic semnat de Ileana Pintilie, două cataloage şi materiale video cu artistul.Bogdan Nueleanu: „Anatomia unui gând”, album şi expoziţie

Cea mai recentă expoziție a sculptorului Bogdan Nueleanu, de la Galeria Calpe din Timișoara, preia titlul uneia dintre lucrări, Anatomia unui gând. Forma e generată de ambiția artistului de a da corp unui gând, de a-și imagina anatomia acestuia, plecând de la desenul unei sinapse. Bogdan Nueleanu e un alchimist-vrăjitor, care chestionează continuu forme și formule dintre cele mai neașteptate, iar explorările sale se soldează cu sculpturi surprinzătoare, fiecare fiind un stimulent pentru imaginație, emoții și un posibil dialog. Prezentare de Robert Şerban, cu albumul Bogdan Nueleanu.Maria Orosan: Pseudo şi hipersemnificare în arta românească după '90

Publicăm integral volumul Pseudosemnificare şi hipersemnificare în arta românească după 1990 de Maria Orosan-Telea, apărut în Colecţia Academis a Editurii Eurostampa din Timişoara în 2014. „Interesul pentru semiotică mi-a adus fascinaţia unor demersuri teoretice care problematizau mecanismele folosite în crearea de semnificaţie prin imagine. Ideea de a încerca să formulez o teorie personală, în care să definesc statutul semiotic al formelor de artă care nu mai folosesc aceste mecanisme clasice de producere de sensuri, mi-a venit, însă, de la Umberto Eco”.Andrei Racolţa: Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale

Publicăm integral volumul Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale de Andrei Racolţa, apărut în Colecţia Academis a Editurii Eurostampa din Timişoara în 2014. „Autorul vorbeşte pe larg despre diferitele tipuri de ritmuri: cultural, lăuntric, ritm simetric, asimetric, ritmul fractalilor, ritmul spaţiului mioritic, ritmul artistic individual (cu un spaţiu generos creaţiei arhitectului japonez Tayo Ito), ritmurile antichităţii politeiste, ritmul evului mediu (muzica bizantină, gregoriană), ritmul în cultura islamică, şi aşa mai departe, până în ziua de azi” (Viorel Toma).Linda Saskia Menczel: „Musica Universalis”, catalog şi expoziţie

Publicăm integral catalogul Linda Saskia Menczel, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 2000. Artista a inaugurat în 23 martie 2019, la Muzeul de Artă din Timișoara, expoziția de sculptură în bronz „Musica Universalis”. În viziunea sa, prin această expoziție sculptorul urmează o cale prin care cercetează în profunzimi Triada, Cuvântul Creator, Creația și Simbolul Creației, prin care descrie acel început al Creației Divine care nu poate fi perceput cu simțurile omenești, ceea ce a fost înainte de a fi. Cu o prezentare de Cornel Seracin.Robert Şerban: Timişoara. Artişti ai generaţiei ’80

Publicăm albumul Robert Şerban, Timişoara. 20 artişti ai generaţiei ’80, ediţie îngrijită de Sorina Jecza (Editura Fundaţiei Interart Triade, Timişoara, 2011). Albumul reproduce câteva dintre lucrările a 20 de membri ai acestei generaţii: Călin Beloescu, Marcel Breilean, Constantin Catargiu, Viorel Cosor, Ștefan Călărăşanu, Iosif Király, Camelia Crişan Matei, Andrei Medinski, Georgeta Medinski, Valeriu Mladin, Sorin Nicodim, Nora Novak, Rodica Olariu, Ion Oprescu, Daniela Orăviţanu, Carmen Paiu, Constantin Răducan, Elisabeth Ochsenfeld (Sepi), Luigi Varga, Pavel Vereş.
Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.