NR. 2/2023 - ACTUALIZARE CONSTANTĂ, URMĂRIŢI-NE!


EDITORIAL

Dicţionarul romanului central-european din secolul XX. Scriitori italieni

La finele anului trecut a apărut un volum-eveniment, o premieră pe piața editorială din România, Dicţionarul romanului central-european din secolul XX (Polirom, 2022), coordonat de Adriana Babeţi, cuprinzând 256 de romane scrise de 197 de autori din 14 ţări. Italia este reprezentată prin cei mai importanţi scriitori triestini: Italo Svevo, Scipio Slataper, Carolus Cergoly, Fulvio Tomizza, Claudio Magris, Triestul fiind un oraş special, italian şi central-european deopotrivă. Scriitorilor triestini citaţi li se alătură Primo Levi, exponent al literaturii concentraționare. De Afrodita Cionchin.
INVITATUL LUNII

Poetul şi prozatorul Liviu Ioan Stoiciu în dialog cu Luciana Tămaș

Invitatul lunii este Liviu Ioan Stoiciu (n. 1950), cunoscut poet şi prozator, în interviul realizat de artista Luciana Tămaş. Acesta ne mărturiseşte: „Mă simt ca un intrus în structurile așezate (recunoscute critic, de manual) ale poeziei de la noi. Când scriu poezie, respect intuitiv regula reflexului cotidian: tot timpul mi se schimbă gândurile, chiar și atunci când spun Tatăl Nostru apar gânduri care se interferează, îmi fragmentează rugăciunea și o iau de la capăt (gânduri și gânduri, filtrate sau brute se așază în versuri; pare a fi un scenariu, dar nu e)”.
CENTENAR

Puterea cuvântului scris: Calvino citindu-l pe Manzoni

În 2023 marcăm aniversarea a doi mari scriitori italieni: centenarul nașterii lui Italo Calvino (1923-1985), care a amprentat proza italiană din cea de a doua jumătate a secolului XX, și 150 de ani de la intrarea în neființă a întemeietorului romanului italian și, în mare măsură, al limbii italiene moderne, patriarhul literelor italiene, Alessandro Manzoni (1785-1873). În acest număr, Smaranda Bratu Elian ne propune felul în care Calvino îl citește pe Manzoni: mai precis, unul dintre felurile în care îi citește capodopera, romanul Logodnicii,  și totodată felul în care îl percepe pe omul Manzoni.
FOCUS EVENIMENTE

Apel Colocviul Comunicare şi cultură în Romània europeană 2023

În perioada 9-10 iunie 2023 va avea loc, la Universitatea de Vest din Timişoara, ediţia a XI-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE), cu tema Diversitate culturală şi plurilingvism în spaţiul romanic. Toți cei interesați, cadre didactice, cercetători, doctoranzi, sunt invitaţi să reflecteze asupra acestei tematici şi să propună comunicări pentru secţiunile consacrate. Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2023, fiind disponibilă pe pagina colocviului: www.ciccre.uvt.ro. Taxa de participare este de 70 € sau 430 lei.


Concursul FESTLETTURA. Casiana Oancea, câştigătoarea ediţiei 2022

Proiect-model în peisajul românesc, Festivalul-concurs FESTLETTURA își propune, încă din 2012, să promoveze an de an lectura în limba italiană a tinerilor care o studiază în România, să răspândească literatura italiană în rândul tinerilor, să le dezvolte acestora judecata critică, deprinderea de exprimare în limba italiană și de interpretare a textului. Câștigătoarea premiului I la secțiunea Universitate a ediției 2022 este studenta Casiana Arina Oancea, la vremea concursului studentă în anul I la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.PREMII LITERARE ITALIENE

Mariagloria Fontana, coordonatoarea Premiului „Le Città delle Donne”

Mariagloria Fontana este directoarea revistei online pentru femei www.lecittadelledonne.it, precum și coordonatoarea Premiului „Le Città delle Donne” (Orașele Femeilor) care în 2022, pentru al doilea an consecutiv, a oferit distincții unor personalități feminine contemporane pentru rolul lor important pe plan cultural și social. Revista „Le Città delle Donne” are ca trăsătură specifică ilustrarea viziunii femeilor asupra culturii și societății, prin prezența unor nume de marcă precum Nadia Terranova, Viola Di Grado, Marilù Oliva, Elisa Fuksas. Interviu realizat de Afrodita Cionchin şi Giusy Capone.În dialog cu scriitoarea Marilù Oliva

