NR. 7-8/2022 - ACTUALIZARE CONSTANTĂ, URMĂRIŢI-NE!


OMAGIU ORIZONTURI

In memoriam Emil Petru Raţiu, susţinător de o viaţă al istro-românilor

În 10 iunie 2022 s-a stins din viaţă Emil Petru Raţiu, intelectual militant, medic-scriitor stabilit în Italia, la Roma, din 1969. Lasă în urmă numeroase lucrări de istorie și filologie în limbile română, italiană și franceză. De numele său se leagă o susţinută şi constantă activitate în slujba istro-românilor, prin Asociaţia „Andrei Glavina” pe care a fondat-o în 1994 la Triest. În memoria distinsului cărturar, republicăm interviul din 2012 în care vorbeşte despre situaţia istro-românilor la început de mileniu trei şi cum poate fi dusă mai departe cauza şi limba lor, pentru a o salva. De Afrodita Cionchin.Gânduri despre un om frumos

„Cine a fost Emil Petru Rațiu? A fost un distins român născut la Chișinău, stabilit după doar câțiva ani la București, unde a urmat toate studiile, inclusiv cele universitare, și care a rămas mai târziu în străinătate și s-a stabilit în Italia, unde a trăit în jur de 50 de ani, dar care a fost și a rămas până în ultima clipă a vieții sale un român care și-a păstrat cu îndârjire limba și cultura singurei țări căreia a simțit că îi aparține pentru totdeauna. În urma lui rămâne amintirea sa vie în mințile celor care l-au cunoscut și pe care i-a lăsat mai bogați de cum îi găsise”. De Lucia Ileana Pop.În căutarea nemuririi: romanul „Dumnezeu s-a născut în Dacia”

Romanul Dumnezeu s-a născut în Dacia (Ed. Ideea Europeană, 2015) de Emil Rațiu focalizează teme, metafore și procedee narative-cheie prezente și în celelalte cărți ale sale publicate în România sau Italia, având la bază istoria, tradițiile, miturile și riturile noastre fundamentale: credința în Atotputernicia lui Dumnezeu, spiritul de sacrificiu, iubirea între sacru și păgân, laitmotivul nesperatei schimbări la față a României din Decembrie 1989, tema individului versus destin și viceversa, a evadării din timpul istoric într-un timp al nemuririi. Recenzie de Geo Vasile. În căutarea comuniunii pierdute: „Extraordinarele călătorii ale lui Orfeu”

Scriitorul Emil Petru Raţiu, stabilit din 1969 în Italia, a publicat în 2014, în limba italiană, romanul Extraordinarele călătorii ale lui Orfeu (Roma, Ed. Il Cerchio), cu o prefață semnată de Adolfo Morganti. Profesorul Orfeu, nume predestinat să aducă în lumină iubirea înlănțuită în Hades, un alter ego al aedului tracic și totodată al autorului, revine din Italia, în țara natală, mai precis în București, precum odinioară Ulise în Itaca. Suntem în iunie 1990, iar scopul întoarcerii este revendicarea unei proprietăți imobiliare, naționalizate de comuniști. Recenzie de Geo Vasile.„Miorița” de Emil Rațiu sau Victoria lui Abel

Emil Rațiu, prin romanul Miorița (Editura Europeană 2013), recontextualizează și transferă acest mit fondator în care și-a petrecut copilăria, în actualitatea autohtonă și internațională dintre anii nouăzeci și două mii, lansând o nouă, fascinantă interpretare originală. Prin gura unui profesor calabrez, romancierul subliniază spiritul pitagoreic concentrat în balada Miorița, căci ce altceva era „nunta de proporții cosmice invocată de protagonist decât o reflexie a armoniei creației, a vieții și a morții, a participării la ea a celor cinci planete cunoscute atunci”. Recenzie de Geo Vasile.
CENTENAR PASOLINI

Din poezia lui Pasolini: „Visul raţiunii”

