BIBLIOTECA ORIZONTURI EDITEBiblioteca Orizonturi, cu lucrări edite şi inedite

În Biblioteca Orizonturi ne propunem să reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale în pdf), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei noastre. Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, adresăm o călduroasă invitaţie editorilor şi operatorilor culturali în general să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.BIBLIOTECA ORIZONTURI DE ARTĂ

O secţiune distinctă este Biblioteca Orizonturi de Artă în care publicăm integral, în format pdf, atât cărţi editate (volume individuale, volume colective, volume traduse, monografii, cataloage şi albume), cât şi lucrări inedite (teze de doctorat/master/licenţă etc.) referitoare la arta românească şi la arta italiană, precum şi la legăturile şi interferenţele cultural-artistice italo-române. Invităm în acest sens artiştii, editorii şi operatorii culturali în general să contribuie la îmbogăţirea acestei biblioteci pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.BIBLIOTECA ORIZONTURI ISTORIE

În secţiunea „Biblioteca Orizonturi Istorie” ne propunem să publicăm integral, în format pdf, cărţi, cataloage şi articole de specialitate dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în epoca contemporană. Avem aici publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia. Adresăm o călduroasă invitaţie colegilor istorici să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.


SECŢIUNEA EDITE. PROZĂ, POEZIE, CRITICĂ


„Aforismul în Italia”. Din Antologia Premiului «Torino in Sintesi»

În 2011 a apărut, la Editura Focus, volumul bilingv Aforismul în Italia. Antologia Premiului “Torino in Sintesi” / L’aforisma in Italia – Antologia dal Premio “Torino in Sintesi”, îngrijit de Fabrizio Caramagna, prefaţă de Valeriu Butulescu şi postfaţă de Anna Antolisei, traducere de Simona Enache. Prezentăm o suită de aforisme semnate de Fabrizio Caramagna, Maria Luisa Spaziani, Alberto Casiraghy, Sandro Montalto, Roberto Bertoldo, atât în versiunea românească cât şi în original.„Antologia aforismului românesc contemporan” publicată în Italia

De curând a apǎrut ȋn Italia, la Editura Genesi din Torino, colecţia Aforisticamente, Antologia dell'aforisma romeno contemporaneo (Antologia aforismului românesc contemporan), traducere de Alina Breje, în colaborare cu Fabrizio Caramagna care semnează şi prefaţa. Volumul, publicat sub patronajul cultural al Academiei Române din Roma și al Asociației Italiene pentru aforism, conţine peste o mie de aforisme şi este prima antologie a aforismului românesc apărutǎ în Italia. Ea cuprinde 20 de autori reprezentativi, selectaţi din cincizeci de scriitori contemporani de aforisme.Luigi Accattoli, „Karol Wojtyla. Omul sfîrşitului de mileniu"

Tocmai s-a încheiat la Roma un ceremonial neobişnuit, chiar unic, cu „patru papi”. Ioan Paul al II-lea şi Ioan al XXIII-lea au fost declaraţi sfinţi de către Papa Francisc, în prezenţa lui Benedict al XVI-lea (demisionarul de anul trecut). La solemnitatea din 27 aprilie au participat un milion de pelerini, 24 de şefi de stat, peste 1.000 de cardinali şi episcopi. Laszlo Alexandru evocă un alt moment de excepţie, când Ioan Paul al II-lea, recentul sfânt, a făcut o vizită la Bucureşti, în 7-9 mai 1999. Un şef al bisericii catolice venea să viziteze, în premieră absolută, o ţară majoritar ortodoxă.Sabina Colloredo: „Frumuseţea Medusei și alte chipuri mitologice”

Semnalăm Frumuseţea Medusei și alte chipuri mitologice de Sabina Colloredo, recent apărută la Editura Paralela 45 în traducerea Afroditei Carmen Cionchin. Cartea aduce cititorul în lumea mitologiei greco-romane, propunând o altă perspectivă asupra miturilor, văzute în general prin ochii zeilor și ai eroilor. Dar dacă ar fi povestite de vocile cărora nu li se dă îndeobşte ascultare? De vocile celor învinşi, ale celor căzuţi: Medusa, Minotaurul, Pandora, Polifem, Persefona, Faeton. Publicăm un extras din poveştile de forţă ale Sabinei Colloredo, poetice şi revelatoare.Ingrid Beatrice Coman: „Amanet pentru mămici”

În Italia a apărut volumul bilingv Satul fără mămici / Il villaggio senza madri (Rediviva Edizioni, 2012) de Ingrid Beatrice Coman. Cartea cuprinde „zece povestiri care se cereau aşternute pe hârtie. Eu n-am făcut  mare lucru – mărturiseşte autoarea. Am încercat doar să ascult, în smerită tăcere, în acele momente sacre ale zilei în care totul tace, totul doarme, şi atunci poţi să auzi, abia abia şoptită, vocea ascunsă şi misterioasă a celor care nu vorbesc niciodată, ci doar trimit în lume freamătul inimii lor, cu speranţa că cineva îl va culege şi îl va povesti”.Ingrid Beatrice Coman: „Creionul roşu"