Marilù Oliva este una dintre cele 10 personalități feminine care au primit Premiul Le Città delle Donne 2022, cu următoarea motivaţie: „Una dintre cele mai talentate scriitoare italiene. Versatilitatea sa, care pornește de la rescrierea figurilor mitologice, ajungând la narațiunea rafinată a romanului și a genului noir, o face să fie un exemplu unic în panorama literaturii italiene”. Ultima carte, L’Eneide di Didone (2022), se inspiră din celebra poveste de iubire, trădare și disperare imortalizată în Eneida lui Virgiliu, dând glas protagonistei, Didona însăși. Interviu de Afrodita Cionchin şi Giusy Capone.Premiul literar-jurnalistic „Nadia Toffa” 2022. Dialog cu Giorgia Bruni

La notte dell’addio (Nulla Die, 2022) este primul roman al Giorgiei Bruni, eseistă, specialistă în Pier Paolo Pasolini. Romanul a fost finalist al Premiului literar-jurnalistic „Nadia Toffa” 2022 și a primit nominalizarea ex aequo pentru al doilea clasat. Interviul realizat de Afrodita Cionchin şi Giusy Capone porneşte de la această carte și se deschide către alte teme de interes, printre care literatura scrisă de femei, firul roșu ce leagă nenumăratele și multiplele spirite ale literaturii declinate la feminin și funcția scrisului în contextul istoric al zilelor noastre.
ÎNTÂLNIRI ITALO-ROMÂNE

„Crisalida sau întoarcerea acasă”. Dialog cu scriitoarea Ioana Nan

Autoarea de origine română Ioana Nan s-a născut la București în anul 1977. A sosit în Italia în anul 1999 cu o bursă Erasmus la Universitatea din Torino, unde și-a luat licența în Științe Politice. Crisalida sau întoarcerea acasă este romanul de debut, publicat la Editura Apostolia în anul 2019. Ilustrațiile copertei și cele din interiorul romanului au fost realizate de artistul italian Mauro Milanese. Versiunea în limba italiană a fost publicată în 2020 grație traducerii lui Francesco Paganelli, binecunoscut promotor al culturii românești în spațiul torinez. Interviu de Irina Niculescu.
SEMNALĂRI DE CARTE

„La țigănci” de Mircea Eliade, o nouă ediție în limba română

În România de după 1990, literatura lui Mircea Eliade a cunoscut o expansiune continuă. Publicată la mai multe edituri, literatura fantastică eliadiană este promovată și de editura bucureșteană Cartex 2000, la care a apărut recent, prefațat de istoricul italian al religiilor Giovanni Casadio, volumul La țigănci, cuprinzând celebra nuvelă ce dă titlul cărții, împreună cu alte cinci povestiri fantastice din anii 1945-1959: Un om mare, Douăsprezece mii de capete de vite, Fata căpitanului, Ghicitor în pietre, La țigănci și O fotografie veche de paisprezece ani. O recenzie de Gabriel Badea.ORIZONTURI DE POEZIE

„Umbre și lumini”. Versuri de Lucia Ileana Pop

Semnalăm volumul bilingv de versuri Umbre și lumini/ Ombre e luci (Rediviva, Milano, 2022) semnat de poeta Lucia Ileana Pop de la Roma. În prefaţă, scriitoarea Ingrid Beatrice Coman-Prodan notează: „Umbre și lumini este un volum de poezii prin care autoarea pare să fi bătut la ușile noastre, ale tuturor, într-un moment în care nimeni nu mai bătea la ușa nimănui, ca să culeagă de la fiecare o frântură de gând, o frică, o deznădejde, o speranță, să le adune și să le transforme în poezii pe care apoi să ni le restituie ca cititori”. Vă propunem un grupaj de versuri.Vis, porumbei și joacă: „Scăriţa” de Carmen Odangiu