În spaţiul special Centenar Pasolini, Smaranda Bratu Elian ne propune o nouă traducere, de această dată din volumul Poezie în formă de trandafir, care marchează o cotitură în creația lirică pasoliniană. Poezia Visul rațiunii (cu o clară aluzie la titlul celebrei gravuri a lui Goya, Somnul rațiunii naște monștri, pe care numai aparent îl invertește, pleacă de la o prezumtivă invectivă la adresa homosexualității lui pentru a face apoi o descriere de sine, care aduce a mărturie de credință, și a se declara, apoi, de partea rațiunii, chiar când aceasta dezvăluie vacuitatea speranțelor.
NOUTĂŢI EDITORIALE

„Rime contro la guerra / Rime împotriva războiului”, de Otilia Dor

După ce a publicat poezii în italiană și franceză în diverse reviste literare, sau volume de poezii la prestigioase edituri române, poeta Otilia DOR (prof. Otilia Doroteea Borcia) oferă publicului său un nou dar, atât de binecuvântat în aceste vremuri deosebit de grele pe care le trăim, în care valorile negative sunt repuse în centrul societății europene, amintindu-ne astfel că doar frumusețea poate salva lumea și că un singur vers este suficient pentru a relua dialogul. Volumul bilingv Rime contro la guerra - Rime împotriva războiului (Eikon, 2022) este recenzat de Nicoleta Silvia Ioana.
IN MEMORIAM

„Moartea e o sustragere abstractă”. In memoriam Patrizia Cavalli

Pe 21 iunie 2022 s-a stins din viață Patrizia Cavalli, una dintre vocile lirice feminine cele mai autentice și mai sensibile din Italia. Se născuse în 1947 la Todi, orășelul medieval pe care, cu șapte secole în urmă, își pusese pecetea poetică tulburătoarea creație religioasă a franciscanului Jacopone, iar unii critici consideră că de s-ar fi născut atunci, și ea ar fi fost una din marile figuri mistice ale poeziei italiene. Propunem cititorilor câteva din poeziile cuprinse în volumul Poezia italiană de astăzi apărut la Humanitas în 2020. Traducere de Aurora Firța Marin și Smaranda Bratu Elian.
CENTENAR GAVRIL SCRIDON

Principiul intertextualității în editarea operei lui George Coșbuc

Cu ocazia centenarului naşterii criticului şi istoricului literar Gavril Scridon (16 mai 1922, Feldru, Bistriţa-Năsăud - 6 septembrie 1996, Cluj-Napoca), Ion Istrate ilustrează, printr-un caz clamoros de contestare, vechea problemă a identității psiho-istorice a actului de creație, ca și cea a naturii traducerilor, ca fenomen cultural. Este vorba despre cazul Grigore N. Lazu împotriva lui George Coşbuc, tratat de Gavril Scridon în volumul Viața lui George Coșbuc, apărut la Editura Şcoala Ardeleană, de a cărei editare profesorul Ion Istrate s-a ocupat în anul 2003.
PREMIERĂ DATABASE

Premieră absolută: toţi autorii italieni publicaţi în România 1990-2022

Revista noastră oferă, în premieră absolută, imaginea integrală a autorilor italieni publicaţi în România în perioada 1990-2022, în baza de date Scriitori italieni traduşi în română, cuprinzând toate titlurile din Catalogul Bibliotecii Naţionale, din diferite domenii, de la literatură la filosofie, istorie, teologie şi spiritualitate, economie etc. Prezentăm, de asemenea, datele cantitative şi distribuţia pe ani a publicaţiilor. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin, iar culegerea datelor se realizează prin practica studenţilor coordonată de prof. Smaranda Bratu Elian.Premieră absolută: database cu toate lucrările de italienistică 1998-2022

Baza de date Italienistica studii reuneşte pentru prima dată în România toate titlurile de cărţi de autor, volume colective, antologii, dicţionare, manuale, prezente în Catalogul Bibliotecii Naţionale, în cadrul tematic larg al italienisticii: publicaţii dedicate limbii, literaturii, artei, istoriei, civilizaţiei şi culturii italiene. În această fază prezentăm integral anii 1998-2022. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin. Culegerea datelor se realizează în cadrul practicii studenţilor de la universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa, sub coordonarea prof. Smaranda Bratu Elian.ORIZONTURI DONNA

