NR. 1/IANUARIE 2023 - ACTUALIZARE CONSTANTĂ, URMĂRIŢI-NE!


EDITORIAL

Cărţile italiene ale anului 2022

2022 a fost un an bogat în traduceri din literatura italiană, pe care le-am înregistrat în baza noastră de date Scriitori italieni traduşi în română: 1990-2022. Afrodita Cionchin trece în revistă cele mai semnificative apariţii care aduc în spaţiul cultural românesc o seamă de titluri de interes ale literaturii italiene din zilele noastre, dar şi mari clasici ai trecutului. Multe sunt nume deja cunoscute publicului de la noi prin traducerile apărute până acum, de la Andrea Bajani la Elena Ferrante şi Paolo Cognetti, alături de Dante, Machiavelli şi Pasolini, dar şi new entry de marcă precum Antonio Scurati.
EVENIMENT 2023

Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 2023: un tur în acuarelă

În 2023, Timişoara este Capitală Europeană a Culturii. Noi vă invităm la un tur virtual al oraşului, prin acuarelele semnate de Sebastian Alexa, pornind de la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, un simbol al Timişoarei, străbătând în continuare centrul istoric, cu Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, pentru a ajunge apoi, trecând pe malul Begăi, în Piaţa Maria şi în cartierul Iosefin, cu clădirile sale în stil Secession. Cele 37 de acuarele pe care le puteţi admira ne restituie nu doar edificiile istorice, ci şi, aşa cum ne-a mărturisit artistul, „lucrările mele îşi doresc să surprindă spiritul acestui oraş”.
CENTENAR

Italo Calvino: „Ultima scrisoare adresată lui Pier Paolo Pasolini”

Încheiem anul 2022 și începem noul an cu un soi de rit de trecere. 2022 a fost centenarul nașterii lui Pier Paolo Pasolini, iar revista noastră i-a dedicat în fiecare număr o evocare, publicând în avanpremieră și primele traduceri ale unora dintre cele mai frumoase poezii. În 2023 se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Italo Calvino și 150 de ani de la moartea lui Alessandro Manzoni. Le vom dedica tot anul evocări, prezentând aspecte mai puțin familiare cititorilor și viziuni încrucișate despre tematici comune. În acest număr, ultima scrisoare adresată de Calvino lui Pasolini.
PREMII LITERARE ITALIENE

Francesca Valente, Premiul Italo Calvino și Campiello Opera Prima

Continuăm în acest număr seria de Interviuri cu scriitori italieni câştigători ai celor mai importante premii literare din Italia. Traducerea este realizată de studenţii de la italiană în cadrul Laboratorului de Traducere Literară coordonat de Afrodita Cionchin la Universitatea de Vest din Timişoara. În ianuarie vă propunem o întâlnire cu scriitoarea Francesca Valente, care a câștigat ultima ediție a Premiului Italo Calvino și Premiul Campiello Opera Prima 2022 cu romanul Altro nulla da segnalare. Storie di uccelli (Nimic altceva de raportat. Povești despre păsări) (Einaudi, 2022).
DIALOGURI DESPRE ARTĂ

Luciana Tămaș, Premiul Young European Artist Trieste Contemporanea

Luciana Tămaș este câștigătoarea premiului Young European Artist Trieste Contemporanea 2021 şi în 9 decembrie 2022 a inaugurat la Studio Tommaseo din Trieste expoziţia „Ninnananna”, curatoriată de Daniele Capra, deschisă până în 17 februarie 2023. „Practica artistică a Lucianei Tămaș se caracterizează prin utilizarea asamblajului și a instalației cu materiale reziduale și de tip ‘do-it-yourself’, care sunt recombinate într-o cheie nefuncțională cu valoare simbolică”. Vă invităm să o cunoaşteţi pe Luciana Tămaş în interviul realizat de Afrodita Cionchin.
ORIZONTURI DE POEZIE

„Vorbind cu tine, Doamne!” Versuri de Otilia Dor

Semnalăm volumul bilingv de versuri Vorbind cu tine, Doamne! Parlando con te, Signore! (Editura Eikon, 2022) semnat de Otilia Dor (Otilia Borcia). În prefaţă, Gheorghe Lăzărescu, profesor, istoric și critic literar, scrie: „Monologul liric al Otiliei Dor se înscrie, după cum afirmă ea însăși, «în dialogul cu lumea întreagă». Lirica introspectivă, a cunoașterii aprofundate de sine, se concentrează asupra destinului ei de femeie și de poetă, ce are «de rostuit grădini de vorbe», păstrând «ritmul nesincopat al sângelui șuvoitor» și nemaivrând să scrie pe hârtie, ci «pe file de aer»”.
IN MEMORIAM