Roadă bogată în cărți a dat cititorilor anul 2022. Între volumele publicate de literații grupați în Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, spre bucuria copiilor din orice generație, nu putea să lipsească Scărița (Editura Waldpress) de Carmen Odangiu: 22 de poezii cu rimă, uneori, fiind intercalate versuri albe, între stihuri, ce sporesc prospețimea întregului. Sunt viu sugestive titlurile poeziilor exact ca tematica variată ce dă naștere unui univers în care se joacă, descoperind lumea, două fetițe poznașe, când îndrăznețe, când sfioase. De Viorica Bălteanu.
ORIZONTURI DONNA

Din amintirile Elenei Alistar, prima femeie deputat din România

Monica Negru o prezintă pe Elena Alistar, născută la 1 iunie 1873 în Basarabia. S-a implicat în toate demersurile naționale, culturale, politice care au avut loc în Basarabia. Astfel, alături de numeroşi intelectuali, printre care Paul Gore, Vladimir Herţa, Pantelimon Halipa, Simeon Murafa, Nicolae Alexandri, părintele C. Popovici, la sfârşitul lunii martie 1917, a contribuit la înfiinţarea Partidului Naţional Moldovenesc din Basarabia. În octombrie 1917, când au fost aleși membrii Sfatului Țării (un parlament al Basarabiei), Elena Alistar a fost singura femeie româncă din cei 156 de deputați.
ORIZONTURI FILOSOFICE

Eliade, între tradiționalism și modernism. Posteritatea critică în Italia

Literatura exegetică asupra vieții și operei lui Mircea Eliade s-a îmbogățit recent printr-un volum al lui Gabriel Badea (foto) publicat de Editura Universității din București: Mircea Eliade, între tradiționalism și modernism. Posteritatea critică în Italia. Cartea se oprește asupra receptării critică a operei lui Eliade în spațiul cultural italian, de la primele recenzii postbelice până la tot mai numeroasele contribuții critice de după moartea marelui savant român, mai ales din ultimii douăzeci de ani. Gabriel Badea ne oferă o prezentare sintetică a volumului, urmată de prefața lui Giovanni Casadio.
SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Originea românească a lui Matei Corvin, regele Ungariei

În Seria de autor menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), publicăm studiul dedicat lui Matei Corvin (1458-1490), regele Ungariei. Cronicarii şi documentele vremii au afirmat originea românească a Corvineştilor. În lucrarea Historia Pannonica sive Hungaricarum Rerum Decades IV ed dimidia, Antonius Bonfinius, cronicarul regal, afirma despre Iancu Corvin de Hunedoara, tatăl regelui Matei Corvin,  că „a fost român dintre aceia care locuiesc acum pământurile geţilor şi dacilor, fiind urmaşi ai coloniştilor romani, precum o dovedeşte asemănarea limbii”.
ORIZONTURI DESCHISE

Don Lorenzo Milani în trei discursuri (IV)

Publicăm ultima parte a unui amplu studiu dedicat lui Don Lorenzo Milani (1923-1967), parohul „incomod” din Barbiana, lângă Florenţa, care a înființat o școală de parohie pentru educarea săracilor și a muncitorilor. În acei ani, contradicțiile sociale erau crâncene tocmai în numele luptei de clasă. Însă don Milani are o idee foarte originală despre aceasta: nu este vorba de lupta unei clase care vrea să înlocuiască o altă clasă aflată la putere, așa cum a fost scopul unui anumit socialism sau marxism. În cazul lui Milani, nu vorbim despre înlocuire, ci despre abolirea claselor sociale. De Sergio Tanzarella.
STUDII CULTURALE

Florența şi Renașterea (IX). O privire sintetică

În partea a IX-a a călătoriei pe care ne-o propune, Ion Gănguţ ne oferă o posibilă interpretare a rolului Florenței în marea aventură care s-a numit Renaștere, interpretare bazată pe lecturi din mai multe domenii ale cunoașterii: economic, social, cultural, artistic, financiar, al mentalităților colective etc., astfel încât să poată oglindi complexitatea, aproape de necuprins, a unui capitol esențial și în același timp sublim din istoria evoluției omenirii. Studiul porneşte de la bibliografia enciclopedistului Umberto Eco, evidenţiind atracția acestuia către perioada medievală la care se face referire.
PREMIERĂ DATABASE