Maria Pop, o lideră a mișcării feministe din Oltenia

În Orizonturi Donna, Monica Negru o prezintă pe Maria Pop, o altă româncă creativă, una din primele liderele feministe din Oltenia, președinta filialelor din Craiova a Asociației pentru Emanciparea Civilă și Politică a Femeilor Române, a Consiliului Național al Femeilor Române, a Uniunii Femeilor Române, care a rămas uitată de istorici, realizările ei fiind omise și din enciclopedii sau dicționare de personalități feminine. Prin Maria Pop și alte femei active, mișcarea feministă din Oltenia în anii interbelici a fost o realitate, cu obiective și rezultate pe plan medical, educațional, cultural și politic.
ITALIENISTICA ORIZONTURI

Florența şi Renașterea (III). Statutul artistului și prețul artei

În studiul său, Ion Gănguţ discută despre poziția socială a artistului în evoluția sa la Florența, în Italia, pornind de la convingerea lui Umberto Eco potrivit căruia „multe dintre ideile fundamentale elaborate de estetica medievală vor supraviețui în secolele următoare și până în zilele noastre. Le vom găsi reafirmate, deghizate”. Lungul drum al recunoașterii valorii artiștilor în societate atinge punctul culminant în Renașterea matură, odată cu consacrarea celor mai mari nume: Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci și Michelangelo Buonarroti.
ORIZONTURI FILOSOFICE

Eliade, religiile și folclorul Europei de est. O noutate editorială italiană

Recent, la Edizioni Mediteranee din Roma, a apărut un nou volum ce poartă semnătura lui Mircea Eliade, Da Zalmoxis a Gengis Khan. Studi comparati sulle religioni e il folklore della Dacia e dell'Europa Orientale. E o carte la granița dintre istoria religiilor și studiile despre folclor, reunind cele mai importante scrieri pe care Eliade le-a publicat în decursul timpului asupra formelor religiozității populare în spațiul românesc, pornind de la articolul programatic publicat în 1937, intitulat Folclorul ca instrument de cunoaștere. O recenzie de Gabriel Badea.
SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Alexandru Mocioni, „regele gândirii luminate şi al judecăţii înţelepte”

În Seria de autor menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), publicăm studiul dedicat lui Alexandru Mocioni (1841-1909), ilustru avocat şi om politic, una din personalităţile reprezentative ale românilor bănăţeni. De origine macedo-română/aromână, mare patriot, cunoscător al mai multor limbi de circulaţie internaţională (latină, italiană, germană, engleză, franceză), avocatul Alexandru Mocioni a militat pentru drepturi naţionale, pronunţându-se cu fermitate împotriva legilor şovine, de deznaţionalizare a românilor.
SPIRITUALITATE

Eminescu, voivozii români şi Muntele Athos. O perspectivă istorică

Pe 10 august 1878, Mihai Eminescu publica in ziarul „Timpul” un articol dedicat Muntelui Athos. După ce amintise pe scurt despre organizarea și funcţionarea mănăstirilor, sublinia faptul că Sfântul Munte devenise „obiectul unei deosebite îngrijiri din partea voievozilor români și a poporului românesc”. Generozitatea românilor față de Muntele Athos, dovedită de mii de documente păstrate fie la mănăstiri fie în Arhivele Statului Român, arată cu putere și justifică afirmația că nicio țară ortodoxă nu a sprijinit cu mai multă generozitate Sfântul Munte decât România. De Armando Santarelli.
ORIZONTURI DE ARTĂ

Însuflețirea bronzului. În memoria sculptorului timişorean Szakáts Béla

În 4 iunie 2022 s-a stins din viaţă sculptorul timișorean Szakáts Béla, născut în 1938 la Odorheiu Secuiesc. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Timișoara, artistul a fost profesor la Liceul de Artă din Timișoara, din 1962, când a terminat facultatea (la Cluj), și până în 1994, iar vocaţia sa pedagogică a continuat apoi la înființata Facultate de Arte din capitala Banatului, unde a profesat din 1994 și până în 2003, fiind și șeful Catedrei de sculptură. în amintirea sa, republicăm textul pe care i l-a dedicat Robert Şerban, alături de o bogată galerie de lucrări din excepţionala sa creaţie.Arta declinată ca un substantiv în latină. Dialog cu Martin Basile