„Am avut o viață frumoasă!” In memoriam Livio Zanolini

În 17 decembrie 2022 s-a stins din viaţă medicul italo-român Livio Zanolini. Născut în 1925 la Bucureşti, s-a stabilit în Italia din 23 august 1948, rămânând însă pentru totdeauna un om „cu două patrii”, aşa cum obişnuia să spună. Mare iubitor de artă, i-a sprijinit pe artiştii români care au vrut să scape de ororile regimului, ajutându-i să îşi facă cunoscute operele şi să se integreze în lumea occidentală. Printre aceştia s-a numărat excepţionalul artist plastic Marcel Chirnoagă, prietenul său de suflet. Publicăm amintirea emoţionantă a jurnalistei Crina Suceveanu.Viața doctorului Livio Zanolini între București, Roma și Padova

În memoria medicului italo-român Livio Zanolini, care ne-a părăsit în 17 decembrie 2022, vă propunem interviul realizat în 2012 de Crina Suceveanu pentru revista noastră. Cuvintele sale ne oferă o extraordinară mărturie de viaţă „frumoasă și trăită. Anticomunist ca toți cei veniți din est. Cu greutăți, cu satisfacții, cu prieteni. În Italia veneau la mine aproape toți artiștii care expuneau la Veneția, că îmi place să am ușa deschisă. Iubesc arta și iubesc artiștii. Mare parte din ei veneau cu expoziții în Italia și se hotărau să rămână, eu îi țineam și-i ajutam”.
ORIZONTURI DONNA

Amintiri despre Alice Voinescu în arhive

Monica Negru o prezintă pe Alice Voinescu-Steriadi, scriitoare, eseistă, profesoară universitară, critic de teatru și traducătoare. A fost prima româncă doctor în filosofie (Sorbona, Paris, 1913). A creat Catedra de estetică și istoria teatrului la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București. A publicat cărți de filosofie, estetică și teatru. Postum îi apare și masivul Jurnal care acoperă perioada interbelică și cea comunistă. La Arhivele Naționale ale României se păstrează și documente care ilustrează numeroasele ei inițiative sociale și culturale.
ORIZONTURI FILOSOFICE

Mircea Eliade, „Da Zalmoxis a Gengis Khan”, o nouă ediţie italiană

În 1970 apărea la editura Payot volumul lui Mircea Eliade De Zalmoxis à Gengis Khan, cuprinzând studii despre religia și folclorul Daciei și Europei Orientale. Cartea avea să fie publicată în mai multe țări, inclusiv în România (1979), unde timp de peste două decenii autorul fusese interzis de regimul comunist. Traducerea italiană (1975) semnată de Alberto Sobrero, de ani buni epuizată din comerț, a fost recent republicată de editura Mediterranee din Roma, într-o a doua ediție, îngrijită de Horia Corneliu Cicortaș (Mediterranee, 2022), recenzată aici de istoricul Alessandro Vagnini.
SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Aurel Cosma Junior, un cărturar bănăţean de marcă al secolului XX

În Seria de autor menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), publicăm studiul dedicat lui Aurel Cosma Junior (1901-1983), avocat, ziarist, scriitor, istoric şi om politic, de la a cărui dispariţie se împlinesc anul acesta 40 de ani. Aurel Cosma Jr. a desfăşurat o bogată activitate literară şi gazetărească la ziarul „Nădejdea” din Timişoara, începând din 1922, devenind directorul acesteia în 1923, şi continuată la revista literară „Luceafărul”, fondată de el în 1935. În 1937, „Luceafărul” a trecut la Astra bănăţeană, iar Aurel Cosma Jr. a fost ales vicepreşedinte.
TEXTE DE(SPRE) EXPOZIȚII

#8 Prin lumina de peste an

Ana Sultana Cipariu prezintă „Through the light / Prin lumină”, expoziția-instalație a Anielei Ovadiuc, care mai poate fi vizitată până pe 22 ianuarie 2023 la Galeria CREART din Bucureşti. „Seria sferelor albe din porțelan de Limoges a Anielei Ovadiuc sondează atât dimensiunea spirituală, cât și cea conceptual-artistică a luminii. Ele ne dezvăluie un fel de explorare a conștiinței ca preocupare artistică și ne amintesc de rolul ceramicii ca mediu predilect de exprimare a sentimentelor, ideilor și considerațiilor oamenilor de-a lungul secolelor”. Din rubrica Texte de(spre) expoziţii.
STUDII CULTURALE

