NR. 9/2022 - ACTUALIZARE CONSTANTĂ, URMĂRIŢI-NE!


ITALIENISTICA ORIZONTURI

Receptarea literaturii italiene în România. Analiză şi propuneri

Afrodita Carmen Cionchin prezintă, pornind de la baza de date Scriitori italieni traduși în română, pe care o îngrijeşte şi care este consultabilă în revista noastră, un prim amplu studiu privind receptarea literaturii italiene în România în anii 1990-2022, analizând cantitativ numărul de traduceri publicate, care depăşeşte 2.000 de apariţii, cu un total de 290 de edituri. Autoarea enumeră cele mai traduse cărţi italiene (și primele ediții), clasifică editurile românești în funcție de numărul de titluri italiene publicate, cu numeroase observaţii, semnalări şi propuneri.
CENTENAR

George Lăzărescu, ilustru italienist român (1922-2006)

La centenarul naşterii şi împlinirea a şaisprezece ani de la dispariţia profesorului George Lăzărescu (6 mai 1922, Călăraşi - 30 august 2006, Bucureşti), aducem un omagiu distinsului italienist – literat, istoric și critic de artă, traducător de importante lucrări din literatura italiană și română – care a slujit în cei șaizeci și cinci de ani de activitate în universități și organisme culturale, atât învățământul românesc și italian, cât și relațiile diplomatice, culturale și artistice dintre cele două țări surori. Această amplă evocare este realizată de Otilia Doroteea Borcia.
EVENIMENTE

Elio Pecora la Festivalul Internaţional de Poezie de la București

În 12 septembrie 2022 are loc deschiderea oficială a celei de a XII ediții a Festivalului Internațional de poezie de la București, în program până în 18 septembrie. Ca la fiecare ediție, și anul acesta vor fi prezenți, pe lângă floarea poeziei românești, o serie de poeți renumiți din întreaga lume. Grație colaborării Muzeului Literaturii Române, principalul organizator al evenimentului, cu Institutul Italian de Cultură din București și cu Ambasada Italiei, Festivalul îl va avea ca oaspete din partea Italiei pe renumitul poet Elio Pecora. Prezentare de Smaranda Bratu Elian.
NOUTĂŢI EDITORIALE DIN ITALIA

„I corpi che non ci calzano mai a pennello”. Dialog cu Daniel D. Marin

La aproape 10 ani de la plecarea din România, în care a mai revenit, în 2014, cu Poeme cu ochelari (ed. Tracus Arte), Daniel D. Marin intră în spațiul poetic italian cu volumul de versuri I corpi che non ci calzano mai a pennello (Interno Libri, 2022). Traducerile sunt semnate de către Daniel D. Marin, Paola Sini, Gabriela Ion, Anita Bernacchia, Serafina Pastore, Stefy Altrove, Irma Carannante, Irene Btrix Palmas. Cartea a fost tradusă şi în engleză de Liana Andreasen. În interviul realizat de Tudor Voicu, autorul ne propune o incusiune în universul recentei sale creaţii.
NOUTĂŢI EDITORIALE DIN ROMÂNIA

Angelo Chielli: O introducere la „Caietul 6” al lui Antonio Gramsci

Profesorul Angelo Chielli introduce Caietul 6 al lui Antonio Gramsci, recent apărut la Editura Meridiane Publishing din Iaşi, în colecția „Biblioteca Gramsciana”, tradus de Sabin Drăgulin. Acesta are un caracter miscelaneu, conținând note care abordează teme disparate, a căror redactare poate fi plasată între ultimele luni ale anului 1930 și începutul anului 1932. Firul roșu care leagă aceste teme porneşte de la relația dintre război și politică, țesând în jurul acestei prime axe tema corporatismului-economic, apoi cea a hegemoniei și, în final, cea a intelectualilor (jurnalism, literatură populară).
IN MEMORIAM

Elena Pîrvu în amintirea lingvistului Luca Serianni

Pe 21 iulie 2022, în urma unui tragic accident, s-a stins din viaţă prof. Luca Serianni (1947-2022), lingvist, filolog și academician, nume de referință și far călăuzitor pentru italieniștii din întreaga lume, cu ale cărui lucrări s-au format ultimele generații de cercetători şi specialişti în istoria limbii italiene și lingvistică italiană. Doamna prof. Elena Pîrvu de la Universitatea din Craiova, care l-a cunoscut îndeaproape și i-a tradus Gramatica italiană, publicată în 2004 la editura Echinox din Cluj-Napoca, aduce un omagiu memoriei ilustrului Profesor.
PREMII LITERARE