„Doamna m-a pus să desenez. Mi-a spus fă o familie, Lili, aşa cum o vezi tu. Şi eu am mâzgălit oameni mulţi care mergeau în toate direcţiile, de parcă ar fi vrut s-o şteargă de pe foaia mea. Apoi am luat creionul roşu şi i-am unit pe toţi şi doamna m-a-ntrebat ce-i aia şi eu i-am zis e dragostea care-i ţine împreună şi le leagă inimile una de alta, oriunde ar fi. Asta e familia. Doamna a zâmbit şi mi-a spus că e cea mai frumoasă definiţie pe care a auzit-o vreodată”. Din scriitura „migrantă" din Italia, o emoţionantă povestire semnată de Ingrid Beatrice Coman.Elena Ferrante: „Frantumaglia” în avanpremieră

Frantumaglia de Elena Ferrante este în curs de apariție la Editura Pandora M, colecția Literary Fiction, în traducerea Ceraselei Barbone. Cartea autobiografică a scriitoarei de succes Elena Ferrante, intitulată La frantumaglia, a apărut în 2003 la Edizioni e/o din Roma, fiind ulterior reeditată şi îmbogăţită. Editura Pandora M a scos şi toate volumele Tetralogiei Napolitane. Publicăm în avanpremieră în traducere românească dialogul Elenei Ferrante cu Marina Terragni, jurnalistă şi scriitoare, şi cu Luisa Muraro, filosof, în jurul unei teme incitante: valoarea erotică a corpului uman.Mimmo Fiorino: „La volanul lui Einaudi”. Avanpremieră

„Giulio Einaudi detesta o grămadă de lucruri, iubea o grămadă de lucruri şi avea o grămadă de obsesii. Iar eu am plimbat toate aceste grămezi vreo doisprezece ani. Mă simt de parcă aş fi fost şoferul istoriei literaturii ultimelor decenii, chiar dacă scrisă diferit faţă de manualele şcolare”. Cel care ne oferă această mărturie este Mimmo Fiorino, şoferul personal al lui Giulio Einaudi (1912-1999), fondatorul în 1933 al celebrei edituri torineze care îi poartă numele, în cartea La volanul lui Einaudi (Ed. Pavesiana, 2013), tradusă de Cerasela Barbone, din care publicăm un fragment în avanpremieră.Claudio Magris, „Călătorie nesfârşită”: Bisiacaria

Parafrazând unul din titlurile de succes ale lui Claudio Magris, şi anume Microcosmosuri, vă propunem un itinerar cultural în Bisiacaria, un teritoriu al provinciei Gorizia, situat între Carso şi Marea Adriatică, delimitat la est şi la vest de râurile Timavo şi Isonzo. Este un teritoriu cu un total de circa 60.000 de locuitori. În această zonă se vorbeşte un dialect venet antic, dialectul bisiàc al cărui nume are origini contestate şi acum: potrivit unei ipoteze mai credibile ar proveni din slavul bezjak „fugar,  exilat”. Traducere de Afrodita Carmen Cionchin.Claudio Magris, „Călătorie nesfârşită”: sorabii din Lusacia

În acest număr propunem un alt itinerar cultural din „microcosmosurile” descrise de Claudio Magris, şi anume printre sorabii - sau sorbii - din regiunea Lusacia din statele Saxonia și Brandenburg, aflate în estul Germaniei. Este vorba despre circa 70.000 de persoane, „unul dintre cele mai mici şi mai puţin cunoscute popoare din Europa, un popor slav cu o individualitate naţională şi lingvistică aparte”. Oraşele lor cele mai importante sunt Bautzen/Budysin (capitala Lusaciei de Sus) şi Cottbus/Chóśebuz (capitala Lusaciei de Jos). Traducere de Afrodita Cionchin.Luigi Pirandello: Să (re)descoperim nuvelele scriitorului sicilian

Anul acesta, în care lumea literară sărbătoreşte 150 de ani de la naşterea lui Luigi Pirandello (marele prozator şi dramaturg italian căruia în 1934 i s-a acordat premiul Nobel pentru literatură), nu se putea încheia decât cu un volum Pirandello. La editura Humanitas va apărea în aceste zile un volum de douăzeci şi şase de nuvele ale scriitorului sicilian în traducerile lui Mihai Banciu şi Florin Chiriţescu. Prin acest volum, îngrijit şi prefaţat de Miruna Bulumete, cititorul e invitat să descopere nişte excepţionale proze de scurtă respiraţie, alese pentru a oglindi diferitele etape ale creaţiei pirandelliene.George Popescu: Casă singură așteptând în picioare"