Un rapper cult. Un tânăr regizor cu o privire iscoditoare. Un scenarist pentru care filmul trebuie să minuneze, cum minunează filosofia oamenii care îşi pun întrebări asupra vieții și se surprind întâlnindu-i culorile, ritmul, misterele. Dar fuge de definiții, Martin Basile, iar pentru a-l descrie, trebuie să-l descoperi. Are două licențe şi a urmat cursuri dedicate animației cu autori Disney, respectiv scenariului în cadrul Fundației Marco Bellocchio. A câștigat OTB Film Awards cu regia pentru scurt-metrajul Custodi di memorie şi Real Film Festival pentru scenariul scurt-metrajului Favorite. Interviu de Irina Ţurcanu.
EVENIMENTE

Premiul „Marian Papahagi” ediţia 2022

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Centrul Cultural Italian din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu patronajul Ambasadei Italiei în România, aşteaptă candidaturi pentru cea de-a X-a ediţie a premiului „Marian Papahagi”. Instituit în memoria italienistului şi profesorului Marian Papahagi (1948-1999), premiul este acordat din doi în doi ani în apropierea datei de 14 octombrie pentru realizări culturale notabile, care au ca obiect orice aspect al culturii şi civilizaţiei italiene. Data-limită pentru depunerea candidaturilor: 31 iulie 2022.
PREMIERĂ DATABASE

Database „Scriitori români în italiană”: 1900-2021

Pentru a oferi imaginea completă a scriitorilor români traduşi şi publicaţi în Italia din 1900 până în prezent, am creat baza de date „Scriitori români în italiană” cu toate titlurile cărţilor apărute din 1903 până în 2020 nu numai în Italia, ci şi în România (inclusiv în ediţii bilingve). Acesteia i se adaugă secţiunea Scriitorii români italofoni, cuprinzând atât Autorii din România cu publicaţii în limba italiană, cât şi Scriitorii migranţi (cei care locuiesc în Italia, scriind şi publicând în limba italiană). Coordonatorii proiectului sunt Afrodita Carmen Cionchin şi Mauro Barindi.
ANTOLOGII ORIZONTURI

Antologie de 70 de poeţi italieni în traducere românească

În cadrul revistei noastre vă oferim câteva antologii online pe care le îmbogăţim număr de număr. Prima dintre ele este dedicată poeziei şi cuprinde 70 de poeţi italieni din toate timpurile, începând cu secolul al XIII-lea până în zilele noastre. De la Dante şi Petrarca la Ugo Foscolo şi Leopardi, de la Corrado Govoni, Dino Campana şi Piero Jahier la Salvatore Quasimodo, Sandro Penna, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, la poezia feminină reprezentată de Antonia Pozzi, Elsa Morante şi Alda Merini, până la poeţii de astăzi, cu Roberto Deidier, Patrizia Cavalli şi mulţi alţii.Antologie de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi în italiană

Aducem şi în atenţia publicului din România activitatea de promovare constantă a literaturii române în Italia pe care o realizăm în cadrul revistei noastre. Vă prezentăm aici antologia de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi sau cu opere inedite în italiană în care am reunit o serie de clasici ai literaturii române precum Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Matei Călinescu, Liviu Rebreanu etc., şi numeroşi autori contemporani printre care se numără Ana Blandiana, Florina Ilis, Gabriel Liiceanu, Ciprian Măceşaru, Andrei Pleşu.Antologie de 64 de poeţi români traduşi în italiană

Antologia noastră de 64 de poeţi români traduşi în italiană porneşte de la Anton Pann şi continuă cu Eminescu şi alţi iluştri poeţi precum Lucian Blaga, Alexandru Macedonski, Ion Vinea, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Ion Vinea, Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Ilarie Voronca, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Octavian Paler, Virgil Mazilescu, Mariana Marin, până în zilele noastre cu Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Matei Vişniec şi alţi numeroşi poeţi pe care îi prezentăm pentru prima dată în traducere italiană.
SERII ŞI EDIŢII SPECIALE


