ANCHETĂ EXCLUSIVĂ RECEPTAREA LITERATURII ROMÂNE ÎN ITALIA


INTERVIURI CU ROMÂNIŞTI ŞI TRADUCĂTORI ITALIENI

Bruno Mazzoni: „Se remarcă prezenţa atâtor titluri de scriitori români”

Bruno Mazzoni este un cunoscut românist, cu o experienţă de două decenii ca apreciat şi neobosit traducător, în slujba promovării literaturii române în Italia. În 2021 i s-a acordat Premiul pentru Întreaga Carieră la Pisa Book Festival, pentru activitatea academică la Universitatea din Pisa și pentru bogata activitate traductivă. În acest amplu dialog cu Afrodita Cionchin, directorul revistei noastre, profesorul Mazzoni se opreşte, printre diversele teme abordate, la traducerile sale care urmează să fie lansate în 2022, la prezența autorilor români, clasici și contemporani, pe piaţa editorială italiană.O viaţă de studii pentru România: Lorenzo Renzi

Lorenzo Renzi este unul dintre cei mai importanţi romanişti şi românişti din Italia. Activitatea sa reprezintă un capitol însem- nat din istoria predării limbii şi literaturii române la Universitatea din Padova. Acest amplu dialog rememorează momentele cele mai semnificative din traiectul său uman şi profesional legat de România. „Dacă activitatea mea ştiinţifică s-a focalizat în primul rând asupra cântecelor populare şi apoi asupra studiilor de lingvistică românească, în realitate am căutat întotdeauna să mă ocup de limba şi literatura română în ansamblu”.Mauro Barindi şi traducerea literară: Cum se percepe un autor?

Mauro Barindi, colegul nostru de redacție, este unul dintre cei mai activi traducători editoriali din limba română în italiană. În acest amplu dialog cu Afrodita Cionchin, directorul revistei noastre, Mauro Barindi vorbește despre traducerile sale, despre contactul şi relaţia care se creează cu autorii cărților, despre dinamica traducerii din română în italiană, despre felul în care se raportează la textul pe care urmează să-l transpună în propria limbă, precum şi despre alte subiecte legate de spațiul pe care, în ultimele decenii, l-a cucerit literatura română în Italia grație traducerilor. Despre traduceri şi scriitura migrantă. În dialog cu Irina Ţurcanu

Traducerile din literatura română publicate în Italia se îmbogăţesc cu fiecare an, iar revista noastră le înregistrează în baza de date Scriitori români în italiană. Unul dintre clasicii publicaţi în 2021 în Italia este Ioan Slavici, în noua traducere a Irinei Ţurcanu, cu titlul Il mulino fortunato, la editura Rediviva din Milano. Despre această traducere și despre literatura română migrantă din Italia, în dialogul cu Irina Ţurcanu, traducătoare şi scriitoare care trăieşte în Italia, unde a publicat mai multe romane şi traduceri atât din autori români, cât şi din autori italieni. Interviu realizat de Afrodita Cionchin.În dialog cu Horia Corneliu Cicortaș despre traducerile filosofice

Când se vorbește despre autori români traduși în italiană (sau în alte limbi), gândul merge mai întâi la „reprezentanții” literaturii române: prozatori, dramaturgi, poeți. Așa cum se cunosc scriitori de origine română ce au scris în alte limbi, există filosofi și cercetători din zona disciplinelor afine filosofiei care nu își publică lucrările în română și nu sunt „importați” direct din România. Afrodita Cionchin discută despre acest subiect cu Horia Corneliu Cicortaș, traducător în italiană al unor opere ale lui Eliade. Din octombrie 2020, coordonează secțiunea „Orizonturi filosofice” a revistei noastre.
INTERVIURI CU SCRIITORI ŞI CRITICI ITALIENI

Daniela Marcheschi: „Ana Blandiana ar merita Premiul Nobel”

„Ana Blandiana ar merita Premiul Nobel (sper ca intelectualii și instituțiile româneşti să prezinte o solicitare, în acest sens, Academiei Suedeze). Trebuie să menţionez şi întâlnirea decisivă cu operele intense, originale, ale lui Constantin Noica: un mare gânditor, care aș vrea să fie apreciat mai mult, la nivel internațional, pentru luciditatea cu care a conturat cele șase maladii ale spiritului contemporan”. Ne spune Daniela Marcheschi, renumită italienistă şi critic literar, în interviul realizat de Afrodita Cionchin şi Giusy Capone în cadrul anchetei noastre în domeniul criticii literare în Italia.Claudia Boscolo: „Literatura română, un moment de mare avânt în Italia”

În cadrul anchetei realizate de Afrodita Ciochin și Giusy Capone, intervine Claudia Boscolo, doctor în Studii Italiene la Universitatea Royal Holloway din Londra. Despre literatura română afirmă: „În prezent, literatura română se bucură de un moment de mare avânt, în Italia. Momentan, Mircea Cărtărescu este cu siguranță unul dintre autorii străini de vârf datorită romanului său voluminos Solenoid, îndrăgit mai ales de un anumit tip de public cult și informat, dar cunoscut și de cititori mai generaliști. Emil Cioran face parte integrantă din bagajul fiecărui cititor cult”.Giacomo Raccis: „Să nu disprețuim autorii de literatură de consum”

În secțiunea Întâlniri critice, intervine Giacomo Raccis (n. 1987), cercetător la Universitatea din Bergamo. Este co-fondator al revistei online „La balena bianca”(„Balena albă”), în cadrul căreia se ocupă de romanul contemporan. Printre consideraţiile sale asupra diferitelor teme abordate, ne-a spus: „Am senzația că Herta Müller și Mircea Cărtărescu, și datorită naturii operei și amplorii imaginarului reflectat în lucrările lor, sunt mai degrabă percepuți drept „europeni”, conform unei etichete care transcende apartenența națională, dar care le oferă, poate, o vizibilitate binemeritată”.
Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.