Publicăm integral, în format pdf, volumul Casă singură așteptând în picioare (Ed. Eikon, Bucureşti, 2018). George Popescu este, în egală măsură, poet, eseist, critic literar și un remarcabil traducător. Antologia sa selectează poeme edite și inedite din volumele Scrisori către Lady Di (2004), Valul de sticlă (2005), Poemul etanș (1989), Oaspete în oglindă (1999), Magna impuritas (1998), Știința veselă (1991), Al treilea sex (1981), Anamorfoze (inedite datând din 1983), Uimiri răvășite (culegere de poeme din anii ’60, apărute în reviste), Mâini ridicate (poeme din anii ’70), Addenda (inedite ocazionale).George Popescu: Lucian Blaga şi paradigma gândirii europene"

Publicăm integral, în format pdf, volumul George Popescu, Lucian Blaga şi paradigma gândirii europene (Ed. Aius, Craiova, 2011). Autorul porneşte de la premisa că, „analizând retrospectiv destinul exegetic al operei lui Lucian Blaga, constatarea unui interes imens, cantitativ si calitativ, neegalat probabil decât de acela arătat operei eminesciene, nu poate fi lipsită de disconfortul corelativ al unei alte constatări: cu puţine excepţii, despre Blaga s-a scris relativ grăbit, cu un abia disimulat sentiment al «parţialităţii», al «marginalului». Aproape de fiecare dată sub presiunea unei nevoi conjuncturale”.George Popescu: Provocarea indicibilului"

Publicăm integral, în format pdf, volumul Provocarea indicibilului (Editura AIUS, Craiova, 2007) semnat de italienistul şi criticul George Popescu: „Studiile pe care le-am inclus în acest volum sunt efecte ale unor lecturi-analize, cu asumat caracter proiectiv, recurente prin ani, ale poeţilor de care autorul s-a simţit şi se simte intim legat şi prin operele cărora tentează să articuleze un discurs meta-poetic propunând un parcurs al poeticii italiene de la Leopardi la Mario Luzi”, trecând prin Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini şi Andrea Zanzotto.Emil Raţiu: „Dumnezeu s-a născut în Dacia”. Revoluţia din '89

În amintirea Revoluţiei din 1989, publicăm un fragment din romanul Dumnezeu s-a născut în Dacia de Emil Raţiu, apărut anul acesta la Editura Ideea Europeană. Cartea îmbină realismul cu basmul şi utopia, realitatea concretă a faptelor cu realitatea impalpabilă a cugetului şi a imaginaţiei. Astfel, un episod din istoria recentă a României – dintre 1940, anul marilor rapturi teritoriale de la toate punctele cardinale ale hotarelor României Mari – şi anul 1989, anul Revoluţiei – se leagă ca într-o istorie paralelă, pe două planuri, cu istoria vechilor Daci.Constantin Severin: avanpremieră la „Bibliotecarul Infernului”

Publicăm un fragment inedit din cel de al doilea roman al scriitorului Constantin Severin, în curs de apariție la editura Cartea Românească-Educațional. Bibliotecarul Infernului este confesiunea personajului principal, italianul Giovanni Esposito (născut la Napoli, în anul 1685), făcută prietenului său din România, Constantin Ionescu, scriitor și pictor. Pe ambii îi leagă o atracție neobișnuită și iubirea pentru insula Ada Kaleh,  micul Levant al României, care a avut un sfârșit tragic în anii ’70 ai secolului trecut, fiind scufundată în urma construirii hidrocentralei Porțile de Fier.Fabio Stassi: avanpremieră la „Ultimul dans al lui Charlot”

La Editura Polirom va apărea în curând Ultimul dans al lui Charlot de Fabio Stassi, traducere de Cerasela Barbone. Romanul, din care oferim un fragment în avanpremieră, a reprezentat succesul de casă al Editurii Sellerio la Tîrgul de Carte de la Frankfurt din 2012. Personajul central este Chaplin, alias Charlot, care încheie un pact cu moartea: dacă o va face să rîdă, i se va mai îngădui să trăiască încă un an, deşi nimeni nu a reuşit să facă acest lucru. Alternanţa dintre dialoguri şi secvenţa epistolară impune un ritm al lecturii susţinut, incitând curiozitatea şi aşteptările cititorului.Andrea Tornielli: „Sfaturi prietenești de la Papa Francisc”

Doi ziariști, vaticaniști, Andrea Tornielli și Domenico Agasso jr., s-au gîndit să pună cap la cap reflecțiile despre lume și viață ale Papei, așa cum rezultă dintr-un șir de predici ținute în diverse momente, în diferite contexte. Cartea a fost publicată în Italia în martie 2017 (Consigli di un Papa amico, San Paolo Edizioni), fiind acum tradusă şi în limba română sub titlul Sfaturi prietenești de la Papa Francisc. Cuvinte care ne ajută să trăim mai bine (traducere din italiană de Laszlo Alexandru, Cluj, Editura Viaţa Creştină, 2017). Publicăm câteva fragmente din cartea tocmai apărută.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.