„Pune-te în locul meu!” Concurs de creație literară la a III-a ediție

În vastul peisaj al concursurilor de creație literară vă propunem unul care oferă un plus de valoare, care ar putea atrage participarea autorilor ce își doresc să iasă din zona de confort. Astăzi oferim spațiu unui concurs literar original care caută autori dispuși să se identifice cu o femeie victimă a unei violențe. Dacă sunteți autori deja consacrați, dacă sunteți debutanți ambițioși, sau, pur și simplu, sunteți amatori ai scrisului, iată – provocarea este să ieșiți pentru un moment din zona voastră de confort și să vă puneți în pielea unei victime. Aflaţi mai multe în pagina realizată de Irina Niculescu.
PREZENŢA ITALIANĂ ÎN BANAT

Francesco Griselini și „Țara Banatului”

Cum anul acesta se împlinesc 305 ani de la nașterea eruditului cărturar italian Francesco Griselini, precum și 235 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, publicăm un studiu de prof. Tiberiu Ciobanu, cuprinzând date biobibliografice despre acesta și o succintă prezentare a remarcabilei sale lucrări despe Banat. Fiind, după cum afirmă Costin Feneşan, „un reprezentat tipic al veacului său, al luminilor europene, un om care și-a pus întrega erudiție în slujba propășirii umanității prin știință și cultură”, Francesco Griselini merită cu prisosință să fie adus mereu în atenția cititorilor.Silvio Guarnieri despre italienii din Banat

În 2022 se împlinesc 30 de ani de la dispariţia lui Silvio Guarnieri (1910-1992), remarcabil om de cultură italian. Acesta a trăit zece ani în România (1938-1948), ca director al Institutului Italian de Cultură, secţia din Timişoara, implicându-se activ şi în viaţa culturală a timpului şi sprijinind cauza limbii și a culturii italiene în oraşul de pe Bega. În acest număr publicăm postfaţa lui Silvio Guarnieri la volumul lui Aurel Cosma, Tracce di vita italiano nel Banato. Con una nota di Silvio Guarnieri, publicat la Editura Institutului de Cultură Italiană din România, Filiala din Timișoara, în 1939.
SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Nicolae Oţălea din Denta, primul fabulist român

În Seria de autor menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), publicăm articolul dedicat lui Nicolae Oţălea din Denta, primul fabulist român, şi cartea Alese fabule. acum întâiu pre limba rumânească înturnate de Nicolae Oţălea, publicată la Beci, la Iosif de Kurţbec al Răsăritului tipograf de la Curte la anul 1784. Despre Nicolae Oţălea se cunosc puţine lucruri, doar că a fost „practicantu de cameră venituri din Denta”, aşa cum rezultă din prima filă a cărţii sale. Volumul a fost retipărit în 1985, sub îngrijirea lui Mircea Popa, cel care a şi descoperit-o.
ORIZONTURI DE ARTĂ

Cecilia Cuțescu Storck, o artistă feministă

Monica Negru o prezintă pe Cecilia Cuțescu-Storck (1969), artista care, în 1916, în urma unui concurs, devenea prima profesoară la catedra de arte decorative de la Universitatea de Arte Frumoase din București, deținând această catedră până în anul 1947, fiind de altfel și prima femeie profesor care a fost angajată la o academie de artă, de stat, din Europa. Alături de alte două mari artiste ale perioadei, Olga Greceanu și Nina Arbore, Cecilia Cuțescu-Storck a înființat Asociația femeilor pictore și sculptore din România, formând așa-numitul Grup al celor trei doamne.„Les peintres roumains et la France (1834-1939)” de G. Badea Păun

Cristina Păiuşan Nuică prezintă lucrarea Les peintres roumains et la France (1834-1939) scrisă de Gabriel Badea-Păun (In Fine éditions d`art, 2019, Franța, traduction de Philippe Loubière, préface de Adrian-Silvan Ionescu). Această sinteză face parte din categoria de cărți în care fiecare cititor găsește un pasaj interesant sau o abordare istorică inedită. Acribia științifică, cunoștințele enciclopedice ale autorului se îmbină cu bucuria scriiturii, într-un volum intrat, odată cu publicarea, în categoria selectă a lucrărilor fundamentale despre arta românească.
STUDII CULTURALE