Florența şi Renașterea (VIII)

În partea a VIII-a a călătoriei pe care ne-o propune în lumea Renaşterii, Ion Gănguţ ne oferă un tablou al picturii flamande, al noutăților aduse de aceasta în spațiul european, al plus valorii adăugate, al relațiilor cu pictura renascentistă, în general, cu cea italiană, în special. Autorul ia în discuție dezvoltarea picturii (nu și a celorlalte arte), având ca timp de referință – secolul al XV-lea (Quattrocento în italiană), iar ca spațiu – un teritoriu destul de vast, nu întotdeauna riguros delimitat, care cuprinde Flandra, Țările de Jos, Luxemburgul, Burgundia.
PREMIERĂ DATABASE

Premieră absolută: toţi autorii italieni publicaţi în România 1990-2022

Revista noastră oferă, în premieră absolută, imaginea integrală a autorilor italieni publicaţi în România în perioada 1990-2022, în baza de date Scriitori italieni traduşi în română, cuprinzând toate titlurile din Catalogul Bibliotecii Naţionale, din diferite domenii, de la literatură la filosofie, istorie, teologie şi spiritualitate, economie etc. Prezentăm, de asemenea, datele cantitative şi distribuţia pe ani a publicaţiilor. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin, iar culegerea datelor se realizează prin practica studenţilor coordonată de prof. Smaranda Bratu Elian.Premieră absolută: database cu toate lucrările de italienistică 1998-2022

Baza de date Italienistica studii reuneşte pentru prima dată în România toate titlurile de cărţi de autor, volume colective, antologii, dicţionare, manuale, prezente în Catalogul Bibliotecii Naţionale, în cadrul tematic larg al italienisticii: publicaţii dedicate limbii, literaturii, artei, istoriei, civilizaţiei şi culturii italiene. În această fază prezentăm integral anii 1998-2022. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin. Culegerea datelor se realizează în cadrul practicii studenţilor de la universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa, sub coordonarea prof. Smaranda Bratu Elian.Database „Scriitori români în italiană”: 1900-2021

Pentru a oferi imaginea completă a scriitorilor români traduşi şi publicaţi în Italia din 1900 până în prezent, am creat baza de date „Scriitori români în italiană” cu toate titlurile cărţilor apărute din 1903 până în 2020 nu numai în Italia, ci şi în România (inclusiv în ediţii bilingve). Acesteia i se adaugă secţiunea Scriitorii români italofoni, cuprinzând atât Autorii din România cu publicaţii în limba italiană, cât şi Scriitorii migranţi (cei care locuiesc în Italia, scriind şi publicând în limba italiană). Coordonatorii proiectului sunt Afrodita Carmen Cionchin şi Mauro Barindi.
ANTOLOGII ORIZONTURI

Antologie de 70 de poeţi italieni în traducere românească

În cadrul revistei noastre vă oferim câteva antologii online pe care le îmbogăţim număr de număr. Prima dintre ele este dedicată poeziei şi cuprinde 70 de poeţi italieni din toate timpurile, începând cu secolul al XIII-lea până în zilele noastre. De la Dante şi Petrarca la Ugo Foscolo şi Leopardi, de la Corrado Govoni, Dino Campana şi Piero Jahier la Salvatore Quasimodo, Sandro Penna, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, la poezia feminină reprezentată de Antonia Pozzi, Elsa Morante şi Alda Merini, până la poeţii de astăzi, cu Roberto Deidier, Patrizia Cavalli şi mulţi alţii.Antologie de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi în italiană

Aducem şi în atenţia publicului din România activitatea de promovare constantă a literaturii române în Italia pe care o realizăm în cadrul revistei noastre. Vă prezentăm aici antologia de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi sau cu opere inedite în italiană în care am reunit o serie de clasici ai literaturii române precum Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Matei Călinescu, Liviu Rebreanu etc., şi numeroşi autori contemporani printre care se numără Ana Blandiana, Florina Ilis, Gabriel Liiceanu, Ciprian Măceşaru, Andrei Pleşu.Antologie de 64 de poeţi români traduşi în italiană