Anchetă exclusivă femeia artist: până acum 56 de interviuri

Revista noastră a iniţiat o anchetă exclusivă privind condiţia femeii-artist în România şi Italia. Reunim în acest spaţiu contribuţiile a zeci de invitate din lumea artelor vizuale şi învățământului superior de artă, a criticii de artă şi curatoriatului, din diferite generaţii, centre universitare şi filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. Un demers coral prin care, pe lângă reflecţia prilejuită de schimbul de idei, ne putem bucura de o splendidă galerie de lucrări prin care artistele ne ilustrează particularitățile feminine pe care le reprezentă în propria creaţie. Anchetă realizată de Afrodita Cionchin.Spaţiul special „Centenar Pasolini” al revistei noastre

Spaţiul special Centenar Pasolini aduce contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2022 în Italia. Reunim aici atât articole şi studii dedicate vastei producţii în toate genurile pe care Pasolini le-a abordat - eseistică, dramaturgie, roman, poezie sau cinematografie - cât şi diverse traduceri inedite din opera acestuia, alături de o serie de mărturii ale unor ilustre personalităţi ale literaturii şi culturii italiene care l-au cunoscut şi cu care a colaborat de-a lungul timpului, începând cu Alberto Moravia, unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX.SECŢIUNEA DANTE 700 între Italia şi România

Dante 700 este spaţiul special dedicat „Poetului Suprem”, care marchează contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2021 în Italia. Reunim aici atât intervenţiilor dantiştilor italieni, precum Mirko Volpi de la Universitatea din Pavia, cât şi cele ale specialiştilor din România. Eleonora Cărcăleanu prezintă variantele românești ale Infernului. Apoi, un grupaj de sonete celebre tălmăcite de italienistul Ion Istrate. În avanpremieră românească, lectura lui Galilei la Infernul lui Dante şi un fragment din Dante. Romanul vieţii de Marco Santagata, ambele traduse de Smaranda Bratu Elian.SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Seria de autor Ionel Cionchin, menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), cuprinde materialele publicate până acum şi dedicate unor personalităţi din istoria Banatului şi a României, printre care Vasile Goldiş, Eftimie Murgu, George Popoviciu, Simion Bărnuţiu, Atanasie Conciatu, Paul Iorgovici Brâncoveanu, sau unor teme de interes din antichitate, precum Columna lui Traian şi Podul lui Traian de peste Dunăre. Publicăm în continuare extrase din operele istoricului, precum şi articolele rămase inedite, sub îngrijirea Afroditei Cionchin.Orizonturi 10 ani: bilanţ şi perspective

2010-2020. Aniversarea de zece ani a unei reviste unice, online, interculturală și bilingvă, născută dintr-o excelentă intuiție a fondatoarei sale, Afrodita Cionchin. Am inaugurat în ediţia română noi secţiuni menite a îmbogăţi principalele noastre direcţii de interes: Orizonturi de Artă, Orizonturi Donna, Cinema Orizonturi, alături de vasta secţiune Biblioteca Orizonturi, în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în revistă.Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999), dedicat ilustrului Italienist

Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999) reuneşte contribuţiile numărului omagial pe care revista noastră l-a dedicat ilustrului italienist, la douăzeci de ani de la dispariția sa fulgerătoare. Intervenţiile numeroşilor oameni de cultură italieni şi români evocă activitatea uneia dintre figurile culturale și academice de prim rang ale României din a doua jumătate a secolului XX, care şi-a adus o notabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor italo-române și a cărei strălucitoare carieră a fost permanent marcată de legătura profundă cu Italia. Număr realizat de Afrodita Cionchin și Monica Fekete.
PROIECTELE NOASTRE

Proiectul „Prezenţa italiană în Banat” al revistei noastre

Proiectul Prezenţa italiană Banat al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, urmăreşte, pe de o parte, recuperarea memoriei istorice valorificând şi reintegrând în circuitul cultural unele din contribuţiile cele mai semnificative ale intelectualilor care au tratat tema de-a lungul timpului, şi, pe de altă parte, realizarea de noi studii. Am publicat până acum aportul lui Aurel Cosma Junior, precum şi o serie de articole dedicate savantului Francesco Griselini, Sfântului Gerard etc. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.Proiectul „Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice”