Florența şi Renașterea (IV)

În partea a IV-a a călătoriei pe care ne-o propune Ion Gănguţ, acesta adaugă noi date, informații, argumente, pentru a răspunde la întrebarea „De ce Renașterea s-a declanșat la Florența?”, ştiut fiind faptul că, după cum arată un arhitect și designer contemporan, Giò (Giovanni) Ponti: „Nu este cimentul, nu este lemnul, nici piatra nu este elementul cel mai rezistent. Materialul cel mai rezistent în Italia este Arta. Italienii s-au născut pentru a construi. A construi este… forma minții lor, vocația și angajamentul destinului lor, expresia existenței lor, semnul suprem și nemuritor al istoriei lorˮ.
PREMIERĂ DATABASE

Premieră absolută: toţi autorii italieni publicaţi în România 1990-2022

Revista noastră oferă, în premieră absolută, imaginea integrală a autorilor italieni publicaţi în România în perioada 1990-2022, în baza de date Scriitori italieni traduşi în română, cuprinzând toate titlurile din Catalogul Bibliotecii Naţionale, din diferite domenii, de la literatură la filosofie, istorie, teologie şi spiritualitate, economie etc. Prezentăm, de asemenea, datele cantitative şi distribuţia pe ani a publicaţiilor. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin, iar culegerea datelor se realizează prin practica studenţilor coordonată de prof. Smaranda Bratu Elian.Premieră absolută: database cu toate lucrările de italienistică 1998-2022

Baza de date Italienistica studii reuneşte pentru prima dată în România toate titlurile de cărţi de autor, volume colective, antologii, dicţionare, manuale, prezente în Catalogul Bibliotecii Naţionale, în cadrul tematic larg al italienisticii: publicaţii dedicate limbii, literaturii, artei, istoriei, civilizaţiei şi culturii italiene. În această fază prezentăm integral anii 1998-2022. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin. Culegerea datelor se realizează în cadrul practicii studenţilor de la universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa, sub coordonarea prof. Smaranda Bratu Elian.Database „Scriitori români în italiană”: 1900-2021

Pentru a oferi imaginea completă a scriitorilor români traduşi şi publicaţi în Italia din 1900 până în prezent, am creat baza de date „Scriitori români în italiană” cu toate titlurile cărţilor apărute din 1903 până în 2020 nu numai în Italia, ci şi în România (inclusiv în ediţii bilingve). Acesteia i se adaugă secţiunea Scriitorii români italofoni, cuprinzând atât Autorii din România cu publicaţii în limba italiană, cât şi Scriitorii migranţi (cei care locuiesc în Italia, scriind şi publicând în limba italiană). Coordonatorii proiectului sunt Afrodita Carmen Cionchin şi Mauro Barindi.
ANTOLOGII ORIZONTURI

Antologie de 70 de poeţi italieni în traducere românească

În cadrul revistei noastre vă oferim câteva antologii online pe care le îmbogăţim număr de număr. Prima dintre ele este dedicată poeziei şi cuprinde 70 de poeţi italieni din toate timpurile, începând cu secolul al XIII-lea până în zilele noastre. De la Dante şi Petrarca la Ugo Foscolo şi Leopardi, de la Corrado Govoni, Dino Campana şi Piero Jahier la Salvatore Quasimodo, Sandro Penna, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, la poezia feminină reprezentată de Antonia Pozzi, Elsa Morante şi Alda Merini, până la poeţii de astăzi, cu Roberto Deidier, Patrizia Cavalli şi mulţi alţii.Antologie de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi în italiană

Aducem şi în atenţia publicului din România activitatea de promovare constantă a literaturii române în Italia pe care o realizăm în cadrul revistei noastre. Vă prezentăm aici antologia de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi sau cu opere inedite în italiană în care am reunit o serie de clasici ai literaturii române precum Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Matei Călinescu, Liviu Rebreanu etc., şi numeroşi autori contemporani printre care se numără Ana Blandiana, Florina Ilis, Gabriel Liiceanu, Ciprian Măceşaru, Andrei Pleşu.Antologie de 64 de poeţi români traduşi în italiană