Antologia noastră de 64 de poeţi români traduşi în italiană porneşte de la Anton Pann şi continuă cu Eminescu şi alţi iluştri poeţi precum Lucian Blaga, Alexandru Macedonski, Ion Vinea, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Ion Vinea, Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Ilarie Voronca, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Octavian Paler, Virgil Mazilescu, Mariana Marin, până în zilele noastre cu Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Matei Vişniec şi alţi numeroşi poeţi pe care îi prezentăm pentru prima dată în traducere italiană.
SERII ŞI EDIŢII SPECIALE


Anchetă exclusivă femeia artist: până acum 56 de interviuri

Revista noastră a iniţiat o anchetă exclusivă privind condiţia femeii-artist în România şi Italia. Reunim în acest spaţiu contribuţiile a zeci de invitate din lumea artelor vizuale şi învățământului superior de artă, a criticii de artă şi curatoriatului, din diferite generaţii, centre universitare şi filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. Un demers coral prin care, pe lângă reflecţia prilejuită de schimbul de idei, ne putem bucura de o splendidă galerie de lucrări prin care artistele ne ilustrează particularitățile feminine pe care le reprezentă în propria creaţie. Anchetă realizată de Afrodita Cionchin.Spaţiul special „Centenar Pasolini” al revistei noastre

Spaţiul special Centenar Pasolini aduce contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2022 în Italia. Reunim aici atât articole şi studii dedicate vastei producţii în toate genurile pe care Pasolini le-a abordat - eseistică, dramaturgie, roman, poezie sau cinematografie - cât şi diverse traduceri inedite din opera acestuia, alături de o serie de mărturii ale unor ilustre personalităţi ale literaturii şi culturii italiene care l-au cunoscut şi cu care a colaborat de-a lungul timpului, începând cu Alberto Moravia, unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX.SECŢIUNEA DANTE 700 între Italia şi România

Dante 700 este spaţiul special dedicat „Poetului Suprem”, care marchează contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2021 în Italia. Reunim aici atât intervenţiilor dantiştilor italieni, precum Mirko Volpi de la Universitatea din Pavia, cât şi cele ale specialiştilor din România. Eleonora Cărcăleanu prezintă variantele românești ale Infernului. Apoi, un grupaj de sonete celebre tălmăcite de italienistul Ion Istrate. În avanpremieră românească, lectura lui Galilei la Infernul lui Dante şi un fragment din Dante. Romanul vieţii de Marco Santagata, ambele traduse de Smaranda Bratu Elian.SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Seria de autor Ionel Cionchin, menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), cuprinde materialele publicate până acum şi dedicate unor personalităţi din istoria Banatului şi a României, printre care Vasile Goldiş, Eftimie Murgu, George Popoviciu, Simion Bărnuţiu, Atanasie Conciatu, Paul Iorgovici Brâncoveanu, sau unor teme de interes din antichitate, precum Columna lui Traian şi Podul lui Traian de peste Dunăre. Publicăm în continuare extrase din operele istoricului, precum şi articolele rămase inedite, sub îngrijirea Afroditei Cionchin.Orizonturi 10 ani: bilanţ şi perspective

2010-2020. Aniversarea de zece ani a unei reviste unice, online, interculturală și bilingvă, născută dintr-o excelentă intuiție a fondatoarei sale, Afrodita Cionchin. Am inaugurat în ediţia română noi secţiuni menite a îmbogăţi principalele noastre direcţii de interes: Orizonturi de Artă, Orizonturi Donna, Cinema Orizonturi, alături de vasta secţiune Biblioteca Orizonturi, în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în revistă.Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999), dedicat ilustrului Italienist

Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999) reuneşte contribuţiile numărului omagial pe care revista noastră l-a dedicat ilustrului italienist, la douăzeci de ani de la dispariția sa fulgerătoare. Intervenţiile numeroşilor oameni de cultură italieni şi români evocă activitatea uneia dintre figurile culturale și academice de prim rang ale României din a doua jumătate a secolului XX, care şi-a adus o notabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor italo-române și a cărei strălucitoare carieră a fost permanent marcată de legătura profundă cu Italia. Număr realizat de Afrodita Cionchin și Monica Fekete.
PROIECTELE NOASTRE