Premieră absolută: toţi autorii italieni publicaţi în România 1990-2022

Revista noastră oferă, în premieră absolută, imaginea integrală a autorilor italieni publicaţi în România în perioada 1990-2022, în baza de date Scriitori italieni traduşi în română, cuprinzând toate titlurile din Catalogul Bibliotecii Naţionale, din diferite domenii, de la literatură la filosofie, istorie, teologie şi spiritualitate, economie etc. Prezentăm, de asemenea, datele cantitative şi distribuţia pe ani a publicaţiilor. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin, iar culegerea datelor se realizează prin practica studenţilor coordonată de prof. Smaranda Bratu Elian.Premieră absolută: database cu toate lucrările de italienistică 1998-2022

Baza de date Italienistica studii reuneşte pentru prima dată în România toate titlurile de cărţi de autor, volume colective, antologii, dicţionare, manuale, prezente în Catalogul Bibliotecii Naţionale, în cadrul tematic larg al italienisticii: publicaţii dedicate limbii, literaturii, artei, istoriei, civilizaţiei şi culturii italiene. În această fază prezentăm integral anii 1998-2022. Baza de date este coordonată şi îngrijită de Afrodita Cionchin. Culegerea datelor se realizează în cadrul practicii studenţilor de la universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa, sub coordonarea prof. Smaranda Bratu Elian.Database „Scriitori români în italiană”: 1900-2021

Pentru a oferi imaginea completă a scriitorilor români traduşi şi publicaţi în Italia din 1900 până în prezent, am creat baza de date „Scriitori români în italiană” cu toate titlurile cărţilor apărute din 1903 până în 2020 nu numai în Italia, ci şi în România (inclusiv în ediţii bilingve). Acesteia i se adaugă secţiunea Scriitorii români italofoni, cuprinzând atât Autorii din România cu publicaţii în limba italiană, cât şi Scriitorii migranţi (cei care locuiesc în Italia, scriind şi publicând în limba italiană). Coordonatorii proiectului sunt Afrodita Carmen Cionchin şi Mauro Barindi.
ANTOLOGII ORIZONTURI

Antologie de 70 de poeţi italieni în traducere românească

În cadrul revistei noastre vă oferim câteva antologii online pe care le îmbogăţim număr de număr. Prima dintre ele este dedicată poeziei şi cuprinde 70 de poeţi italieni din toate timpurile, începând cu secolul al XIII-lea până în zilele noastre. De la Dante şi Petrarca la Ugo Foscolo şi Leopardi, de la Corrado Govoni, Dino Campana şi Piero Jahier la Salvatore Quasimodo, Sandro Penna, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, la poezia feminină reprezentată de Antonia Pozzi, Elsa Morante şi Alda Merini, până la poeţii de astăzi, cu Roberto Deidier, Patrizia Cavalli şi mulţi alţii.Antologie de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi în italiană

Aducem şi în atenţia publicului din România activitatea de promovare constantă a literaturii române în Italia pe care o realizăm în cadrul revistei noastre. Vă prezentăm aici antologia de 62 de prozatori şi eseişti români inediţi sau cu opere inedite în italiană în care am reunit o serie de clasici ai literaturii române precum Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Matei Călinescu, Liviu Rebreanu etc., şi numeroşi autori contemporani printre care se numără Ana Blandiana, Florina Ilis, Gabriel Liiceanu, Ciprian Măceşaru, Andrei Pleşu.Antologie de 64 de poeţi români traduşi în italiană

Antologia noastră de 64 de poeţi români traduşi în italiană porneşte de la Anton Pann şi continuă cu Eminescu şi alţi iluştri poeţi precum Lucian Blaga, Alexandru Macedonski, Ion Vinea, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Ion Vinea, Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Ilarie Voronca, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Octavian Paler, Virgil Mazilescu, Mariana Marin, până în zilele noastre cu Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Matei Vişniec şi alţi numeroşi poeţi pe care îi prezentăm pentru prima dată în traducere italiană.
SERII ŞI EDIŢII SPECIALE


Anchetă exclusivă femeia artist: până acum 56 de interviuri

Revista noastră a iniţiat o anchetă exclusivă privind condiţia femeii-artist în România şi Italia. Reunim în acest spaţiu contribuţiile a zeci de invitate din lumea artelor vizuale şi învățământului superior de artă, a criticii de artă şi curatoriatului, din diferite generaţii, centre universitare şi filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. Un demers coral prin care, pe lângă reflecţia prilejuită de schimbul de idei, ne putem bucura de o splendidă galerie de lucrări prin care artistele ne ilustrează particularitățile feminine pe care le reprezentă în propria creaţie. Anchetă realizată de Afrodita Cionchin.Spaţiul special „Centenar Pasolini” al revistei noastre