Antologia noastră de 64 de poeţi români traduşi în italiană porneşte de la Anton Pann şi continuă cu Eminescu şi alţi iluştri poeţi precum Lucian Blaga, Alexandru Macedonski, Ion Vinea, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Ion Vinea, Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Ilarie Voronca, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Octavian Paler, Virgil Mazilescu, Mariana Marin, până în zilele noastre cu Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Matei Vişniec şi alţi numeroşi poeţi pe care îi prezentăm pentru prima dată în traducere italiană.
SERII ŞI EDIŢII SPECIALE


Anchetă exclusivă femeia artist: până acum 56 de interviuri

Revista noastră a iniţiat o anchetă exclusivă privind condiţia femeii-artist în România şi Italia. Reunim în acest spaţiu contribuţiile a zeci de invitate din lumea artelor vizuale şi învățământului superior de artă, a criticii de artă şi curatoriatului, din diferite generaţii, centre universitare şi filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. Un demers coral prin care, pe lângă reflecţia prilejuită de schimbul de idei, ne putem bucura de o splendidă galerie de lucrări prin care artistele ne ilustrează particularitățile feminine pe care le reprezentă în propria creaţie. Anchetă realizată de Afrodita Cionchin.Spaţiul special „Centenar Pasolini” al revistei noastre

Spaţiul special Centenar Pasolini aduce contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2022 în Italia. Reunim aici atât articole şi studii dedicate vastei producţii în toate genurile pe care Pasolini le-a abordat - eseistică, dramaturgie, roman, poezie sau cinematografie - cât şi diverse traduceri inedite din opera acestuia, alături de o serie de mărturii ale unor ilustre personalităţi ale literaturii şi culturii italiene care l-au cunoscut şi cu care a colaborat de-a lungul timpului, începând cu Alberto Moravia, unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX.SECŢIUNEA DANTE 700 între Italia şi România

Dante 700 este spaţiul special dedicat „Poetului Suprem”, care marchează contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2021 în Italia. Reunim aici atât intervenţiilor dantiştilor italieni, precum Mirko Volpi de la Universitatea din Pavia, cât şi cele ale specialiştilor din România. Eleonora Cărcăleanu prezintă variantele românești ale Infernului. Apoi, un grupaj de sonete celebre tălmăcite de italienistul Ion Istrate. În avanpremieră românească, lectura lui Galilei la Infernul lui Dante şi un fragment din Dante. Romanul vieţii de Marco Santagata, ambele traduse de Smaranda Bratu Elian.SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Seria de autor Ionel Cionchin, menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), cuprinde materialele publicate până acum şi dedicate unor personalităţi din istoria Banatului şi a României, printre care Vasile Goldiş, Eftimie Murgu, George Popoviciu, Simion Bărnuţiu, Atanasie Conciatu, Paul Iorgovici Brâncoveanu, sau unor teme de interes din antichitate, precum Columna lui Traian şi Podul lui Traian de peste Dunăre. Publicăm în continuare extrase din operele istoricului, precum şi articolele rămase inedite, sub îngrijirea Afroditei Cionchin.Orizonturi 10 ani: bilanţ şi perspective

2010-2020. Aniversarea de zece ani a unei reviste unice, online, interculturală și bilingvă, născută dintr-o excelentă intuiție a fondatoarei sale, Afrodita Cionchin. Am inaugurat în ediţia română noi secţiuni menite a îmbogăţi principalele noastre direcţii de interes: Orizonturi de Artă, Orizonturi Donna, Cinema Orizonturi, alături de vasta secţiune Biblioteca Orizonturi, în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în revistă.Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999), dedicat ilustrului Italienist

Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999) reuneşte contribuţiile numărului omagial pe care revista noastră l-a dedicat ilustrului italienist, la douăzeci de ani de la dispariția sa fulgerătoare. Intervenţiile numeroşilor oameni de cultură italieni şi români evocă activitatea uneia dintre figurile culturale și academice de prim rang ale României din a doua jumătate a secolului XX, care şi-a adus o notabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor italo-române și a cărei strălucitoare carieră a fost permanent marcată de legătura profundă cu Italia. Număr realizat de Afrodita Cionchin și Monica Fekete.
PROIECTELE NOASTRE