Proiectul „Prezenţa italiană în Banat” al revistei noastre

Proiectul Prezenţa italiană Banat al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, urmăreşte, pe de o parte, recuperarea memoriei istorice valorificând şi reintegrând în circuitul cultural unele din contribuţiile cele mai semnificative ale intelectualilor care au tratat tema de-a lungul timpului, şi, pe de altă parte, realizarea de noi studii. Am publicat până acum aportul lui Aurel Cosma Junior, precum şi o serie de articole dedicate savantului Francesco Griselini, Sfântului Gerard etc. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.Proiectul „Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice”

În cadrul proiectului interdisciplinar Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, am publicat până acum o serie întreagă de studii din diferite domenii, de la figurile marcante ale acestui spaţiu şi evenimentele istorice semnificative ale trecutului, la descoperirile arheologice cele mai importante ale ultimilor ani, la pictura pe sticlă din Banat sau la portul tradiţional din câmpia Banatului, urmărind teme mai puţin studiate şi valorificate. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.
ORIZONTURI SECŢIUNI

Orizonturi de Artă: artişti români şi italieni, faţă în faţă

Ampla secţiune Orizonturi de Artă prezintă, în paralel cu ediţia italiană Orizzonti d'Arte, o întâlnire ideală între artiştii români şi italieni din diferite epoci, cu o atenţie deosebită către prezent: artişti, expoziţii, festivaluri de artă contemporană din România şi Italia, cu prezentări însoţite de bogate galerii de imagini. Am inaugurat, de asemenea, o serie de Galerii tematice dedicate artei italiene şi româneşti, în ideea de a le prezenta frumuseţile publicului nostru din ambele ţări, aşa cum este Galeria „Le acquaiole” din pictura italiană versus „Ţărăncile cu ulcior” din pictura românească.Orizonturi Donna se deschide spre alte culturi

Orizonturi Donna, coordonată de Afrodita Carmen Cionchin, se deschide spre tematica feminină din diferite culturi. Invităm colegii italienişti, românişti şi specialişti în alte culturi să ne aducă propuneri de articole privind figura feminină în nenumăratele sale ipostaze: în literatură, artă, ştiinţă etc. O direcţie de interes rămâne cea a scriitoarelor migrante din Italia, pe care le-am prezentat în ambele ediţii lingvistice. Am prezentat deopotrivă personalităţi de marcă italiene, precum Sibilla Aleramo, o legendă a feminismului italian, ori Matilde Serao, prima femeie din Italia care a fondat un ziar.Orizonturi Artele Spectacolului între România şi Italia

Această secţiune oferă o privire de actualitate asupra artelor spectacolului între România şi Italia, de la teatru la arta cinematografică, dans şi artele media, urmărind evenimentele de anvergură precum Gala Premiilor Gopo, Gala Premiilor UCIN (Uniunea Cineaștilor din România) şi Gala Premiilor UNITER (Uniunea Teatrală din România), pe de o parte, sau Festivalul de Film al Bienalei de la Veneția şi Festivalul de Film Românesc ProCult de la Roma, pe de altă parte. În 2020, Anul Federico Fellini, am dedicat celebrului regizor italian un număr monografic.BIBLIOTECA ORIZONTURI

Noi semnalări în Biblioteca Orizonturi, cu lucrări edite şi inedite

Vă invităm să descoperiţi noutăţile pe care vi le aducem în Biblioteca Orizonturi în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei noastre. Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, adresăm o călduroasă invitaţie editorilor şi operatorilor culturali să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Biblioteca de Artă: colecţia „Academica” de la Editura Eurostampa

Prin colaborarea Editurii Eurostampa din Timişoara, în Biblioteca Orizonturi de Artă publicăm integral, în format pdf, volumele de specialitate din colecţia „Academica” coordonată de prof. Daniela Constantin. Iată câteva titluri: Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane. Vibraţie - formă - symbol de Gabriel Kelemen, Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale de Iuliu Bălău, Pseudosemnificare şi hipersemnificare în arta românească după 1990 de Maria Orosan-Telea, Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale de Andrei Racolţa. Lectură plăcută!„Biblioteca Orizonturi Istorie”: invitaţie pentru secţiunea de specialitate

În noua secţiune Istorie din „Biblioteca Orizonturi” publicăm integral, în format pdf, cărţi, cataloage şi articole de specialitate dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în contemporaneitate. Această secţiune cuprinde publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia. Adresăm o călduroasă invitaţie colegilor istorici să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALIPARTENERI SUSȚINĂTORI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.