În cadrul proiectului interdisciplinar Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, am publicat până acum o serie întreagă de studii din diferite domenii, de la figurile marcante ale acestui spaţiu şi evenimentele istorice semnificative ale trecutului, la descoperirile arheologice cele mai importante ale ultimilor ani, la pictura pe sticlă din Banat sau la portul tradiţional din câmpia Banatului, urmărind teme mai puţin studiate şi valorificate. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.
ORIZONTURI SECŢIUNI

Orizonturi de Artă: artişti români şi italieni, faţă în faţă

Ampla secţiune Orizonturi de Artă prezintă, în paralel cu ediţia italiană Orizzonti d'Arte, o întâlnire ideală între artiştii români şi italieni din diferite epoci, cu o atenţie deosebită către prezent: artişti, expoziţii, festivaluri de artă contemporană din România şi Italia, cu prezentări însoţite de bogate galerii de imagini. Am inaugurat, de asemenea, o serie de Galerii tematice dedicate artei italiene şi româneşti, în ideea de a le prezenta frumuseţile publicului nostru din ambele ţări, aşa cum este Galeria „Le acquaiole” din pictura italiană versus „Ţărăncile cu ulcior” din pictura românească.Orizonturi Donna se deschide spre alte culturi

Orizonturi Donna, coordonată de Afrodita Carmen Cionchin, se deschide spre tematica feminină din diferite culturi. Invităm colegii italienişti, românişti şi specialişti în alte culturi să ne aducă propuneri de articole privind figura feminină în nenumăratele sale ipostaze: în literatură, artă, ştiinţă etc. O direcţie de interes rămâne cea a scriitoarelor migrante din Italia, pe care le-am prezentat în ambele ediţii lingvistice. Am prezentat deopotrivă personalităţi de marcă italiene, precum Sibilla Aleramo, o legendă a feminismului italian, ori Matilde Serao, prima femeie din Italia care a fondat un ziar.Orizonturi Artele Spectacolului între România şi Italia

Această secţiune oferă o privire de actualitate asupra artelor spectacolului între România şi Italia, de la teatru la arta cinematografică, dans şi artele media, urmărind evenimentele de anvergură precum Gala Premiilor Gopo, Gala Premiilor UCIN (Uniunea Cineaștilor din România) şi Gala Premiilor UNITER (Uniunea Teatrală din România), pe de o parte, sau Festivalul de Film al Bienalei de la Veneția şi Festivalul de Film Românesc ProCult de la Roma, pe de altă parte. În 2020, Anul Federico Fellini, am dedicat celebrului regizor italian un număr monografic.BIBLIOTECA ORIZONTURI

Noi semnalări în Biblioteca Orizonturi, cu lucrări edite şi inedite

Vă invităm să descoperiţi noutăţile pe care vi le aducem în Biblioteca Orizonturi în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei noastre. Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, adresăm o călduroasă invitaţie editorilor şi operatorilor culturali să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Biblioteca de Artă: colecţia „Academica” de la Editura Eurostampa

Prin colaborarea Editurii Eurostampa din Timişoara, în Biblioteca Orizonturi de Artă publicăm integral, în format pdf, volumele de specialitate din colecţia „Academica” coordonată de prof. Daniela Constantin. Iată câteva titluri: Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane. Vibraţie - formă - symbol de Gabriel Kelemen, Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale de Iuliu Bălău, Pseudosemnificare şi hipersemnificare în arta românească după 1990 de Maria Orosan-Telea, Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale de Andrei Racolţa. Lectură plăcută!„Biblioteca Orizonturi Istorie”: invitaţie pentru secţiunea de specialitate

În noua secţiune Istorie din „Biblioteca Orizonturi” publicăm integral, în format pdf, cărţi, cataloage şi articole de specialitate dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în contemporaneitate. Această secţiune cuprinde publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia. Adresăm o călduroasă invitaţie colegilor istorici să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALIPARTENERI SUSȚINĂTORI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.