Proiectul „Prezenţa italiană în Banat” al revistei noastre

Proiectul Prezenţa italiană Banat al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, urmăreşte, pe de o parte, recuperarea memoriei istorice valorificând şi reintegrând în circuitul cultural unele din contribuţiile cele mai semnificative ale intelectualilor care au tratat tema de-a lungul timpului, şi, pe de altă parte, realizarea de noi studii. Am publicat până acum aportul lui Aurel Cosma Junior, precum şi o serie de articole dedicate savantului Francesco Griselini, Sfântului Gerard etc. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.Proiectul „Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice”

În cadrul proiectului interdisciplinar Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, am publicat până acum o serie întreagă de studii din diferite domenii, de la figurile marcante ale acestui spaţiu şi evenimentele istorice semnificative ale trecutului, la descoperirile arheologice cele mai importante ale ultimilor ani, la pictura pe sticlă din Banat sau la portul tradiţional din câmpia Banatului, urmărind teme mai puţin studiate şi valorificate. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.
ORIZONTURI SECŢIUNI

Orizonturi de Artă: artişti români şi italieni, faţă în faţă

Ampla secţiune Orizonturi de Artă prezintă, în paralel cu ediţia italiană Orizzonti d'Arte, o întâlnire ideală între artiştii români şi italieni din diferite epoci, cu o atenţie deosebită către prezent: artişti, expoziţii, festivaluri de artă contemporană din România şi Italia, cu prezentări însoţite de bogate galerii de imagini. Am inaugurat, de asemenea, o serie de Galerii tematice dedicate artei italiene şi româneşti, în ideea de a le prezenta frumuseţile publicului nostru din ambele ţări, aşa cum este Galeria „Le acquaiole” din pictura italiană versus „Ţărăncile cu ulcior” din pictura românească.Orizonturi Donna se deschide spre alte culturi

Orizonturi Donna, coordonată de Afrodita Carmen Cionchin, se deschide spre tematica feminină din diferite culturi. Invităm colegii italienişti, românişti şi specialişti în alte culturi să ne aducă propuneri de articole privind figura feminină în nenumăratele sale ipostaze: în literatură, artă, ştiinţă etc. O direcţie de interes rămâne cea a scriitoarelor migrante din Italia, pe care le-am prezentat în ambele ediţii lingvistice. Am prezentat deopotrivă personalităţi de marcă italiene, precum Sibilla Aleramo, o legendă a feminismului italian, ori Matilde Serao, prima femeie din Italia care a fondat un ziar.Orizonturi Artele Spectacolului între România şi Italia

Această secţiune oferă o privire de actualitate asupra artelor spectacolului între România şi Italia, de la teatru la arta cinematografică, dans şi artele media, urmărind evenimentele de anvergură precum Gala Premiilor Gopo, Gala Premiilor UCIN (Uniunea Cineaștilor din România) şi Gala Premiilor UNITER (Uniunea Teatrală din România), pe de o parte, sau Festivalul de Film al Bienalei de la Veneția şi Festivalul de Film Românesc ProCult de la Roma, pe de altă parte. În 2020, Anul Federico Fellini, am dedicat celebrului regizor italian un număr monografic.BIBLIOTECA ORIZONTURI

Noi semnalări în Biblioteca Orizonturi, cu lucrări edite şi inedite

Vă invităm să descoperiţi noutăţile pe care vi le aducem în Biblioteca Orizonturi în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei noastre. Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, adresăm o călduroasă invitaţie editorilor şi operatorilor culturali să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Biblioteca de Artă: colecţia „Academica” de la Editura Eurostampa

Prin colaborarea Editurii Eurostampa din Timişoara, în Biblioteca Orizonturi de Artă publicăm integral, în format pdf, volumele de specialitate din colecţia „Academica” coordonată de prof. Daniela Constantin. Iată câteva titluri: Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane. Vibraţie - formă - symbol de Gabriel Kelemen, Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale de Iuliu Bălău, Pseudosemnificare şi hipersemnificare în arta românească după 1990 de Maria Orosan-Telea, Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale de Andrei Racolţa. Lectură plăcută!„Biblioteca Orizonturi Istorie”: invitaţie pentru secţiunea de specialitate

În noua secţiune Istorie din „Biblioteca Orizonturi” publicăm integral, în format pdf, cărţi, cataloage şi articole de specialitate dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în contemporaneitate. Această secţiune cuprinde publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia. Adresăm o călduroasă invitaţie colegilor istorici să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALIPARTENERI SUSȚINĂTORI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.