Spaţiul special Centenar Pasolini aduce contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2022 în Italia. Reunim aici atât articole şi studii dedicate vastei producţii în toate genurile pe care Pasolini le-a abordat - eseistică, dramaturgie, roman, poezie sau cinematografie - cât şi diverse traduceri inedite din opera acestuia, alături de o serie de mărturii ale unor ilustre personalităţi ale literaturii şi culturii italiene care l-au cunoscut şi cu care a colaborat de-a lungul timpului, începând cu Alberto Moravia, unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX.SECŢIUNEA DANTE 700 între Italia şi România

Dante 700 este spaţiul special dedicat „Poetului Suprem”, care marchează contribuţia revistei noastre la evenimentul anului 2021 în Italia. Reunim aici atât intervenţiilor dantiştilor italieni, precum Mirko Volpi de la Universitatea din Pavia, cât şi cele ale specialiştilor din România. Eleonora Cărcăleanu prezintă variantele românești ale Infernului. Apoi, un grupaj de sonete celebre tălmăcite de italienistul Ion Istrate. În avanpremieră românească, lectura lui Galilei la Infernul lui Dante şi un fragment din Dante. Romanul vieţii de Marco Santagata, ambele traduse de Smaranda Bratu Elian.SERIA DE AUTOR IONEL CIONCHIN

Seria de autor Ionel Cionchin, menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului Ionel Cionchin (1943-2021), cuprinde materialele publicate până acum şi dedicate unor personalităţi din istoria Banatului şi a României, printre care Vasile Goldiş, Eftimie Murgu, George Popoviciu, Simion Bărnuţiu, Atanasie Conciatu, Paul Iorgovici Brâncoveanu, sau unor teme de interes din antichitate, precum Columna lui Traian şi Podul lui Traian de peste Dunăre. Publicăm în continuare extrase din operele istoricului, precum şi articolele rămase inedite, sub îngrijirea Afroditei Cionchin.Orizonturi 10 ani: bilanţ şi perspective

2010-2020. Aniversarea de zece ani a unei reviste unice, online, interculturală și bilingvă, născută dintr-o excelentă intuiție a fondatoarei sale, Afrodita Cionchin. Am inaugurat în ediţia română noi secţiuni menite a îmbogăţi principalele noastre direcţii de interes: Orizonturi de Artă, Orizonturi Donna, Cinema Orizonturi, alături de vasta secţiune Biblioteca Orizonturi, în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în revistă.Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999), dedicat ilustrului Italienist

Spaţiul Marian Papahagi (1948-1999) reuneşte contribuţiile numărului omagial pe care revista noastră l-a dedicat ilustrului italienist, la douăzeci de ani de la dispariția sa fulgerătoare. Intervenţiile numeroşilor oameni de cultură italieni şi români evocă activitatea uneia dintre figurile culturale și academice de prim rang ale României din a doua jumătate a secolului XX, care şi-a adus o notabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor italo-române și a cărei strălucitoare carieră a fost permanent marcată de legătura profundă cu Italia. Număr realizat de Afrodita Cionchin și Monica Fekete.
PROIECTELE NOASTRE

Proiectul „Prezenţa italiană în Banat” al revistei noastre

Proiectul Prezenţa italiană Banat al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, urmăreşte, pe de o parte, recuperarea memoriei istorice valorificând şi reintegrând în circuitul cultural unele din contribuţiile cele mai semnificative ale intelectualilor care au tratat tema de-a lungul timpului, şi, pe de altă parte, realizarea de noi studii. Am publicat până acum aportul lui Aurel Cosma Junior, precum şi o serie de articole dedicate savantului Francesco Griselini, Sfântului Gerard etc. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.Proiectul „Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice”

În cadrul proiectului interdisciplinar Banatul multietnic. Recuperarea memoriei istorice al revistei noastre, iniţiat de Afrodita Cionchin în colaborare cu istoricul Ionel Cionchin, am publicat până acum o serie întreagă de studii din diferite domenii, de la figurile marcante ale acestui spaţiu şi evenimentele istorice semnificative ale trecutului, la descoperirile arheologice cele mai importante ale ultimilor ani, la pictura pe sticlă din Banat sau la portul tradiţional din câmpia Banatului, urmărind teme mai puţin studiate şi valorificate. Invităm cercetătorii să ne trimită în continuare articole şi studii.
ORIZONTURI SECŢIUNI

