ORIZONTURI 10 ANI: 2010-2020

Afrodita Cionchin: Un bilanţ al primului deceniu Orizonturi

Numărul din decembrie încheie primul deceniu Orizonturi. Anul acesta am inaugurat în ediţia română noi secţiuni menite a îmbogăţi principalele noastre direcţii de interes: Orizonturi de Artă, Orizonturi Donna, Cinema Orizonturi, alături de vasta secţiune Biblioteca Orizonturi, în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei. Mai multe despre secţiunile şi proiectele noastre, în bilanţul primului deceniu.Roberto Scagno: Un elogiu şi o urare unei inițiative de pionierat

„Pentru noile generații, considerarea frontierelor europene ca ʽpraguri’, pasaje libere și nu obstacole sau filtre, este ceva normal; în realitate, nimic nu vine de la sine, iar lucrurile pozitive trebuie consolidate și amplificate. Pe această linie se situează, în ce priveşte relațiile italo-române, revista bilingvă «Orizonturi culturale italo-române» ca ʽpunte’ între cele două culturi, o inițiativă cu caracter de pionierat care constituie şi astăzi un unicum în mediul editorial”. De la această premisă porneşte intervenţia prof. Roberto Scagno de la Universitatea din Padova, ilustru românist și eliadist.10 ani de „Orizonturi". Masă rotundă la distanţă

2010-2020. Aniversarea de zece ani a unei reviste unice, online, interculturală și bilingvă, născută dintr-o excelentă intuiție a fondatoarei sale, Afrodita Cionchin. Circumstanțele impuse de realitate nu permit sărbătorirea acestui eveniment la Salonul Internaţional de Carte de la Torino, așa cum era prevăzut. O facem însă dând glas intervențiilor invitaţilor noştri la o masă rotundă virtuală, începând cu cele 10 cuvinte-cheie ale Afroditei Cionchin, care deschid perspectiva spre stelele din galaxia revistei. Continuă Monica Fekete, Mauro Barindi și Antonio Di Gennaro.Doina Condrea Derer: Un deceniu fructuos

Intervenţia eminentei italieniste, d-na prof. Doina Condrea Derer de la Universitatea din Bucureşti, căreia îi datorăm rubrica Umberto Saba traduceri, evidenţiază parabola ascendentă a promiţătoarei, pe atunci, doctorande Afrodita Cionchin care, cu o nouă abordare, a adus o schimbare de perspectivă în studiile de literatură italiană din România. Doamna prof. Derer recunoaște că, datorită temerității și determinării fondatoarei, revista „Orizonturile culturale italo-române” ocupă astăzi o poziție pe care revistele istorice de italienistică nu au reușit să o cucerească de-a lungul timpului.Smaranda Bratu Elian: Mărturii și speranțe, la 10 ani

O altă exponentă de marcă a italienisticii românești şi membru de onoare al comitetului nostru de redacţie, d-na prof. Smaranda Bratu Elian de la Universitatea din Bucureşti, subliniază valoarea revistei în misiunea plurivalentă de a construi punți solide între cultura română și cea italiană. În acest sens, menționează că bazele de date care pot fi consultate online sunt surse prețioase de informații pentru cercetători, în special pentru italieniştii români în vederea unor ulterioare studii. Acestora le adresează un important apel pornind de la dificultatea enormă de a le completa şi aduce la zi.Bruno Mazzoni: Un motiv de bucurie (într-un an nefast pentru prezent)

Dintre personalitățile care, cu ocazia aniversării decenale a „Orizonturilor culturale italo-române” iau cuvântul pentru a aduce laude revistei, nu avea cum să lipsească un reprezentant ilustru al românisticii italiene, prof. Bruno Mazzoni de la Universitatea din Pisa. Pornind de la întâlnirea cu Afrodita Cionchin la un simpozion de la Institutul Român de Cultură de la Veneţia, prof. Mazzoni evidenţiază prețioasa activitate pe care „curajoasa și întreprinzătoare italienistă” avea să o realizeze pentru a crea una dintre cele mai meritorii reviste dedicate celor două spaţii culturale.Oana Boşca-Mălin: Fiecare pas înainte deschide perspective noi

Oana Boșca-Mălin, actualmente director adjunct la Accademia di Romania din Roma, are cuvinte de laudă pentru Afrodita Cionchin și valorosul său proiectul cultural în care, ca italienistă şi colegă de generație a acesteia, recunoaște punctul de convergență lunară a direcţiilor de interes în cele mai variate sectoare care, toate laolaltă, oferă o panoramă vie și mereu actualizată a ceea ce este nou în studiile de românistică și de italienistică din cele două ţări. „Orizonturi culturale italo-române" este, aşadar, în mod tot mai pronunțat un reper, un brand.„Orizonturi" 10: Viorica Bălteanu, Elena Pîrvu, George Popescu

O triadă de nume remarcabile în panorama italienisticii românești, d-na prof. Viorica Bălteanu de la Universitatea de Vest din Timişoara, respectiv d-na prof. Elena Pîrvu şi dl. prof. George Popescu de la Universitatea din Craiova, se reunesc în această pagină pentru a-şi exprima, în termeni călduroși, aprecierea pentru lăudabila iniţiativă a Afroditei Cionchin care a știut să modeleze o revistă devenită, de-a lungul acestor ani, un punct de referință și „pod regal” pentru și între cultura română și cea italiană. Dorindu-i, la ceas aniversar, viață lungă și deschisă necontenitei înnoiri.
Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.