Orizonturi de Artă: artişti români şi italieni, faţă în faţă

Ampla secţiune Orizonturi de Artă prezintă, în paralel cu ediţia italiană Orizzonti d'Arte, o întâlnire ideală între artiştii români şi italieni din diferite epoci, cu o atenţie deosebită către prezent: artişti, expoziţii, festivaluri de artă contemporană din România şi Italia, cu prezentări însoţite de bogate galerii de imagini. Am inaugurat, de asemenea, o serie de Galerii tematice dedicate artei italiene şi româneşti, în ideea de a le prezenta frumuseţile publicului nostru din ambele ţări, aşa cum este Galeria „Le acquaiole” din pictura italiană versus „Ţărăncile cu ulcior” din pictura românească.Orizonturi Donna se deschide spre alte culturi

Orizonturi Donna, coordonată de Afrodita Carmen Cionchin, se deschide spre tematica feminină din diferite culturi. Invităm colegii italienişti, românişti şi specialişti în alte culturi să ne aducă propuneri de articole privind figura feminină în nenumăratele sale ipostaze: în literatură, artă, ştiinţă etc. O direcţie de interes rămâne cea a scriitoarelor migrante din Italia, pe care le-am prezentat în ambele ediţii lingvistice. Am prezentat deopotrivă personalităţi de marcă italiene, precum Sibilla Aleramo, o legendă a feminismului italian, ori Matilde Serao, prima femeie din Italia care a fondat un ziar.Orizonturi Artele Spectacolului între România şi Italia

Această secţiune oferă o privire de actualitate asupra artelor spectacolului între România şi Italia, de la teatru la arta cinematografică, dans şi artele media, urmărind evenimentele de anvergură precum Gala Premiilor Gopo, Gala Premiilor UCIN (Uniunea Cineaștilor din România) şi Gala Premiilor UNITER (Uniunea Teatrală din România), pe de o parte, sau Festivalul de Film al Bienalei de la Veneția şi Festivalul de Film Românesc ProCult de la Roma, pe de altă parte. În 2020, Anul Federico Fellini, am dedicat celebrului regizor italian un număr monografic.BIBLIOTECA ORIZONTURI

Noi semnalări în Biblioteca Orizonturi, cu lucrări edite şi inedite

Vă invităm să descoperiţi noutăţile pe care vi le aducem în Biblioteca Orizonturi în care reunim atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, eseistică, poezie, pe care le publicăm în mod constant în paginile revistei noastre. Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, adresăm o călduroasă invitaţie editorilor şi operatorilor culturali să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Biblioteca de Artă: colecţia „Academica” de la Editura Eurostampa

Prin colaborarea Editurii Eurostampa din Timişoara, în Biblioteca Orizonturi de Artă publicăm integral, în format pdf, volumele de specialitate din colecţia „Academica” coordonată de prof. Daniela Constantin. Iată câteva titluri: Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane. Vibraţie - formă - symbol de Gabriel Kelemen, Desacralizarea artei şi secularizarea culturii morale de Iuliu Bălău, Pseudosemnificare şi hipersemnificare în arta românească după 1990 de Maria Orosan-Telea, Sincretism vizual şi sonor în ritmurile arhitecturale de Andrei Racolţa. Lectură plăcută!„Biblioteca Orizonturi Istorie”: invitaţie pentru secţiunea de specialitate

În noua secţiune Istorie din „Biblioteca Orizonturi” publicăm integral, în format pdf, cărţi, cataloage şi articole de specialitate dedicate legăturilor şi interferenţelor italo-române de-a lungul istoriei până în contemporaneitate. Această secţiune cuprinde publicaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză, în vreme ce publicaţiile în limba italiană le reunim în secţiunea Biblioteca Orizzonti Storia. Adresăm o călduroasă invitaţie colegilor istorici să îşi aducă propria contribuţie la biblioteca noastră, pe care o punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent consultabilă online.Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALIPARTENERI SUSȚINĂTORI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.